Att påverka och förändra del 2

Musik har en stor inverkan på oss människor och därmed också på samhället. Många artister och band väljer dessutom medvetet att använda sin musik för att formulera tankar om hur samhället är och hur det  borde vara. Dessa musiker ger därmed en röst åt många människors tankar och åsikter och är med och påverkar stora samhällsfrågor som sexism, genus, rasism, kriminalitet, utanförskap osv.  Genom musik kan man få en inblick i viktiga samhällsfrågor i den tidsperiod de tillkommit. 

Som en del av temat Att påverka och förändra, som jag skrev om i mitt förra inlägg lät jag min elever analysera låttexter i syfte att träna sin analysförmåga , se kopplingar samt uttrycka sig själv.

Inledningsvis  analyserade vi två låtar tillsammans utifrån mitt val, B.Baby “Let´s talk about it” och Timbuktu och Sebbe Staxx, “Svarta duvor och vissna liljor”.

Vi arbetade utifrån följande fem punkter:

  • tolkning av temat i texten
  • tolkning av vad artisten vill säga, budskap
  • koppling till upphovsman
  • kopplingar till samhället 
  • uttrycka egna tankar om budskap, tema, kopplingar

Uppgiften var formulerad utifrån följande kunskapskrav: 

Att resonera kring budskap med koppling till egna erfarenheter, livsfrågor omvärldsfrågor, resonera kring koppling till upphovsman samt dra slutsatser om hur verket har påverkats av tiden och den kulturella miljön när verket tillkom.

När vi gjorde låtanalyserna tillsammans kom vi naturligt in på olika stilfigurer som t ex anafor, retorisk fråga, upprepgning, antites och liknelse. 

Efter vårt gemensamma arbete fick eleverna välja ytterligare en låt från min lista och i par jobba med en analys utifrån samma fem punkter. Därefter var det dags för dem att göra en enskild analys av en egen vald låt. Även här fanns det möjlighet för dem att välja från min lista. 

Låttexter är en texttyp som ligger de flesta elever nära och därmed en tacksam form att arbeta med. Att låta eleverna själv välja en låt att analysera fungerar motiverande på så sätt att de får välja utifrån eget intresse och musiksmak vilket stimulerar dem i arbetet men det har sin begränsning. I efterhand kan jag känna att eleverna inte fullt ut utmanades att träna sin förmåga att analysera en text eftersom de flesta befann sig i sin bekvämlighetszon med en låt och en artist som de känner väl till. För att ytterligare spetsa till träningen mot uppsatta mål bör den här typen av arbete också innehålla analys av låttexter i genrer och av artister som är mindre kända för eleverna. 

Som jag skrev inledningsvis så speglar mycket musik den tid den skapats i och för att belysa detta lade jag även in moment där vi lyssnade på specifika låtar med koppling till sitt specifika sammanhang de skapats i. Här finns en uppsjö med låtar att välja på, mitt val föll på följande: 

Beyoncé, Black Parade, från 2020 som blivit kampsång för Black Lives mattersrörelsen. Ur ett historiskt perspektiv är låten också intressant då den släpptes den 19 juni, det datum som utifrån amerikansk historia benämns som Juneteenth, dagen då slaveriet förbjöds i USA 1865.  Black Parade

Med koppling till samma tema lyssnade vi på Strange fruit med Billy Holiday, en både politisk och poetisk sång om hur afroamerikaner lynchades i USA.  Strange Fruit

Vi lyssnade även på Do they know it´s Christmas? insjungen av BandAid 1984, en låt som skrevs för att belysa hungersvälten i Etiopien 1984 – 1985. Do they know its Christmas?

Tanken var att eleverna skulle få skriva en egen text där de uttryckte sig själv kring något som de vill vara med och påverka och förändra men detta får vi spara till början på nästa termin. Min plan är då  att de INTE ska skriva en argumenterande text i sin strikta form utan använda ett mer poetiskt och bildligt språk med olika stilfigurer, något jag tänker mig att låtanalysen ska ha hjälpt dem med. Genom att låta dem skriva mindre formellt hoppas jag kunna stimulera elevernas kreativitet och få dem att förstå att de kan göra sin röst hörd på så många olika sätt och därmed vara med och påverka samhället runt omkring sig. 

Att samtala kring:

 1. På vilka olika sätt kan vi inom svenskämnet stimulera eleverna och deras kreativitet för att uttrycka tankar och åsikter?
 2.  Vika ämnen kan samarbeta för att träna elevernas kreativitet att uttrycka tankar och åsikter?

 

Share Button
Om författaren
Förstelärare Spångholmsskolan | annica.eldh@svedala.se

Legitimerad lärare i åk 3–9 i svenska, historia, religion, samhällskunskap och geografi. Arbetslagsledare för arbetslag 7–9.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *