Att utveckla lärarskickligheten gör jobbet roligare.

Förra veckan, på en tysklektion, utspelade sig följande lilla dialog, som för några år sedan inte hade kunnat äga rum, för jag var inte ”där”, trots min redan då mångåriga erfarenhet. Jag fick en ”aha-upplevelse” som jag tänkte dela med mig av. Samtidigt drabbades jag av ett litet glädjerus åt att jobbet fortfarande är så roligt och upplyftande. När en ”Pelle-elev” svarar så klockrent mot vad jag försöker stå för och förmedla, är min lärarlycka gjord.

Jag: – Pelle, vad tänker du på just nu? Det ser inte helt bra ut.
Pelle: – Oh, Entschuldigung, ich ”tänker“ nicht richtig. (Åh förlåt, jag tänker inte rätt.)
Jag: – Nä, jag ser det. Hur ska du arbeta?
Pelle: – Jag ska tänka på det jag skriver, annars blir det inget minne.
Jag: – Dåså!

Denna lilla ordväxling fick mig efter lektionen att reflektera kring vilka av alla pedagogiska och metodiska tips (som jag ju skriver om), jag själv har använt mig av mest under läsåret?

Så här blev ”facit” för 2019/20, jag väljer två redskap ur mitt personregister och två ur metodregistret.

Hur har jag använt ”mig själv”?

Kroppsspråk:
Ända sedan jag gick på föreläsningen om kroppsspråkets betydelse i klassrummet, använder jag det dagligen på ett medvetet sätt. Att stå rakt framför hela klassen i början av lektionen, att använda ansiktsuttryck och ögonkontakt har varit förhärskande. Vill du veta mer, läs bloggen ”I hjärnan på en elev”.

Rösten:
Att använda rösten medvetet och nyanserat är min senaste utveckling och jag gillar den jättemycket. Det är rena miraklet hur en enkel genomgång om röstens funktioner och nyanser och ett medvetet förhållningssätt kan påverka yrkesskickligheten och därmed klassrumsatmosfären. Vill du veta mer, läs bloggen ”Använd din röst rätt och erövra ditt klassrum”.

Vilka metoder har varit mest framgångsrika?

Struktur och igenkännande:
Det kan tyckas tråkigt att varje lektion börja och avsluta med samma mönster och hälsningsfraser, men det ramar in lektionen på ett bra sätt. Fokus riktas mot läraren och dagens genomgång fångar in eleverna effektivt och tidsbesparande. Det blir också lättare att avsluta och lämna klassrummet i gott skick.  Jag hade en kollega på lektionsobservation nyligen och hon sa att hon hade släppt denna variant just för att den kändes lite enformig men att hon nu, efter observationen, skulle börja använda den igen. Tro mig, det funkar.

Ordval:
Alla lärare har sitt eget sätt att prata, men man bör inte överlämna sina ord helt åt slumpen. Vissa formuleringar kan eleverna gott känna igen som såväl lärar- som ämnestypiska (nu menar jag inte ämneskarakteristiska begrepp som hör till varje ämne). Som Pelle, till exempel, som ju nappade på meningen (från Anna Tebelius Bodin) ”Det krävs en tanke för att skapa ett minne.” Jag har lagt pedagogisk kraft på att smidigt implementera denna mening i min undervisning och precis därför är det ju roligt att den lilla dialogen ägde rum.

”Ficklampan” har jag bibehållit sedan begreppet dök upp i min värld 2016, men detta läsår har jag intensifierat och fördjupat det på grund av speciellt två grupper med elever som har svårt att hålla fokus. Pelle går i en av dem. Ficklampan funkar bra när man successivt inför företeelsen i gruppen. I Pelles grupp funkar det nu att jag säger: ”Dags för ficklampan. Fokus på mig! Låtsas att rummet är helt mörkt och ni ska tända er ficklampa. Vart riktas ljusstrålen?… Rätt!…och sedan börjar den gemensamma genomgången eller vad det nu må vara.

Sammanfattning:

Ordval och kroppsspråk är viktiga element för mig. Jag gillar att vissa begrepp/företeelser får en speciell betydelse.

God morgon!   =   vänlighet
Ficklampan       =   uppmärksamhet
En tanke             =   ett minne
……………………………………………………..

Ett leende          =   respekt
Ögonkontakt   =   känslor, avläsning

Så läsåret 2019-2020 har varit ytterligare ett fantastiskt yrkesår för mig. Att jag då och då tvingar mig till reflektion och eftertanke gör min lärarroll gott. Det känns positivt att veta att framtiden bär på nya spännande rön och erfarenheter och att jag för varje dag blir mer professionell. Ni som känner mig vet att jag gillar ordet och att jag vill vara det. Då blir jobbet riktigt roligt.

Att diskutera:

  • Vilka är dina vinnande koncept när du nu sammanfattar läsåret?
  • Vad gör du för att din profession ska förbli rolig och utvecklande?
  • I vilka sammanhang reflekterar du runt din yrkesroll?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Naverlönnskolan | cornelia.falkentoft@skola.svedala.se

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *