Att förmedla sin kunskap digitalt

Det finns många sätt som eleven kan visa sina kunskaper på, inte minst digitalt. Att använda digitala hjälpmedel underlättar för många på olika sätt. För elever med exempelvis dyslexi finns både möjlighet att få stavningshjälp och få sin text uppläst av datorprogrammet för att lyssna om formuleringen är korrekt. Detta används i stor utsträckning av många elever. Det är såklart viktigt att alla elever ska kunna formulera sina svar skriftligt på prov i olika skolämnen. Men hur vore det om de då och då hade fått svara muntligt. Denna möjlighet ger jag vissa elever, av olika anledningar, då de får använda inspelningsfunktionen i det digitala provverkytget för att utveckla sina svar. Vad hade hänt om alla fått denna möjligheten? Jag vet inte eftersom jag inte testat. Däremot har mina elever fått i uppgift att redovisa sina egenprogrammerade datorspel i Scratch genom en film som är cirka två minuter. Där ser jag tydliga resultat på att många fler lyckats betydligt bättre än vad de brukar prestera.

Instuderingsfrågor inför prov

Det är vanligt att eleverna blir förhörda hemma med stöd av instuderingsfrågor. När jag vid utvecklingssamtal frågar hur det brukar gå till när de gör detta får jag ofta till svar att någon vuxen ställer frågan och eleven svarar muntligt. Det går oftast väldigt bra och eleven kommer till skolan förberedd inför provet och kan svara på de flesta instuderingsfrågorna….muntligt. Problemet är att på provet ska svaren formuleras skriftligt och det har eleven ju inte övat på. Jag brukar tipsa eleven och vårdnadshavarna om att vid varje tillfälle som de övar med stöd av instuderingsfrågorna kan de välja ut cirka fem stycken och svara skriftligt på dem. Nästa gång de övar väljer de fem nya. 

Jag är nyfiken på hur resultaten på ett prov hade blivit om jag gett eleverna möjlighet att välja att svara skriftligt eller muntligt. Så jag kommer att testa det. De tio frågorna på provet kommer vara indelade i två delar. Första delen kommer innehålla frågor som bara kräver korta svar och den andra delen frågor där det krävs lite mer utvecklade svar. Minst två av svaren på varje del måste besvaras skriftligt. 

Redovisning av Scratchspelet

Filmen som eleverna spelade in skulle innehålla en presentation av spelidén, förklaring om hur spelet fungerar, vilka problem som man stött på och hur man löste det. Dessutom skulle man välja ut ett programmeringsblock och beskriva det i detalj. Till sist fick man gärna berätta och visa något man anser vara intressant att känna till om spelet eller programmeringen. Många av de elever som inte vill eller vågar uttrycka sig muntligt inför klasskamraterna har producerat fantastiska filmer med ingående beskrivningar. Under de tre veckor som arbetet med spelet pågick skrev eleverna, varje fredag, ner hur det gått under veckan. Vad har jag gjort? Vad har jag haft för problem? Hur löste jag det? Har jag tagit hjälp av någon eller hjälpt någon annan? De hade därför bra material för att beskriva processen med spelet. De använde funktionen skärminspelning och kunde på så sätt visa och beskriva vad som hände på skärmen under tiden som de spelade in. Filmen spelade de in hemma och kunde såklart göras om tills de var nöjda. 

Tanken om alternativa sätt föddes

Det var när jag tittade igenom elevernas filmer som tanken föddes om att försöka göra något liknande vid ett provtillfälle. Alltså låta alla elever få möjlighet att visa sina kunskaper på ett alternativt sätt. Jag vet att detta inte är något revolutionerande men jag vet också att det inte är så många som gör det, inte så ofta som man hade önskat i alla fall. Man har ju erfarenhet från muntliga nationella prov och hur bra det är. Så varför gör man inte något liknande vid fler tillfällen? Svaret är nog logistik. Att få tid att sitta med eleverna i smågrupper en hel dag utan att bli störd sker bara vid de nationella proven annars får man lösa det på annat sätt. Nu ska jag försöka på ett annat sätt! Jag återkommer i min nästa blogg med hur det gått.

Att diskutera

  • På vilka sätt kan eleverna visa sina kunskaper i dina ämnen?
  • Hur bedömer du elevernas muntliga kommunikationsförmåga i dina ämnen?
  • Hur använder du digitala verktyg i din undervisning?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *