Att se lärande

Tidigt i höstas läste jag Dylan Williams ”Att Följa Lärande”, en fantastisk bok, men också en bok som kräver eftertanke och tid att arbeta med. I kapitlet som handlar om att ta fram belägg för elevernas prestationer beskrivs en teknik där man använde skrivplattor för att ställa kontrollfrågor. När jag läste det tyckte jag att det kändes lockande, men då jag såg skrivplattor=surfplattor (Ipads) avskrev jag tekniken då vi inte har så många surfplattor. Dock fanns tanken att snabbt kunna se eselärande1levernas lärande kvar. Så efter lite provande med b.la. utgångspass slog det mig att jag skulle kunna använda de ”skrivplattor” vi faktiskt har. Så fram med våra små Whiteboards. Jag tog också tillvara på ett tips från boken och laminerade vita pappersark i samma syfte. Varje elev fick också en whiteboardpenna och sen provade vi!  Precis som Dylan Williams beskriver i sin bok finns det en stor svårighet i att konstruera frågorna så att man verkligen får de svar man eftersträvar, men trots en del mindre bra ställda frågor (och en del spontana) har jag upptäckt hur otroligt effektivt det är att använda tavlorna. Jag ser direkt vem som förstått och vem som behöver mer tid. Jag får också en inblick i hur de tänker. Ser de helheter eller ser de detaljer. Kan de dra slutsatser och generalisera eller inte? Nu finns det ju andra sätt att nå detta, men av de jag har provat känns skrivtavlorna snabba, enkla och direkta. Jag kan ofta direkt i frågeögonblicket se hur jag ska gå vidare och hur jag ska individualisera eller gruppera.

Att räcka upp plattan

Jag upptäckte också ett annat sätt att använda plattorna. Numer räcker mina elever upp plattan istället för att räcka upp handen. De skriver då på tavlorna vad de vill ha hjälp med. Jag har krävt att de inte ska skriva ”Jag förstår inte” utan Istället försöka skriva vad det är de inte förstår. Jag har upptäckt flera fördelar med att ”räcka upp plattan”. De tänker igenom vad de egentligen har problem med innan de räcker upp plattan (ibland åker den inte ens upp när de tänkt färdigt). Jag kan också mycket lättare fördela min tid. Om flera elever räcker upp samtidigt ser jag vika jag kan hjälpa snabbt och vilka som kommer att ta mer tid. Då kan jag snabbt hjälpa undan de ”enkla” och slipper känna mig stressad när jag står lite längre hos den som kräver mer hjälp. Då vi i klassen arbetar med att eleverna ska bli lärresurser åt varandra har det även här gett fördelar. Nu ser även kamraterna vem som behöver hjälp med vad och de smyger numer över hela klassrummet för att kunna hjälpa varandra med det som de själva är bra på.

Share Button

3 reaktioner på ”Att se lärande”

    1. Tavelsudden är bäst till vardags (har 5 i klassrummet), blir det riktigt illa lånar jag städets rengöring till Whiteboarden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *