Att förbereda eleverna för undervisningen fördjupar inlärningen.

Att låta eleverna förbereda sig för kommande undervisning hemma som pre-homework eller på lektionstid i skolan ger flera fördelar.  Lågpresterande elever känner igen sig och kan förbereda sig , vilket minskar glappet mellan dem och högpresterande elever.  Det är ett utmärkt sätt för att involvera föräldrarna, så de får en inblick i skolarbetet.  På nätet finns  många fantastiska resurser för lärande som bara går att ta och använda.

Vad skulle du säga är det som motiverar dig mest i ditt lärarjobb?  Hur skulle du beskriva vad som ligger bakom “Why?” för just dig när det gäller ditt yrkesval. Att utveckla min undervisning så att alla elever gör en progression och höja måluppfyllelsen  är en av de saker som triggar mig  och gör att jag  trivs som lärare.  Jag har länge använt mig av att ge eleverna pre-homework istället för läxor, eftersom jag ser att det  ökar både den enskilde elevens lärande och höjer kvalitén på lektionerna.

Jag försöker att berätta för mina elever både  vad som ska hända nästa vecka och nästa lektion. Eleverna har  en pre-homework till varje vecka för att förbereda sig på det vi  kommer att arbeta med. I matematik har vi ett läromedel som heter “Koll på matematik” och  en vanlig förberedelse där är att ha sett någon av deras instruktionsfilmer eller ha gått igenom faktarutor i boken.  I biologi arbetar vi just nu med sortering och gruppering av djur. Då är  förberedelsen en vecka att ha tittat på två filmer om “Ryggradsdjur” och “Ryggradslösa djur”.
Till mina lektioner har jag alltid förberett en Goggle presentation kring det vi gör som visuellt stöd.  På sliden som visar lektionsinnehållet har jag en punkt som heter förberedelse. Jag avslutar oftast lektioner med att berätta vad vi ska göra nästa lektion.

På nätet finns fantastiska resurser för lärande. Låt oss använda dem! Berätta för eleverna vad du ska ta upp nästa vecka, och låt dem förbereda sig för det med hjälp av dessa resurser. Då kommer de med förkunskaper och på lektionen kan du fokusera på att fördjupa inlärningen.  Det som är utmärkande är att elever som vanligtvis presterar ganska lite och är svaga, det är där  jag ser den mest ökade motivationen och prestationen.   Att ge eleverna dessa pre-homework tycker jag därför är ett mycket bra sätt till att minska kunskapsklyftorna.

SOLO Taxonomin  visar på ett enkelt sätt hur elevernas kunskaper  växer från ytliga kunskaper till djupare kunskaper. Taxonomin beskriver fem nivåer av förståelse och dessa nivåer är tydligt formulerade.

Prestrukturell innebär att eleven saknar kunskap om det aktuella ämnet.

Enstrukturell innebär att eleven har mycket litet och bristande kunskap om det aktuella ämnet.

Multi-strukturell innebär att att eleven har kunskaper om ämnet och till viss del kan resonera och analysera.

Rationell innebär att eleverna har goda kunskaper och kan resonera och analysera med utgångspunkt från sina kunskaper.

Utvidgat, abstrakt  innebär att har mycket goda kunskaper och kan resonera och analyser ur flera olika perspektiv och på olika nivåer samt göra kopplingar mellan olika områden och inom området.

James Nottingham  anser att förberedelser   med hjälp av nätbaserade resurser kan ta eleverna de tre första stegen dvs fram till att eleven har många tankar om ett ämne.  Nottingham tror också på och säger att dessa förberedelser kan ersätta läxor och är mycket bättre. När eleverna har förkunskaper kan de  på lektionerna lämna sina bekvämlighetszon och undersöka sina tankar,  vilket leder till ökad förståelse. Det är detta tillstånd vi behöver skapa mer på lektionerna, som kan upplevas motigt och förvirrande, men det är här vi behöver vara  i ” LÄRANDEGROPEN”.

James Nottingham: Undervisning måste utmana eleverna

 

Diskussionsfrågor:

  1. Vilka resurser på nätet finns  i ditt ämne som du skulle kunna använda dig av för att låta dina eleverna förbereda sig för undervisningen?
  2. James Nottingham säger att det bästa sättet att minska kunskapsklyftorna mellan elever, samt  utjämna glappet mellan hög- och lågpresterande elever är att ge eleverna förberedande uppgifter. Hur tänker du?
  3. Man kan även ge eleverna förberedande arbetsuppgifter inför kommande undervisning på lektionstid. Diskutera något konkret undervisningsinnehåll och hur ni skulle kunna lägga upp det  utifrån detta tankesätt.
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *