Att dokumentera systematiskt

Det är i slutet av terminen och det är dags att göra bokslut. Du ska betygsätta dina elever och plockar fram allt tillgängligt underlag för bedömning. Det finns nerskrivet resultat från prov, inlämningar och annat skriftligt. Det känns tryggt. Men hur ser det ut i övrigt?  Hur har eleven drivit sitt arbete framåt? Hur har det gått med den muntliga delen?  Hur presterade eleven under terminens början? Vilka extra åtgärder har du satt in på Stina som riskerar att inte nå målen?  När hade du samtalet med Viktors mamma angående hans situation?  Frågorna hopar sig och insikten kommer att du kanske inte har den fulla kontroll som du borde ha eller trodde dig ha. Efter viss självransakan bestämmer du att du nästa termin ska dokumentera mer systematiskt. Men hur gör man då?

foto: Bengt Christensson

För min del tyckte jag från början att jag skrev ner det viktigaste. Detta i kombination med ett bra minne räckte för att bedöma mina elever. Men efterhand som tiden gått har ett antal faktorer tillstött som gjort situationen mer komplex:

 • Vi fick med Lgr11 ett mer detaljerat betygssystem
 • Med samma läroplan blev också innehållet mer styrt och omfattande
 • Ett ökat antal föräldrar vill ha mer insyn i undervisningens upplägg och genomförande
 • För min del har jag med tiden  känt att jag behöver mer stöd för minnet

Alltså fanns det flera skäl att inte bara dokumentera mer, utan även att göra det på ett systematiskt sätt. Min vision var att dokumentera varje elev efter varje lektion. Vilka möjligheter fanns det då att omsätta denna vision till verklighet? Var kunde jag hitta den tiden?

foto: Bengt Christensson

Som lärare i trä- metallslöjd finns det vid varje lektionsslut ett  städmoment som tar ca 10 min i anspråk. Oftast stod jag under denna tid till elevernas förfogande, svarade på frågor och lyssnade på elevernas reflexioner.  Jag bestämde mig för att renodla lektionstiden. Under elevernas arbetstid skulle jag hjälpa dem. Under städtiden skulle jag dokumentera och undanbe mig ”onödig” elevkontakt. Detta visade sig fungera över förväntan. Jag fick vara ifred under elevernas städtid och kunde ägna mig åt dokumentation till ca 90%. Visst finns det fortfarande ”måstefrågor” från eleverna men i mycket begränsad mängd. Eleverna respekterar att jag sitter vid datorn, i slutändan gynnar det ju dem själva.

Min dokumentation består av ett rutsystem i Excel. Jag har förfinat och kompletterat inför varje termin, sett vad jag saknade och lagt till delar som känts viktiga. Varje klass har sin egen sida, varje elev har här sin egen rad och varje vecka har sina kolumner. Samma dokument innehåller alla grupper över såväl höst som vårtermin. Med ett klick skiftar jag klass och/eller termin.

Bilden visar endast ett utsnitt av hela dokumentet. Ett klick på en ruta, den öppnas och där finns min kommentar i form av hel/hela meningar. foto: Bengt Christensson

Utan att ha ambitionen att här förklara i detalj hur dokumentet fungerar vill jag ändå visa på vad som finns innehållsmässigt.

I varje veckoruta skriver jag med fritext vad eleven hunnit med och med vilken kvalitet eleven genomfört sina uppgifter.  Varje elev har sin egen rad i systemet där jag i olika kolumner dessutom dokumenterar…

 • Slöjdobjekt
 • Närvaro
 • Visade kunskaper kopplade till viss förmåga eller visst kunskapsmål
 • Elevers extra arbetsinsatser utöver lektionstid
 • Bedömning av elevens dokumentation
 • Elevens behov av speciella anpassningar
 • Resultat av utvecklingssamtal – formativ bedömning
 • Samlat terminsomdöme avseende arbetsinsats
 • Samlat terminsomdöme avseende slutprodukt
 • Betygshistorik
 • Tänkt eller satt terminsbetyg

I kolumnerna skriver jag även innehållet i såväl gjorda som nästkommande genomgångar. Detta i kombination med olika färgkoder får jag dessutom en omedelbar tidsmässig översikt över bl.a…..

Elevarbete  så6
foto: Bengt Christensson
 • Elevens frånvaro
 • Sena ankomster
 • Viktigt att uppmärksamma vid nästa lektionstillfälle
 • Genomförda elevsamtal avseende formativ bedömning
 • Vilken bänkgrupp jag börjar hjälpa aktuell vecka

 

Jag har en klassrumöversikt där jag placerar ut eleverna på olika bänkar och där jag vid behov lätt kan flytta elever genom att ”dra” eleverna från en placering till en annan i dokumentet.

Detta upplägg har underlättat mitt arbete enormt. Min arbetsdag har inte blivit kortare men jag har mycket bra koll över elevernas varande och görande. Det är lätt att gå tillbaka för att kolla upp insatser, tidpunkter, bedömningar m.m. Det kräver en viss vana att hantera Excel men är inte supersvårt på något vis. Vinsterna är många och min enda fasa är att dokumentet skulle försvinna i en datorkrasch. Tur att det finns system som garanterar att det finns en backup!

Att diskutera:

 • Vilka möjligheter/svårigheter ser du att kunna dokumentera på ett systematiskt sätt?
 • Hur kan du hitta tid som viks åt dokumentation?
 • Vad känns viktigt med fokus på innehåll i din dokumentation och i ditt ämne?
Share Button

2 reaktioner på ”Att dokumentera systematiskt”

  1. Hej Niklas!

   Kul att ni blir nyfikna och vill prova på mitt dokument för dokumentation. Jag delar gärna med mig. Nu ska man komma ihåg att den passar efter mina behov, hoppas att den känns praktisk även i era händer. Annars går det ju bra att själv gå in och ändra strukturen, lägga till eller ta bort något. Jag skickar den inom kort.

   Hälsningar
   Bengt Christensson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *