Att få alla aktiva

I min förra blogg skrev jag om att få elever att bli börjare. Jag upplever att fler elever nu än för 5-10 år sedan är ovilliga till att försöka på nya saker. De gör hellre ingenting än att blotta att de ännu inte är helt säkra. Just att formulera sig själv i tal eller skrift är något jag tror man behöver öva mycket. De senaste åren har det pratat och skrivits mycket om att eleverna ska hjälpa varandra och lära av varandra. Vi kan mer/bättre tillsammans än vad vi kan själva. Helt sant, men för många innebär detta att de aldrig behöver börja själv. I en grupp finns alltid någon som kan starta en mening/tanke. Du kan fylla på eller utveckla och har nytta av att det klasskompisen säger låser upp din kunskap och leder in dig på rätt spår. Jag tycker absolut vi ska använda detta, men att också lägga in övningar där alla måste öva själv.  När jag frågar ickebörjar-elever hur de pluggar till ett prov svarar de ofta att de läser texten i boken. Det uttrycker ofta själva att det är svårt, att de inte kommer ihåg och att de inte vet hur de vet att de kan tillräckligt. Det kan innebära att första gången de ska muntligt eller skriftligt formulera sig sker det i skarpt läge, på provet eller den muntliga redovisningen. 

Detta har fått mig att börja fundera hur dessa elever ser på kunskap. Beror det på att de i mycket är åskådare istället för deltagare? Tillbringar timmar med att titta på andra på ex TikTok som är experter på en detalj som åskådare, men gör de själva? Kanske är det det som gör att de hellre lämnar blankt, än att lämna in något de vet inte är perfekt? Jag förstår att man hellre visar upp när man vet att man behärskar något till fullo. Att som i skolan tvingas visa upp något man vet man bara är halvbra på och dessutom sedan få ett kvitto/betyg på att det också är så kan vara svårt att motivera sig till. Faktum kvarstår fortfarande oavsett vad jag och eleverna tycker ska de varje termin från åk 6 få just detta kvitto och med det i åtanke måste de börja försöka även när de inte känner sig säkra. Jag vill få dem att minska tiden som åskådare och öka tiden av deltagande. Att minska tiden de sitter och lyssnar på de som redan kan och öka tiden de själva övar och gör. Här följer ett axplock av övningar för att öka varje elevs deltagande på lektionen, men också att lära tillsammans.

Eftersom jag undervisar i NO-ämnena är det mycket begrepp som måste befästas och användas i beskrivningar och förklaringar av olika naturvetenskapliga fenomen. Eftersom få av mina elever tittar på nyheter och vetenskapliga program är skolan ofta enda gången orden används vilket inte underlättar.

Till varje område gör jag en begreppslista och en frågelista. Jag gör listan i ett dokument i tabellform med förklaringen i rutan bredvid. Detta underlättar för mig när vi sedan ska jobba med begreppen. Dessa kan då skrivas ut och vikas så förklaringen hamnar på baksidan. Jag låter eleverna hjälpa till att limma ihop dem och klippa isär till kort. Jag kallar dessa begreppskort och frågekort.

Fråga fråga byt
Till denna använder vi begreppskorten. Ibland skriver jag ut dem på olika färger för att kunna styra eleverna i grupper. Då måste man hålla sig till sin färg genom övningen. Eleverna får ett begreppskort var. De går sedan runt i klassrummet och fråga någon med samma färg vad deras begrepp betyder. Den de möter gör samma sak. Har båda rätt byter de kort och letar upp någon ny. Har någon fel läses svaret på baksidan upp och man går vidare. Jag varierar också denna till en tävling eleverna får en hel hög begreppskort var. Om båda i paren kan begreppet lägger de korten i lådan. Det lag/färg som först blir av med av med alla sina kort vinner.

Quizlet
Quizlet eget tränande 5 min i slutet av lektion. Här finns flera olika sätt att träna. Jag brukar bestämma vad eleverna ska göra för att undvika att visa bara sitter passivt och matar fram flashcard. Learn är en övning där man får ett begrepp och 4 olika alternativ och aktivt måste välja rätt förklaring. Här kommer det viktigaste. Under tiden eleverna tränar detta går jag runt i klassrummet bakom dem med block och antecknar vilka begrepp de klickar fel på. När de fem minuterna är slut plockar jag upp något begrepp många valde fel på. Ibland förklarar jag, ibland frågar jag om någon har ett bra sätt att komma ihåg just det begreppet. Finns det tid får de köra en gång till direkt efter eller i slutet av lektionen. 

Quizlet live gör alla aktiva och de måste samarbeta. Eleverna jobbar fyra och fyra med varsin dator. Alla får upp ett begrepp och fyra möjliga förklaringar på sin skärm. Endast en elev har den riktiga förklaringen. De måste diskutera och välja rätt. Varje rätt gör att de klättrar fram en nivå. Svara de fel åker de till början igen. Även checkpoint ger hög aktivitet och möjlighet att efter övningen få en sammanställning av vilka begrepp som hade flest felsvar. Här finns också vissa frågor där eleverna själva skriftligt måste formulera sina svar. Denna är mycket bra för att hitta missuppfattningar som man sedan kan lyfta direkt eller nästa lektion.

Skriv en sak du inte ännu förstår
I början av ett område, ofta efter en lektion med teoretisk genomgång avslutar jag med 5 minuter där eleverna får i uppgift att skriva en sak de ännu inte förstår. Jag varierar mellan att dela ut lappar som de lämnar när de går. Då får de oftast lappen när de går in och kan skriva när som under lektionen eller att använda något digitalt verktyg som insamling. Regeln är att ingen får lämna blankt eller skriva att man fattar allt. Har man inget man inte förstår får man istället skriva en förklaring på något från genomgången. 

MInicheck
Alla skriver på eget papper för hand. 10 frågor ingen får svara vet inte eller lämna tomt. Jämför ditt svar med bänkkamratens. Kan ni sno något av varandra? Diskussioner i helklass. Vilket begrepp/fråga kunde ingen av er?

Samla tillsammans
Borden och stolar arrangeras innan eleverna kommer in så att de kan sitta fyra och fyra. Jag sätter en stol på var kortsida och en på var långsida. I mitten läggs ett blädderblockspapper eller två ihoptejpade A3- papper samt fyra pennor i samma färg. Jag har valt ut ett område eller del ex muskler, skelett och leder, nervsystemet. Detta område skrivs i mitten. En timer tas upp på skärmen och gruppen skriver så mycket de kan som tillhör området på sin tankekarta. När tiden 5-8 min är ute flyttar alla grupper ett steg till ny tankekarta. Man tar med sina färgade pennor. Nu får man betydligt kortare tid 2-3 min. Gruppen skriver dit allt de tycker saknas. Sedan byter man till nästa tankekarta. Tillslut har man tankekartor med flera olika färger. Ibland bara fotar vi av dem och lägger upp som plugghjälp på classroom, ibland är det tävling och då räknar vi poäng. En poäng för varje ny grej gruppen kunde skriva på någon annans tankekarta.

Bingo och memory
I fyran och femman spelar vi bingo med begreppskorten. Alla kort läggs i mitten av borden med förklaringen uppåt (jag kör som de sitter 2 och 2 av tidsskäl). De får en eller två bingobrickor med begreppen(dessa har du nästan klara om du gjort bergeppskorten. Bara att skriva ut en extra omgång vika och lägga två bredvid varandra så har du två rader med begrepp. Dessa lamineras och klipps i två halvor (A5)). Eleverna läser förklaringen som ligger överst. Om man tror sig ha rätt begrepp säger man begreppet. Om det stämmer får man ta den till sin bricka. Först fylld bricka vinner. Man kan också vända bingobrickan med förklaringarna uppåt och ha korten med begreppen uppåt. 

Lika lätt gör du memory med frågekorten. Skriv ut och klistra på mörkt papper. Klipp isär alla kort. Kör memory. 

Vattenfall
Detta kör jag efter en genomgång när jag fyllt hela tavlan med anteckningar. Den sista stunden på lektionen innan jag suddar måste alla säga en sak vi gått igenom idag. De får bara säga en mening och man får säga samma som någon annan. Jag ber alla tänka 30 sekunder på vad de ska säga. Därefter suddar jag ut allt. Sedan börjar vi i ett hörn och alla säger sin mening. Jag brukar anteckna vad som inte blir taget. Kanske behöver detta förtydligas nästa gång. Har jag gruppen dagen efter kan jag starta den lektionen med samma övning. Vad sa du/kommer du ihåg från igår? Kommer man inte ihåg sin grej kan man ju alltid kopierar någon annans. Enda regel: Ingen får passa eller säga kan inte.

Heta stolen
Begrepp eller frågekorten används. Jag kör efter raderna i klassrummet. Förste man sätter sig på heta stolen. Jag läser ett kort och eleven svarar. Har hen rätt fortsätter vi. När eleven inte kan reser hen sig och nästa sätter sig. Jag läser svaret och lägger kortet sist och läser nästa för den nya på heta stolen. Vill man ha tävling tar man tiden på hur lång tid laget behöver innan de klarat alla kort. Sedan är det nästa lags tur.

alternativ heta stolen
Samma som ovan men om eleven inte kan sätter sig nästa och får chans att svara på samma kort. När alla elever suttit på heta stolen räknar man hur många kort de klarade gemensamt i gruppen. 

Men hinner man verkligen med det här?
Gemensamt för alla dessa övningar är att det sällan blir bra första gången och första gången tar det lång tid. Bestäm dig för en och implementera den. Inget av materialen får heller något skönhetspris. Jag försöker använda samma material på flera olika sätt för att spara tid i förberedelsen. Jag har skapat en mall för begreppskorten så det går snabbt att skapa en ny. Jag låter elever vara med och klipp och klistra. Jag har i alla klasser etablerat en ordning vi kör i när vi gör övningar där alla ska säga något oavsett om det är läsa högt, vattenfall, bom eller annan övning. Detta sparar mycket tid och minskar förvirring. Jag använder också denna när något ska delas ut eller samlas in. Då sparar jag de där minutrarna i instruktion som gör att vi hinner med en sådan här avslutande övning. 

Ingen av dessa övningar är “kafferast” för mig. Jag går runt dokumenterar vad som är svårt, kan få syn på elevernas kunskaper utan att de tänker på det. Detta är extra bra när man har elever som är provnervösa. I dessa spel/lekar tänker de inte på att jag kan bedöma. Jag försöker variera ofta så de äldre eleverna inte hinner bygga upp ett sätt att slippa visa och jobba. 

Att diskutera:

  • Vad gör du för att skapa hög elevaktivitet i klassrummet?
  • Vilka är dina ickebörjande elever?

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *