Att se sammanhang i läsinlärningen – eller – vissa veckor faller det bara på plats!

Så här i början av ettan handlar mycket om läsinlärning.  Jag har arbetat på lite olika sätt genom åren och även sett hur tankarna om läsinlärning svängt fram och tillbaka. Idag tänker jag att det inte finns ett sätt som fungerar eller är rätt. Det handlar för mig om att använda flera olika metoder, men att få ett sammanhang för eleverna, så att inlärningen helst sker i en kontext och inte som avdelade pass.

Idag hämtar jag inspiration från flera olika läsinlärningsmetoder; LTG, sjustegsmetoden, Whole language och nu denna termin även ASL. Varje tisdag skapar vi i klassen (halvklass) veckans gemensamma lästräningstext, som vi sen även arbetar med i klassen, enskilt eller i grupp. Denna text är elevernas egna ord om det vi upplever i skolan. Den ger också föräldrarna en inblick i vad vi gör i skolan. Sen får eleverna skriva på våra Ipads och utveckla sina egna tankar om ämnet. Parallellt med detta går vi igenom veckans bokstav där vi tittar på bokstavsljud och även hur man skriver bokstäver och övar på ord som innehåller bokstaven, så ofta det går är dessa ord kopplade till veckans ämne. Vissa veckor är sammanhanget tydligare än andra, men de veckor man ”lyckas” känns det i klassen att det ger bättre resultat och skapar större motivation.

Förra veckan var en sådan vecka. Vi arbetar med miljö i SO och NO, där vi hade pratat sopsortering och detta diskuterades också i det som sedan blev veckans lästräningstext. Eleverna fortsatte sedan att skriva sina tankar om skräp och sopor på våra Ipads och dessa texter blev underlag för gruppläsning, men också diskussioner om sopsortering. Det blir också möjlighet för eleverna att prata ASLtillsammans om sina texter utifrån ett språkligt perspektiv; vad är bra och vad kan bli bättre (typ 2 stars and a wish).  Nu i början, innan alla har knäckt läskoden upplever jag att detta att arbeta med att läsa sina egna texter fungerar väldigt bra. Att kunna visa sin egen text och få den uppmärksammad gör att de får en känsla av att kunna. Att detta sker i kontext där de alla är delaktiga och kan bidra till diskussionen gör att det blir mer på ”allvar” och att det finns en naturlig mottagare av deras texter. Den egna texten och den gemensamma LTG-texten blir också en plats att bl.a. leta högfrekventa ord och, för de som behöver, bokstavljud. Allt i ett och samma sammanhang.  Som sagt, vissa veckor faller det bara på plats!

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *