Att släppa taget om läroboken i engelska

Redan i åk 4 började vi en medveten satsning  på att  digitalisera undervisningen genom att använda Google Classroom. I engelska hade vi då ett digitalt klassrum där jag utvidgade det kapitel som vi utgick ifrån, vi jobbade även med annat centralt innehåll än det som fanns i läroboken. Under vårt tematiska arbete med Billy Elliot projektet, som jag tidigare bloggat om  jobbade vi på engelsklektionerna utifrån youtubeklipp från filmen och textutdrag ur boken. På British council finns det en guldgruva av metodtips att ösa ur.

När vi skulle starta upp höstterminens arbete kändes det som vi var mogna att släppa läroboken. Jag har tidigare bloggat om hur vi gjort våra bokcirklar digitala i vår svenskundervisning. 

Min ide var nu att föra över detta till engelska. Jag tänkte utmana eleverna (och mig själv)  att testa en digital bokcirkel med hjälp av Oxford Owl.  

Bildresultat för Oxford Owl

Under större delen av min lärargärning har jag använt engelsk skönlitteratur i undervisningen, min stora inspiration till detta kommer ifrån en kurs jag gick för många år sedan,  “Autentisk litteraturläsning på mellanstadiet” ledd av Claire Potter och Bo Lundahl på lärarhögskolan i Malmö. Eftersom det inte alltid funnits tillräckligt med engelsk litteratur på de skolor jag arbetat så  har jag under åren som sommararbetande språklärare på STS och reseledare i London kånkat böcker och samlat på mig ett eget engelskbibliotek.

Fördelen med den digitala boken är att det är ett enkelt sätt att få en helklassuppsättning och att eleverna får texten uppläst och kan lyssna, läsa efter och läsa med, självvalt antal gånger till de känner sig säkra. När klass log-in är fixat är det bara att sätta igång.

Jag “flippade läxan” – lade ut instruktioner och länkar på Google Classroom varje vecka så att eleverna kunde förbereda sig hemma genom att lyssna och läsa, samt göra sin egen lista med svåra ord  (detektiven). På lektionen gick vi vidare med muntliga och skriftliga läsförståelseuppgifter som utgjordes av mina och elevernas frågor på, mellan och bortom raderna (reportern). Vissa frågeställningar som de utvecklat fick de också dramatisera t ex huvudproblemet i boken – att flickornas brev förväxlades – Why did the postman break his glasses?

Ord som stör eller förstör – en klassisker  vid bedömning av engelsk text. Eleverna fick träna på att känna igen verb i boken och sedan sortera regelbundna och oregelbundna, samt träna temaformer.  Verbträningen kompletterades med en rap som vi lärde oss med stor inlevelse  samt övningar på elevspel. När eleverna sedan  sammanfattade boken skriftligt la vi stor vikt vid att verben fick rätt form och inte förstörde texten. Sammanfattningen(cowboyen) gjordes med hjälp av bilder från boken. När den var färdig fick paren som jobbat tillsammans även spela in sin text , lyssna på den och skicka den till mig via  vår kurs på Classroom.

Förmågan att sammanfatta på engelska varierade,  några grupper är dock snabbt redo för ännu en utmaning. En musikintresserad grupp har  på elevens val  komponerat musik som de sedan spelat in i musiklärarens lilla portabla studio. De antar nu utmaningen att göra en rap om bokens innehåll dvs en sammanfattning av sammanfattningen! Ett annat par med god  “fluency” får göra ett muntligt sportreferat till en händelse i boken. Förväxlingen som skett innebär att fotbollsflickan som hamnat på hästhoppstävlingen ska hoppa sin runda på en halvt galen häst. Vi diskuterar hur en sportkommentator låter och sedan får de gå in i sina roller och improvisera hur sportreferatet skulle kunna låta. När de känner sig redo får de även filma sitt framförande.

Det här var första delen av vår resa utan traditionellt engelskläromedel. Vi har alltså använt en ram som eleverna känner igen i ett nytt sammanhang. I en trygg  och kreativ miljö får eleverna träna sina förmågor att förstå och tolka talad engelska, att läsa och analysera text, att kommunicera muntligt och skriftligt, att använda språkliga strategier. Nya utmaningar väntar, vem knackar på dörren?  Det äventyret får vänta till nästa gång!

Att diskutera:

  • Hur använder du skönlitteratur din engelskundervisning?
  • Vilken är din erfarenhet av digitala engelska skönlitterära böcker?

Boktips:

Läsa på främmande språk

Text, topics and tasks

Engelsk språkdidaktik

av Bo Lundahl

Share Button

En reaktion på ”Att släppa taget om läroboken i engelska”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *