Att programmera egna spel – så mycket mer

Vi har under en tid arbetat med att göra egna spel på Scratch. För att få grunderna till hur blockprogrammeringen på Scratch fungerar så följde vi barnhack serie 1 och 2 på Youtube. Därefter var det dags att börja programmera sitt eget spel. Eleverna mötte uppgiften med stort engagemang och de var mycket entusiastiska. En del arbetade två och två andra ville göra egna spel, valet var elevernas. Vissa elever hade redan tänkt ut hur deras spel skulle byggas upp och kommit fram till vad spelet skulle gå ut på medan andra hade svårt att tänka ut spelets struktur. För att få inspiration till sina egna spel så bad jag eleverna att spel andras spel på Scratch och titta i spelet programmering. De undrade om de fick använda samma koder till sitt eget spel, och svaret är förstås ja. För att kunna använda andras koder måste eleven själv förstå hur den är uppbyggd och vilken del av koden de ska använda. Vilket leder till förståelse för hur en kod är uppbyggd, vilket var ett av målen med programmering.

När spelet var klart gjorde eleverna ett CD-fodral till sitt spel. Omslaget skapar första intrycket så vi samtalade om hur viktigt det var med omslag och baksidestext. Vad skulle de tänka på?  Här kom vi även in på hur reklam påverkar oss och hur man alltid måste vara källkritisk. Ett lämpligt namn till sitt spel skulle uppfinnas och en baksidestext skulle skrivas. Eleverna kom fram till att baksidestexten inte skulle vara för lång, texten skulle väcka nyfikenhet men samtidigt vara saklig och förklara vad som var unikt med spelet.

Sista momentet var att spela varandras spel och ge skriftlig feedback utifrån givna kriterier som eleverna själva fick komma på utifrån egna erfarenheter vad erfarna spelkritiker recenserar om. De fick även ge tips om hur spelet skulle kunna vidareutvecklas för att göra det ännu bättre.

En stor vinst med att skriva olika kortare texter i olika genrer som hör ihop med spelen är att eleverna inte ifrågasätter varför de måste skriva, utan det fanns en mottagare på riktigt och eleverna ville göra ett bra jobb. Att arbeta med att programmera egna spel är verkligen att kunna differentiera undervisningen. Vissa elever utmanar sig själv på hög nivå medan andra håller sig till de säkra korten att göra ett liknande spel som vi sett på introduktionen. Eleverna var hjälpsamma mot varandra och visade och förklarade mycket mer än de brukar, kanske kan det även bero på att jag inte är den som sitter inne med mest kunskap om att göra egna spel på Scratch utan eleverna bemästrade ny vunnen kunskap på ett bättre sätt. Det är inte bara själva kodningen som är viktig utan även att utveckla Computational Thinking, som den världsberömda matematikern, Seymour Papert uttryckte.  Det handlar om att utveckla ett abstrakt tänkande, logiskt och analytiskt tänkande, att träna sig i att göra generaliseringar och att lära sig arbeta på ett systematiskt och strukturerat sätt för att lösa problem. Precis de egenskaper som krävs i de flesta ämnena och arbetslivet.

En nackdel med att göra spelen var att ett fåtal blev besvikna på sitt eget spel. Spelet blev inte som spelen de själva spelar, grafiken, svårighetsgraden och olika lösningar saknades på sitt eget spel. Å andra sidan fick vi samtal om vad som krävs att bli spelutvecklare och vilka förmågor som behövs, uthållighet, att vara metodisk, noggrannhet och allt var som innebär med datalogiskt tänkande!

Att diskutera

  1. Hur gör du för att få eleverna att generalisera sin kunskap och kunna använda den i andra sammanhang?
  2.  Vad har du för stödfunktioner som gör att eleverna lär sig arbeta systematiskt och strukturerat?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *