Att skapa motivation hos eleverna!

Jag har i tidigare inlägg snuddat vid motivation och just motivation är något jag, precis som säkert många av er där ute, funderat ganska mycket på. Det finns ju en hel del att läsa, men inga entydiga svar, däremot en hel del förslag. När det gäller att få eleverna att lyckas i skolan är det ju flera faktorer som spelar in. BFL hjälper en bra bit på vägen, att arbeta med värdegrunden, bygga en bra miljö och studiero likaså, men för mig är motivationen det som gör den stora skillnaden. Vill mina elever lära och har roligt (läs tycker det är intressant) så når vi resultat. Tycker de att skolan är tråkig (läs ointressant) så går det mindre bra, hur bra jag än är på att använda BFL och hur lugnt det än är i mitt klassrum. Jag tänker skriva lite om motivation idag och fortsätta i en eller två inlägg till. Det finns ju så mycket att fundera kring.För ett tag sedan råkade jag höra min gymnasiedotter sitta och beklaga sig över allt arbete i matteboken och om hur de hade till uppgift att beräkna räntor på skolboksexempel. Då hör jag mig själv säga att det inte är klokt att de räknar i boken när de lika gärna kan gå ut på nätet och hitta det billigaste kreditkortet osv, men hur gör jag själv?

Min tanke bakom dotterns uppgift var att vi måste lyfta in samhället utanför skolan in i skolan. Vi kan inte avskärma skolan från samhället och göra verkligheten till teori. För att väcka elevernas intresse och motivation måste våra elever förstå varför de lär sig saker och förberedas för livet utanför genom att lära just där. Vi måste lyfta vår undervisning in i den verklighet som är våra elevers, alternativt utforma uppgifterna på ett sådant sätt att vår undervisning blir deras vardag/verklighet. Låter bra i teorin, men svårare att faktiskt göra till vardag.

Jag läser för tillfället en 7,5 poängs kurs om Entreprenöriellt Lärande. Den handlar om just de här frågorna. En uppgift vi fick där var att göra en film om just Entreprenöriellt Lärande. I gruppen jag ingick i valde vi att spela upp några scener från situationer vi varit med om eller tänkt till om.  Väldigt kort var innehållet som följer:

Förskolan: Istället för att följa sin planering låter pedagogen ett av barnens idé om att vika flygplan styra situationen och följer upp det lärande som uppstår i det.

Skolår 1-3: I elevernas frustration över för få hopphagar på rasten, skapar pedagogen några lektionspass om geometri, vinklar och omkrets med att göra nya hopphagar, men även demokrati i att ordna tillstånd till att göra fler egna hopphagar på skolgården blir en del av arbetet.

Skolår 7-9: I en lektion om Franska Revolutionen skapar pedagogen engagemang genom att låta eleverna fundera kring slagorden ”Frihet, broderskap och jämlikhet” och utifrån dagens samhälle skapa en demonstration kring dessa begrepp. Vad betyder detta för er idag?

Gymnasiet: Under en lektion om räntor får eleverna i uppgift att leta reda på sitt drömhus på nätet och räkna ut kostnaden för att köpa och äga huset. Till lektionen har man bjudit in en bankman som ska hjälpa dem med uppgiften.

I de här uppslagen finns för mig några viktiga faktorer till både elevers motivation och möjlighet att lära utifrån sin verklighet.

  1. Använd elevers lek eller vardag till att hitta lärande. Om eleverna kan engageras i att lära ur och av det som är deras lek eller vardag ökar vi möjligheterna att få dem motiverade och kunskaperna/förmågorna de får använda bygger på något de redan kan. De utvecklar och bygger då på befintlig kunskap i en situation de själva till stor del valt.
  2. Låt elevernas tankar kring sin vardag spegla det vi vill lära ut. Detta lyfter samhället in i skolan och gör undervisningen på ”riktigt”. Eleverna känner att deras tankar och deras verklighet räknas.
  3. Låt undervisningen ta in samhället och låt eleverna arbeta med uppgifter inte om utan ur verkliga livet. Låt dem förbereda sig på livet utanför skolan genom att delta i det och inte läsa om det.

Det är inte min mening att låta alltför pretentiös. Det är svårt att hitta detta i allt man gör, men att ha det som utgångspunkt och acceptera att man inte alltid lyckas gör det enklare. Jag läser för tillfället och för andra gången en fantastisk bok, nämligen ”Lusten att förstå; om lärande på människans villkor” av Peter Gärdenfors. I slutet på sin bok skriver han följande (och mycket annat intressant om motivation); ”Ta elevernas intressen och emotioner som utgångspunkt för undervisningen. Man kan inte förvänta sig att eleverna är intresserade av allt som undervisningen handlar om. Men om man kan knyta ett kunskapsområde till deras egna intressen och få dem emotionellt engagerade, kommer det att öka motivationen att arbeta med det.”

Det får räcka här för idag. Skriver mer om motivation och hur jag gjort, samt fler tips jag hittat nästa gång!

Share Button

3 reaktioner på ”Att skapa motivation hos eleverna!”

  1. Jag finner mig väldigt inspirerad av Gärdenfors bok och håller med dig om att innehållet i undervisningen kan inte skilja sig markant från det samhället är och erbjuder. Vi behöver närma oss verkligen och erbjuda våra elever autentiskt material som de har användning för i sina liv, både nu och senare. För många elever blir skolan en förberedelseplats för vad som komma skall, medan forskningen visar att lärande är som mest betydelsefull när det är fokus på här och nu.
    Keep up the good work!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *