Att koppla skolan till verkligheten

”Kan vi inte göra detta varje dag, i alla fall en gång i veckan? Det känns på riktigt och jag lär mig jättemycket!” Det var vad en elev berättade när vi gick till bussen efter en fältexkursion i Björkelundadammen vid Oxie. Jag kan inget annat än hålla med henne, det är underbart att se när elever använder sin kunskap och se hur nyfikenheten växer till egna initiativ.

samla-djur-2

Varför gör vi det inte oftare? Utforskar omgivningen och kopplar ihop teori med praktik. I boken ”Lerning by doing”bekräftar John Dewey att det är rätt väg att gå, ändå är vi alldeles för ofta i teorin som aldrig förankras i verkligheten. Visst kan det vara lite besvärligt med all tid som det tar,  och regler och försäkringar som ska gälla, men det är värt mödan.

I våras fick vi information om att Segeåns Vattendragsförbund  och Vattenråd med stöd av Region Skånes Miljövårdsfond hade tagit fram ett undervisningsmaterial och lärarstöd till exkursioner för åk 1-3, 4-6, 7-9 samt gymnasiet.  www.segea.se  Materialet består av lärarstöd, powerpoint att visa elever och samlat undervisningsmaterial.  Jag och mitt arbetslag skulle arbeta med hållbar utveckling och det kändes som ett bra komplement att förankra teorin i praktiken.

Bussen släppte av oss en solig morgon i slutet av augusti vid Björklundadammen. Vi blev väl mottagna av Jessika som arbetar för Segeåns vattenråd. Hon introducerade dagens innehåll.

nyckelsamla-djur-1

Eleverna var mycket ivriga att komma igång. De var uppdelade i tre stationer, där en av stationerna var håvning och med hjälp av bestämningsnycklar ta reda på vilket djur de hittat samt dokumentera dessa. En annan station var att hitta olika ekosystem, näringskedjor och hitta samband, ta bilder och förklara. Fotona skulle sedan användas i klassrummet på bildlektionerna, elevens val och på svensklektionerna genom att skriva olika texter. Den tredje stationen var naturbingo. Naturligtvis fanns det tusen andra aktiviteter som också utfördes men de var spontana och uppkom efter hand. Inte ens den goda matsäcken kunde hålla vissa elever ifrån håvningen och fotograferingen.

Väl i skolan igen har vi på olika sätt arbetat med materialet som vi hämtade hem från fältexkursionen. På bilden har de gjort förstoringar av djuren de hittade och börjat göra en utställning.

pia-1-1

pia-2

På musiken har de sjungit och spelat om olika växter och djur. Vi har fortsatt arbetet i klassrummet  genom att fördjupa oss i hur allt hänger ihop och hitta samband genom att göra Kahoot, skrivit texter, diskuterat olika begrepp och vad vi måste göra för att rädda vår planet. Hur rening av vattnet fungerar. Vi har kategoriserat djur och växter på olika sätt och har då även kommit in på Carl von Linné. Vi har skapat fantasyberättelser utifrån bilduppgiften, bygga modeller, göra broschyrer om djur, hur du påverkar naturen, listan skulle kunna göras oändlig.

Vårt nästa steg i hållbar utveckling är att åka på studiebesök på Lantbruksskolan i Skurup. Där ska vi fördjupa våra kunskaper om klimatsmart mat och odling. Vi ska även göra studiebesök på reningsverket i Svedala för att se hur det fungerar i praktiken.

Min erfarenhet säger mig att eleverna har mer behållning och kommer ihåg lättare när man arbetar med olika sinnen, får se och uppleva på varierade sätt. Alltså kunskap för livet, inte bara inläsning för stunden som är som bortfluget med vinden efter ett tag! Vi behöver livslångt lärande där vi lär med hela kroppen och alla våra sinnen.

Jag kan varmt rekommendera att ta kontakt med jessika.cansund@svedala.se eller jenny.ahlgvist@svedala.se    eller på telefonnummer 040-6268396 om ni är intresserade att få hjälp med en fältexkursion.

Att diskutera

  • Hur arbetar ni för att koppla ihop teori med praktik i undervisningen?
  • Hur kan vi använda görandet för att utveckla elevernas förståelse av det teoretiska?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *