Att planera en undersökning

Det blev inte som jag tänkt mig när jag läste igenom laborationsplaneringarna eleverna lämnade in. Bara att inse att bristen låg hos mig och förbättra. Visst har vi laborerat sedan i fyran, planerat undersökningar och dokumenterat vårt resultat, men nu när vi i sexan har tillgång till labbsal hade jag tydligen förväntat mig att de skulle snäppa upp sin dokumentation en nivå automatiskt. Så blev det såklart inte.

Jag tog mig en funderare över hur tydlig jag varit. Visste eleverna vad ville jag se i deras laborationsplaneringar? Jag hade inte gett dem förutsättningar att öva tillräckligt och inte kommunicerat målet. Jag tänkte mig följande steg vilket jag också presenterade för eleverna:

Lektion 1
Jag skulle sätta upp en hypotes och ett syfte med laborationen.

Jag skulle demonstrera en laboration då jag arbetade systematiskt och noggrant, men där resultatet inte skulle bevisa hypotesen.

Eleverna skulle få diskutera vad jag gjorde bra/vilka brister som  fanns.

Kort gemensam diskussion för att samla upp vad de kommit fram till.

Lektion 2
Eleverna skulle i par utifrån vad som framkommit i lektion 1 göra en planering där hypotesen blev testad på riktigt.

Lektion 3
Alla elever skulle få tillgång till allas planeringar för att läsa och fundera på hur de kunde förbättra sin egen.

Lektion 4
Eleverna skulle få testa att genomföra sin undersökning utifrån sin egen planering. Fungerade den i praktiken.

Lektion 5
Reflektion: Om du fick göra om laborationsplanerinen är det något du skulle ändra. Enskild uppgift.

Genomförande
Jag gav eleverna en hypotes om den ideala jästemperaturen och skrev en hypotes på tavlan. Nästa steg var att testa min hypotes och jag skrev därför att syftet med undersökningen var att undersöka hur temperaturen påverkar jäsningen. Jag samlade eleverna runt ett bord och pratade mig igenom en undersökning som jag påstod skulle testa min hypotes. Laborationen jag sedan visade var i och för sig tydlig. Jag påpekade upprepade gånger att det var temperaturen jag vill undersöka och mätte noggrant upp både mängden jäst, socker och vätska och bestämde tidsintervall då resultatet skulle avläsas, men jag testade bara en temperatur nämligen den jag i min hypotes antagit vara den ideala jästemperaturen. Resultatet visade jäsning. Därefter fick eleverna fundera över om jag verkligen kunde anse att jag undersökt om min hypotes var riktig. Jag uppmuntrade till att anteckna under tiden jag demonstrerade. När eleverna i par diskuterade för och nackdelar med mitt val av metod var aktiviteten hög och i den efterföljande uppsamlingsdiskussionen var deltagandet högt. De visade att de förstod att jag var tvungen att testa mer än en temperatur för att kunna dra någon slutsats av undersökningen, men också att det var viktigt att bara temperaturen varierade och allt annat hölls konstant.

De fick sedan två och två skriftligt planera om undersökningen. Här blev det både högt och lågt och därför startade jag lektion 3 med att påminna om strukturen i en planering. Visserligen är det bra att skriva sitt genomförande i punktform, men 33 punkter behövs inte. Måste man skriva att man ska gå till skåpet och ta fram en bägare? Läs igenom allas planeringar, hur har andra grupper formulerat sig? Kan ni sno/ inspireras av deras. Det var också många som inte hade en tydlig plan för hur resultatet skulle mätas och därför hade vi en kort diskussion om hur man kan mäta och sedan redovisa ett resultat i en undersökning. Det blev febril aktivitet när de fick ut allas planeringar. Alla grupper hittade förbättringar de kunde göra. Version två blev mycket bättre, både vad gäller ökad tydlighet och struktur.

Eftersom jag egentligen bara var ute efter att öva hur man planerar en undersökning kunde jag stoppat här, men eleverna har begränsad erfarenhet av att laborera och jag vill ge dem en chans att utvärdera om deras planering fungerade. Många grupper upptäckte att deras val att mäta resultatet inte fungerade som de tänkt sig. Det var t ex ganska svårt att mäta omkretsen på sina ballonger med måttband, eller att på foto avgöra vilken ballong som var störst när man fotograferade en ballong i taget och inte från ett givet avstånd. Jag ser fram emot att läsa deras reflektioner om vad de skulle ändra om de fick chansen att göra om.

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att eleverna ska gå på jakt i sina egna texter för att utveckla dem?
  • Hur kan vi skapa situationer där eleverna aktiveras i ett verkligt lärande?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *