Att handleda lärarstudenter – givande eller bara jobbigt?

Jag blir lika glad varje gång jag hör att någon vill bli lärare. Dels för att jag vet att det är ett roligt och givande yrke men också för att vi verkligen behöver bli fler. Jag har sedan 20 år varit handledare till studenter eftersom jag tycker det är något av det mest givande, viktigaste och roligaste uppdraget man kan ha. Nu har jag även rollen som Vfu-ansvarig på min skola och som extern Vfu-lärare på Malmö Universitet. Detta gör att jag ser studentens och handledarens perspektiv från alla håll, vilket har gett mig många tankar.

En av anledningarna till att jag är handledare är att jag tycker att jag själv utvecklas. När jag reflekterar över min egen undervisning tillsammans med min student behöver jag både fundera på varför jag gör som jag gör, hur jag tänker och vilka teorier jag grundar min undervisning på. Detta är väldigt givande och gör mig nyfiken på hur jag kan förändra min undervisning. Jag behöver också reflektera för att kunna stötta min student på bästa sätt. I diskussionerna med studenten får jag också inblick i ny forskning och vad universitetet tycker är viktigt att ha med i utbildningen. Jag tycker ofta att trepartssamtalet med Vfu-läraren är lika givande för mig som för studenten när jag bl a får inblick i vad som ingår i de olika kurserna studenterna läser. Malmö Universitet håller varje termin en handledarutbildning på 7.5 hp. I utbildningen får man tillsammans med de andra kursdeltagarna diskutera handledarens olika roller och hur olika samtalsmetoder och handledningsstrategier kan användas och problematiseras. I utbildningen diskuteras även hur olika nivåer av yrkeskompetens kan identifieras och bedömas. Du får också möjlighet att utveckla din förmåga att kommunicera både formativ och summativ bedömning. Detta är något jag som Vfu-lärare har upptäckt är väldigt viktigt. Vfu-läraren kommer ut på ett lektionsbesök/Vfu-period men handledaren följer studenten under minst fyra veckor.  Handledarens omdöme har stor betydelse för bedömningen av studenten. Genom att gå handledarutbildningen får man ett bättre djup på reflektionerna med studenten.

 

En annan anledning till att jag är handledare är att lärarstudenterna är mina blivande kollegor. Visst är vi alla intresserade av att få duktiga och drivande kollegor, speciellt nu när lärarbristen bara blir större. Då är det också upp till oss att ta emot studenterna och ge dem en givande och lärorik Vfu. Ännu en anledning är tanken på hur tacksam jag är att det fanns handledare som tog emot mig när jag skulle ut på Vfu. Naturligtvis ska dagens studenter få samma möjlighet.

Min roll som lärare i klassrummet förändras när jag har student. Jag kan ägna undervisningstid åt andra delar av lärarrollen som är svåra att genomföra när man är ensam med eleverna i klassrummet. När min student håller i undervisningen får jag möjlighet att observera mina elever på ett annat sätt än när jag håller i lektionen själv och är fokuserad på det. Vilka elever byter ofta flik på datorn, vem dagdrömmer, vem är det som inte ber om hjälp trots att den har fastnat i uppgiften? Jag får också tid till att stötta mina elever under lektionen vilket innebär att eleverna som har student har tillgång till mer lärartid än de som inte har student.

Ett av de vanligaste argumenten till att inte bli handledare är att det tar för mycket tid. Självklart ska studenten få handledande samtal och tid för reflektion tillsammans med sin handledare och det tar tid men samtidigt är det ju så att om studenten ska hålla i lektionen och förbereda denna byter man ju denna tid. Ju längre studenten har kommit i sin utbildning desto mer kan den planera och förbereda på egen hand, speciellt om den har fått tid till handledning och reflektion under tidigare Vfu-perioder. Man får ju då igen den tid man tidigare investerat. Det är viktigt att ha ett bra samarbete med sin rektor och kunna komma överens om hur man kan lägga ut handledningstid så uppgiften att vara handledare inte ger en ökad arbetsbelastning. En stressad och missnöjd handledare är inget bra föredöme. Låt oss istället visa hur vår vardag ser ut ur ett positivt perspektiv så att vi kan bidra till att färre studenter hoppar av utbildningen.

Jag hoppas att fler vill ta sig an ett givande, viktigt och roligt uppdrag och bli handledare. Vi behöver hjälpas åt att få fler behöriga, kompetenta och positiva kollegor!

Att diskutera:

  1. Vad tycker du är givande med att vara handledare?
  2. Hur kan vi få fler av våra kollegor att tacka ja till handledarskapet?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *