Att införa en ny lärplattform

Oavsett vad vi tycker så är lärplattformen ett av en lärares viktigaste verktyg som bara måste fungera. Den måste vara smidig, lättnavigerad, ge en överblick, kunna lämna ut och samla in uppgifter, det måste gå att kommunicera med eleverna, elever som missat en lektion ska kunna ta igen och veta var resten av klassen är. Dessutom ska den gärna kunna hantera alla dessa olika digitala verktyg som vi använder utan krångel. Genom åren har en del plattformar passerat och alla har haft sina styrkor och svagheter.

Under vårterminen 2019 började vi att undersöka olika alternativ för att byta ut den plattformen vi hade. Det finns många plattformar att välja mellan. Vi fastnade till slut för den amerikanska plattformen Canvas. Det som fick oss att välja Canvas var bland annat att den används av ledande universitet världen över och var på väg in i på de svenska universiteten samt att det är en öppen plattform så vi kan fylla den med de verktyg vi behöver. Att ledande universitet använder plattformen är en bra förberedelse för våra elever som ska läsa vidare, de är redan vana vid plattformen.

När man ska genomföra en förändring så behövs det förankring, förberedelse, fortbildning och tid för att förändringen skall gå så bra som möjligt. För införandet så bildade vi en pilotgrupp med representanter för varje programlag, dessa fick möjlighet att testa plattformen med tanken att de sen skulle kunna sprida kunskapen till övriga i programlaget. För att säkerställa att plattformen är tillgänglig för alla så var specialpedagogen med för att ge ”elevperspektiv”. Lärplattformen måste vara inkluderande så att elever med till exempel NPF diagnoser inte blir exkluderade.

Höstterminen 2019 var vi redo att sjösätta den nya plattformen. Det blev små steg och en lagom lägsta nivå för användandet, elever ska få sina uppgifter samt feedback i plattformen. Vill man utnyttja mer är det helt ok, men inga krav. Lite barnsjukdomar i början gällande hur man publicerar uppgifter men överlag en bra introduktion. Eleverna var med på noterna även om de som varit vana vid vår förra plattform protesterade, särskilt årskurs tre. Efter ett tag så var de flesta nöjda med verktyget och såg dess fördelar men även nackdelarna. Vi undersökte hur vi kunde få ett bra flöde och hur vi enklast använde verktygen. En del av de funktioner som finns inbyggda var inget som vi tyckte att vi hade användning av, men det var en del funktioner som testades. En funktion är bland annat självrättande Quiz, som uppskattas som en Exit ticket. Det verkade finnas ett videokonferensverktyg inbyggd i plattformen, det verkar ju bra men inget vi behöver…

Lagom till jullovet kände sig de flesta bekväma med att använda plattformen och vi hade hittat en arbetsgång som både lärare och elever var nöjda med. Vi fick hjälp och stöd av Canvas för de frågor som vi hade. Det underlättar mycket att vi har en fast kontaktperson hos Canvas som hjälper oss när det behövs. Det skapar en trygghet att kunna kontakta någon med sina frågor och funderingar, både lärare och elever har tillgång till support från Canvas.  Med Canvas hjälp skapade vi bland annat ett standardiserat ”klassrum” som alla ”rum” i plattformen är baserade på, det skapar igenkänning hos eleverna som gör att de enklare kan orientera sig. Där finns även ett visst utrymme för läraren att sätta sin personliga prägel på sitt ”klassrum”.

I mars 2020 förändrades våra förutsättningar att bedriva undervisning, på två dagar ställde vi om från närundervisning till distansundervisning. Omställningen ställde stora krav på att få fram lösningar på hur vi skulle bedriva undervisningen, hur skulle vi behålla närheten och kommunikationen med eleverna? Svaret fanns i Canvas och de Google verktyg som vi använder. Den digitala kompetensen ställdes på sin spets och inlärningskurvan gick från att vara lagom flack till spikrakt uppåt, för både elever och lärare.

Under höstterminen 2020 återgick vi till närundervisning men med rekommendationen att vid symptom stanna hemma. Det ställde åter nya krav på vår undervisning när du kan ha tre fjärdedelar av klassen på plats och de resterande eleverna hemma. Men med hjälp av Canvas kunde vi lösa detta, eleverna kunde följa undervisningen och ta del av det sociala i klassrummet.

 

Att diskutera

  • Hur har synen på digitala verktyg förändrats efter distansundervisningen?
  • Hur säkerställer vi den digitala kompetensen hos eleverna?
Share Button
Om författaren

En reaktion på ”Att införa en ny lärplattform”

  1. Hej, spännande att ni också valt Canvas som er lärplattform. Jag jobbar på Lärande och vi använder Canvas från förskoleklass till gymnasiet. Det skulle vara intressant att jämföra våra erfarenheter. Om du har möjlighet så kontakta mig. Med vänlig hälsning, Jonna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *