Att läsa tillsammans

En av mina undervisningsgrupper består av elever som är väldigt språksvaga. Vissa är dyslektiker, andra har inte bott i Sverige särskilt länge och några har bara väldigt låg läsförståelse. Därför har jag i SO-undervisningen hela tiden varierat undervisningen mellan att jag läst för eleverna och förklarat vad jag läst, visat film, diskuterat olika frågor och så vidare. Eleverna får själva välja redovisningssätt när de arbetat med olika avsnitt, så att de ska känna sig bekväma i sitt arbete. Men hur jag än vänder och vrider på undervisningen, så kommer jag alltid tillbaka till ett faktum, nämligen att dessa elever ofta missförstår innehållet i det stoff som kursen utgör. Missförstånd som beror på att deras språk inte är tillräckligt avancerat för att de ska kunna ta sig igenom texter på den nivå som krävs för att kunna uppnå godkända betyg i SO-ämnena.

Anpassa materialet efter elevernas nivå, säger ni kanske då. Tro mig, jag har försökt, men det är väldigt svårt att hitta material som innehåller ett enkelt språk utan att det upplevs som barnsligt. Och så fort det upplevs som barnsligt av eleverna, så framstår det som oseriöst. Dessutom ska språket vara ämnesrelevant och begreppen korrekta. Därför har jag valt att använda material som är anpassat för den ålder eleverna har, men jag lägger otroligt mycket tid på att förklara orden. Jag vill på detta sätt bygga upp en begreppsapparat med mina elever. En begreppsapparat som ska hjälpa dem framåt i sin kunskapsinhämtning. Det tar tid, absolut, men jag anser att det är bättre att vi hinner halvvägs igenom kursen och att eleverna har förstått, än att jag hinner igenom hela kursen utan att jag har eleverna med mig.

Eftersom eleverna är så svaga i sin läsning, har jag dragit mig för att låta dem läsa högt inför gruppen. Att läsa högt inför andra är ju en ganska utsatt situation, där man verkligen blottar sina svagheter om man har problem med språket. Samtidigt är det något jag velat göra. Dels för att de behöver träna sin läsning och dels för att förståelsen blir bättre när de använder ögon, mun och öron på en gång. Dessutom ger det gyllene tillfällen till att avslöja ord och begrepp som de inte riktigt har förstått. När det är eleverna som läser högt har jag möjlighet att iaktta dem. Det har jag inte när det är jag som läser. När jag iakttar dem så ser jag ganska ofta på deras ansiktsuttryck om det är något som är oklart. Då kan jag gå in och bryta och ta en diskussion om det som precis har lästs utan att någon känner sig uthängd inför de andra.

För ett par veckor sedan bestämde jag mig för att våga prova. Jag kände att eleverna nu var så pass trygga med varandra att de skulle våga läsa högt inför varandra. Det knorrades en del initialt, men det gick faktiskt bra. Alla läste varsitt kort avsnitt. Efter varje avsnitt stannade vi upp för att diskutera och klargöra det som precis hade blivit uppläst. Detta ledde till att eleverna själva stannade upp efter vissa ord, för att fråga efter just dem ordens betydelse. Alla blir involverade i diskussionerna och vinsterna är många. Dels avdramatiseras själva läsandet och dels synliggörs lärandet för eleverna på ett tydligt sätt. Det märks väldigt fort hur de lägger de nya kunskaperna till de gamla och utvecklar dessa i diskussionen med klasskamraterna.

En annan vinst är att eleverna tränar sitt uttal, då vi hjälps åt att ta oss igenom texterna. I diskussionerna som följer blir det dessutom tydligt varför begreppen är så viktiga. Om inte de korrekta begreppen används, så ökar risken för missförstånd, vilket gör att eleverna gärna övar sig i att använda dessa begrepp när de resonerar om olika företeelser. De vill ju att deras budskap ska nå fram till mottagaren på ett korrekt sätt. Då blir det helt plötsligt viktigt att använda de korrekta termerna och begreppen. Eleverna inser att dessa begrepp faktiskt har en viktig funktion och att det finns en anledning till varför varje ämne har sin egen terminologi.

Numera tar jag en stund av varje lektion för att låta eleverna turas om att läsa högt för de andra. De till och med efterfrågar dessa stunder.

Share Button
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *