Att skriva skönlitterära faktatexter

Även om terminen snart är slut så arbetar vi in i det sista, både jag och mina elever. Jag med att se till att vi hinner med de sista kravnivåerna och eleverna med att visa mig att de förstått. Vi har sista tiden arbetat med forntiden och jag har valt att i min bedömning utgå från elevernas texter. Jag skrev i mitt förra inlägg om ett sätt att arbeta med texter och faktabearbetning som kallas ”Från Det till Du” och som jag hämtat inspiration till utifrån boken ” Entreprenöriell Pedagogik …” av Lundqvist, Hallberg m.fl. Det vi gjort är att vi i klassen samlat fakta med hjälp av läroböcker, filmer, studiebesök och praktiskt arbete. Sedan får eleverna utifrån det de arbetat med praktiskt skriva skönlitterära texter med sig själv i fokus. Har vi t.ex. tillverkat korgar har deras texter handlat om dem själva och deras korg på stenåldern och de har också kunnat använda det de läst, sett och upplevt från filmer, texter och upplevelser. Jag har handlett och uppmuntrat dem att ta med ”allt” de lärt sig. Resultatet har blivit riktigt bra. Det här skrev en av mina elever i sin text som bl.a. handlar om att fiska …

– Ska vi gå och plocka lite ramslök och ängssyra?
– Ja, men vet du var det finns?
– Ja, jag har varit där innan.
”1 timme senare”
Nu är dom tillbaka och dom har med sig ramslök och ängssyra.
– Vi tar några blad och tar upp stenarna och lägger dom i gropen.
Vi tog 20 stenar och la ner dom i gropen.
– Så nu ska vi bara lägga fisken i bark och lite ängssyra och ramslök.
– Jag går och fixar bark.
– Så nu har jag lite bark, vi lägger i fisken där och lite ramslök och ängssyra.
– Så nu lägger vi ner fisken i gropen och lägger massor jord över.
– Så nu ska vi bara vänta i 2 timmar, vad ska vi göra nu då?
– Jag vet, sa Rot, vi leker tagen.

I texterna kan jag se hur mycket de kan om livet på t.ex. stenåldern och i vissa texter även att de drar slutsatser om vad som förändrats från en tidsålder till en annan.

Att jag också kan bedöma dem utifrån kravnivåerna i svenska gör inte saken sämre. Vi kan prata om ”röd tråd”, disposition, meningsbyggnad osv… samtidigt som vi pratar om hur det var att leva på stenåldern. Jag har också sett att mina elever i diskussionerna kring de olika tidsåldrarna kan dra slutsatser om varför vi tror att saker har varit på ett visst sätt. Jag kommer alltså åt även syften som att analysera hur historisk kunskap ordnas och även hur vi tolkar denna kunskap.

Även om jag låtit elever skriva skönlitterära texter utifrån innehållet i kursplanerna i SO och NO förr, så har jag aldrig varit så här konsekvent och använt det som bedömningsunderlag på detta vis förut. Nu har jag knutit det till min väggmatris och mina elever vet att det är detta jag bedömer. Det har fallit väldigt väl ut och är ett arbetssätt jag definitivt kommer att använda igen.

Share Button

5 reaktioner på ”Att skriva skönlitterära faktatexter”

  1. Intressant. Ska bli roligt att lyssna på din föredragning kring entreprenörskap i höst.

  2. Att skriva skönlitterärt i fackämnena skapar större förståelse och ett ökat kunnande. Jag har kallat det rolltagande. Jag menr att det leder till förtrogenhet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *