Att föra en diskussion framåt

Att diskutera med andra är något eleverna ofta gör på sin fritid och i skolan . Att diskutera med varandra i skolan för att utveckla kunskaper och förmågor är något eleverna behöver träna mycket på.
Eleverna behöver då träna på att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter som för diskussionen framåt. Utöver detta behöver de bidra till att fördjupa och bredda informationen. I den här bloggen kan du läsa  om hur jag med mina elever använder en modell från kooperativt lärande för att träna detta.

Detta kunskapskrav står i läroplanen för alla NO-ämnen. På C -nivå står det: Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som  för samtalen och diskussionerna framåt.
På E-nivå finns värdeordet till viss del med och på A-nivå att man också breddar och fördjupar diskssionen.
Jag har ett par gånger nu tränat eleverna eller bedömt deras förmåga i detta kunskapskrav genom att använda mig av en struktur som heter ” “Skicka ett problem” som jag hämtat från kooperativt lärande.

Presentation av skicka ett problem.

 

Förberedelse:
Eleverna behöver sitta i samtalsgrupper om ca 4, men eftersom mina elever har en placering i  fasta lärgrupper så använder jag dessa. Jag väljer ett område som ska diskuteras. För att eleverna ska kunna träna på att föra diskssionen framåt väljer jag ett område som vi arbetat med och där eleverna både fått kunskaper och behärskar en hel del ämnesbegrepp. När jag gjorde denna övning senast valde jag “väder,klimat och klimatförändringar”. Jag valde också att lägga in uppgiften på en lektion där de genom denna muntliga övning fick träna och repetera tillsammans inför ett prov.  Jag förberedde lika många frågor som de är elever i klassen på papper innan.

Steg 1 (15min):

 • Alla elever i gruppen får vars en fråga på ett  papper.
 • En  elev (1) i gruppen börjar att högt läsa upp sin fråga.
 • Hela gruppen hjälps åt att diskutera fram ett svar i 2 min.
 • Eleven (1) som läste frågan sammanfattar det viktigaste som sagts.
 • Eleven (1) skriver på baksidan ner gruppens svar.
 • Gå sedan varvet runt, elev 2,3 och 4,  med en fråga i taget på samma sätt som ovan.

Steg 2 (15min)

 • Gruppen skickar nu sina frågor till en annan grupp som tar vars en fråga.
 • En elev (1)  i gruppen läser högt upp sin fråga och svaret på baksidan. Hela gruppen hjälps åt att diskutera i ca 2 min. –Håller vi med om detta?- Är det något vi vill ändra på? – Kan vi lägga till något?
 • Eleven (1) som läste frågan sammanfattar muntligt det viktigaste som sagts.
 • Eleven (1) skriver på baksidan efter förra gruppen ner det man vill ändra eller det man vill lägga till.
 • Gå sedan varvet runt, elev 2,3 och 4,  med en fråga i taget på samma sätt som ovan.
 • Detta steg kan göras flera gånger om man önskar.

Steg 3 (10min)

 • Frågorna skickas tillbaka till den grupp som började med dem.
 • Alla eleverna hittar den fråga som man läste upp först  och läser tyst igenom svaret på baksidan.
 • En elev (1)  läser högt upp hela svaret för gruppen. Diskutera: –Höll den andra gruppen med ? Hade den andra gruppen något nytt att tillföra?
 • Gå sedan varvet runt, elev 2,3 och 4,  med en fråga i taget på samma sätt som ovan.

Denna struktur fungerar väldigt bra i mina sexor. Varje moment vara inte för länge vilket gör att de hela tiden behåller fokus för det händer något nytt. Det är också en väldigt elevaktiv lektion där alla kan delta efter sin förmåga.

Knep som är bra att att tipsa eleven om när hen diskuterar:

 • Sätt dig in i ämnet.
 • Ha koll på begreppen.
 • Lyssna och bekräfta det andra säger. ( Ställ frågor, argumentera för och emot)
 • Fortsätt att utveckla ( Du menar att …………)
 • Fördjupa diskussionen ( Tillför fakta och dra slutsatser)
 • Bredda diskussionen ( För in ett miljö, ekonomi eller samhällsperspektiv)

Allt detta kräver att man lyssnar på varandra. Eleverna behöver ta in och tänka på det som kamraterna säger och att man slutligen formulerar sina egna tankar. Eleverna hjälps åt att tillsammans lära sig och visa kunskap.

Diskussionsfrågor:
1, Hur tränar du eleverna i förmågan att föra en diskussion framåt?
2, Hur får du eleverna att verkligen lyssna på varandra och lära tillsammans?

 

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *