Att utgå från rubriker och bilder

Vad var det nu det stod?

Det är en fråga som många med mig säkert har ställt sig själv och sina elever. Ibland har det kanske gått lite snabbt och tankarna har varit någon annanstans. Hur kan man då träna eleverna att snabbt förstå sammanhanget, få en helhet och förförståelse av innehållet? Vad finns det för ledtrådar?

I rubriker står ofta de viktiga orden, väl valda ord som en mycket kort sammanfattning, en redogörelse för det innehåll som följer i den efterföljande texten. Detta kan man dra nytta av i sitt fortsatta läsande av texten, som ledtrådar kan man ju säga.

För att få eleverna att verkligen titta på bilder och rubriker fick eleverna i årskurs fyra till uppgift att angripa en text utifrån bilder och rubriker. De skulle mycket noggrant i grupper om två till tre försöka lista ut vad det skulle kunna stå i texten under bilderna och rubrikerna.sblogg-ström

De utgick ifrån vilka ledtrådar bilderna kunde ge dem, samt koppla ihop rubrikerna med bilderna. Eleverna studerade bilderna mycket noga och diskuterade och resonerade med varandra. Texterna skrev de ner och de var nöjda med sitt resultat.

blogg-bild stöm-text

Vi satt i en mindre grupp om ca nio elever och eleverna fick läsa upp vad de skrivit. När alla läst upp sin version jämförde de varandras texter och diskuterade likheter och skillnader och berättade hur de kommit fram till just det de skrivit. Därefter läste vi ursprungstexten och de försökte hitta likheter och skillnader. Här såg jag att de verkligen ifrågasatte om rubriken var lämpliga och om den stämde överens med texten. De ansåg att författaren hade glömt vissa bitar, t ex viss fakta som eleverna skrivit och att ibland stod det information som inte riktigt hörde ihop med rubriken. De kom fram till att det är bättre att titta på och tolka bilderna först för att då förstår man mer vad texten handlar om.

Jag kan se att de använder rubriker och bilder mer när de ska börja läsa sina texter. När vi har läsgrupper tittar eleverna ofta automatiskt på bilder, bildtexter och rubriker innan vi börjar läsa, för att få en förförståelse. Förhoppningsvis är det här en erfarenhet av lässtrategier de bär med sig längre upp i skolsystemet, när textmassorna ökar och tiden blir mindre för att bearbeta, förstå och skapa sig en helhet. En sak som jag reflekterat över är att om man låter eleverna tittar på bilderna först blir de mer koncentrerade på textinnehållet och sätter samman text och blid till en helhet.

De klokaste idéerna kommer inte alltid i rätt tid! Jag önskar att jag hade spelat in elevernas samtal och diskussioner, jag hade gärna lyssnat på deras resonemang tillsammans med mina kollegor samt att eleverna själva skulle få höra sig resonera. Så till nästa gång jag prövar att skiva texter utifrån rubriker och bilder, är telefonens inspelningsfunktion igång!

Att diskutera:

  • Vad anser ni är goda lässtrategier?
  • Hur tränar du dina elever på lässtrategier?
Share Button

En reaktion på ”Att utgå från rubriker och bilder”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *