Att ställa frågor för att förstå texter

Nyckeln till ett effektivt lärande är medvetenhet om sitt eget lärande. Vi måste låta våra elever få en hel palett av metoder som de kan packa ner i sin ryggsäck, så att de kan plocka fram den mest framgångsrika i olika situationer.  Att kunna använda nya strategier och göra dem till sina egna krävs träning och reflektion över vad de positiva effekterna är av just denna metod. Det krävs dock att eleverna får träna på samma metod flera gånger för att kunna ta den till sig. Målet måste vara att lära sig så mycket som möjligt på den nerlagda tiden.

Hur många gånger har du inte läst en bit in i en text och efter en stund kommit på dig själv att du inte har en aning om vad läst? Du har läst men inte varit en aktiv läsare och på så sätt missat innehållet i texten. Ett sätt att läsa en text är med SQ3R-metoden eller SQ4R-metoden. Denna metod skulle kunna vara en av kulörerna på paletten.

Innan du börjar läsa, se till att minimera distraktioner så som telefon mm.

S= Survey

I detta moment ska du läsa rubriker och underrubriker och titta på alla kursiverade ord i texten. Se på bilder, diagram och kartor och även läsa texterna under. Därefter läser du sammanfattningen som oftast finns i slutet av kapitlet.

Anledning till att du ska göra detta är att du skapar dig ett fågelperspektiv och en helhet av vad texten kommer handla om.

 

Q= Question

Gör om rubriker och underrubriker till frågor i stället och skriver ner dem. Använd frågeord som, När? Var? Varför? Vad? Hur? Vem?

Ställ dig även frågan, vad vet jag redan om detta?  Detta hjälper hjärnan att associera ny information med gammal information och kommer leda till att det blir lättare att komma ihåg.

 

R=Read

Läs texten noga, ett stycke i taget och titta på dina frågor. Skriv ner den viktigaste informationen med stödord.

Studier visar att när man tar anteckningar när man läser hjälper det till att komma ihåg innehållet bättre. Därför ska man skriva ner definitioner, detaljer, fakta, förklaringar av innehållet i texten men försöka använda få ord eller korta fraser.

 

R= Recite

Efter att du läst klart, läs upp dina anteckningar högt för dig själv eller någon annan. När du läser dem högt kommer kopplingar ske i hjärnan mellan vad du redan vet och vad du har läst. Detta leder till att du kommer komma ihåg informationen till senare.

Besvara frågorna, även detta gör du högt. Svara helst utan att titta på dina anteckningar och skriv ner svaren med egna ord. Detta gör att du förstärker det du kunde innan samt lägger till ny kunskap.

Ju bättre frågor, desto bättre blir din förståelse sannolikt.

 

R= Review

Det är viktigt att gå igenom sina anteckningar och frågor igen, för att se att man förstår dem och se till att alla frågor är besvarade.

Läs dina anteckningar på nytt vid ett senare tillfälle och se att du fortfarande kan svara på dina frågor. Sannolikt behöver du inte läsa kapitlet igen, utan det räcker med dina anteckningar för att förstå och komma ihåg.

Håll i och pröva metoden flera gånger. I början kan det kännas jobbigt men att lära sig ny kunskap krävs energi och jobb.  Fördelen med denna metod är att du förblir en aktiv läsare under hela tiden och du kommer komma ihåg vad du läst. De extra stegen i SQ3R-metoden kan verka tidskrävande men det vinner du i slutänden.

De senaste årens hjärnforskning visar bland annat hur repetition skapar kopplingar och nätverk mellan neuroner, det vill säga varaktiga minnen.  Vi har testat denna metod en gång och det tar tid.  Eleverna kände att de fick mer ut av texten och att de inte behövde läsa texten flera gånger när de skulle träna inför ett test, utan de kunde bara titta i sina anteckningar. Vi måste naturligtvis göra det flera gånger för att det ska bli en naturlig ”kulör” på paletten hos eleverna.

Att diskutera

  • Hur arbetar ni med textläsning i er skola?
  • Vilka metoder har ni prövat? Vilka anser ni är effektiva och varför?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *