Att skriva faktatext med sexfältare

Om man som lärare vill att ens elever ska  lära på ett mer aktivt sätt, så tror jag att ett av de mest kraftfulla redskapen är att låta dem skriva mer oavsett ämne och genre. Eftersom skriftsprfaktatextåket ställer högre krav på tydlighet än talspråket, så tvingas man när man skriver att ha en större medvetenhet. I NO-ämnena ska eleverna tränas i att kunna söka information i olika källor för att sedan använda denna information i diskussioner och egna texter.  Att kunna ta till sig information och sedan  omformulera det som ska läras in i olika texttyper tycker jag förstärker lärandet och språkutvecklingen.

I årskurs 5 arbetar jag just nu med biologi och ett arbetsområde som vi kallar “Allting börjar med solen”. Elevernas svensklärare David kom till mig och berättade att han tänkte arbeta med att skriva faktatexter och undrade om  vi kunde samarbeta och använda ämnesinnehåll från NO.  Eftersom vi precis lärt om vad biologisk mångfald är och elevernas intresse för utrotningshotade djur och växter var stort,  så passade det väldigt bra att låta eleverna få arbeta med faktatexter om detta.

På svensklektionerna repeterade David vad som kännetecknar en faktatext. Tillsammans fick eleverna möta och läsa några faktatexter.    De skrev också en gemensam modelltext om ett ett djur.

Ämnesspecifika ord

På biologin fick eleverna börja med att få förståelse för några ämnesspecifika ord som de kan möta i en faktatext om djur. Exempel på sådana ord vi tog upp är häckning, toppkonsument, rovdjur och förekomst. Jag hade satte upp orden på tavlan. Vi började som vanligt med att körläsa orden. Därefter fick eleverna försöka att förklara vad orden betydde för sin samtalskamrat  och sedan diskuterade vi dem gemensamt. Eleverna fick sedan träna på att bli ännu säkrare på orden i en lek som vi kallar “galen panna”. Den går till som så att eleverna får en lapp med ett ord på, vilken de sätter i sin panna (får inte själv veta ordet). Sedan får de röra sig i klassrummet och låta kompisarna försöka att förklara och beskriva ordet. När de tror sig kommit på vad det står på deras lapp går de tillbaka och sätter sig. De får sedan en ny lapp och så kör vi detta till alla de ämnesspecifika ord vi vill träna på sitter. Det finns många roliga arbetsätt och övningar där du som lärare på olika sätt kan organisera samarbete, där eleverna lär sig av varandra i par eller grupper. Detta är en väldigt bra strukturerad sida med många tips Kooperativt lärande – elevaktivt lärande.

Till stödmall och för att samla fakta valde jag att låta eleverna göra detta i en sexfältare. Den bygger på att eleverna ska samla stödord till  ämnesspecifika ord.  Jag tycker att sexfältaren som stödstruktur är väldigt bra när eleverna ska skriva beskrivande texter, faktatexter. Den kan handla om djur eller växter, men också om något annat t ex forntiden. Det viktiga är att stödstrukturen synliggör de ämnesspecifika begreppen som de sedan ska ha med och visa att de förstått och kan använda sig av i sin egen faktatext.

Sexfältare
Sexfältare

Jag lät inte eleverna denna  gång välja djur själv utan jag hade bestämt att de skulle få arbeta med havsörnen.  Vi pratade om att vi behöver träna på att söka fakta i källor. Jag har många elever som tycker det är jobbigt att läsa texter på egen hand och som gärna bara skumläser. Hittar de inte den information de söker mer eller mindre direkt så ber de om hjälp. Vi behöver utmana oss i detta och eftersom de var väl förberedda både med ämnesspecifika ord i texten och stödet av sexfältaren ville jag att eleverna fick läsa  texten enkilt om havsörnen och även fylla i stödorden i sexfältaren på egen hand. För de elever som  själva kände att de behövde mer stöd, gjorde jag det tillsammans med,  samtidigt som de flesta arbetade på egen hand.

Eleverna tog sedan med sig sin sexfältare om havsörnen till svenskan. Själva faktatexten skrev de sedan på sina chromebooks. Innan inlämning fick de arbeta med kamratbedömning på sina texter. Texterna är nu inskickade och eleverna kommer att få feedback på texten i en lärandematris. Denna presenterades givetvis för dem innan de började att skriva.

Elevs faktatext om havsörnen.
Elevs faktatext om havsörnen.

Jag har fått många bra tips och idéer av att läsa Kim Sjöbergs blogg om faktatexter. Här kan du läsa den: Bra tips om skriva faktatexter.

Att diskutera:

  1. Hur arbetar ni med ämnesspecifika ord som eleverna ska få förståelse av och själva kunna använda?
  2. Vilka stödmallar använder ni när elever skriver egna texter?
  3. Gör tillsammans en lärande matris för faktatexter (svenska och NO)
Share Button

2 reaktioner på ”Att skriva faktatext med sexfältare”

  1. Tack, för en mycket bra undervisnings ide. Ni nämner att eleverna hade kamratrespons. hur utformade ni den? Jag tycker att det är svårt att få till bra och givande respons. Vad eleverna ska titta på i varandras texter osv.

    1. börjar i det lilla. Är det stor bokstav efter punkt. Förstår jag vad du skriver eller
      behöver du förklara mer. Då måste du kanske skriva det också. Därefter utökar vi det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *