Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier!

Under hösten har #MeToo- kampanjen gjort att ett stort fokus har riktats mot sexuella trakasserier överallt i vårt samhälle och även i skolan. Att vi i skolan ska arbeta mot trakasserier är ju självklart! Redan i andra stycket i vår läroplan står ”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön…   …eller för annan kränkande behandling”. Det har dessutom från flera håll kommit önskemål om att det förebyggande arbetet ska börjas tidigt. I en artikel jag läste för ett antal år sedan uttryckte en psykolog från RFSU synpunkten att ”Om vi inte börjar arbeta med barnen tidigt, redan i ettan eller tvåan, så är det försent”. Det är dock inte så lätt att hitta material som är riktat mot så här pass unga elever.  Jag har läst Rädda Barnens ”Stopp! Min Kropp!” och även ”Att arbeta med sexuella trakasserier i skolan” från RFSU. Av en kollega fick jag dessutom boken ”Vilda säger nej!” av Marie Bosson Rydell och Eva-Marie Wadman. Med det som underlag och med en del tankar och värderingsövningar jag använt tidigare startade jag upp terminens arbete mot sexuella trakasserier. När jag skriver terminens menar jag inte att man bara kan arbeta med detta under en avgränsad tid och sedan inte alls. Men om man någon gång per termin aktualiserar det så har man ett underlag som man kan använda som en slags referens när man diskuterar dessa frågor med sina elever i vardagen.

Jag har i min etta valt att ha korta pass ett par dagar i veckan så att det blir tid att förankra det vi arbetar med i vardagen mellan passen. Första gången gjorde vi en värderingsövning utifrån ”Kramas – Ja, Nej, Kanske”. Eleverna fick ställa sig på Ja- Nej- och Kanske-rutor som svar på frågan ”Gillar du att kramas?”. Efteråt diskuterade vi att vi är olika och att det kan skifta beroende på vem man kramar. Vi diskuterade också om vem som väljer och vem som bestämmer över ens kropp. Får man krama/pussa/röra vem man vill – eller måste man be om lov först?

Andra passet diskuterade vi privat sfär. Hur nära kan man komma någon annan? Eleverna fick prova att gå nära varandra och sätta upp handen som stopp när det inte kändes bra. Här införde vi begreppen Ja- och Nej-känsla. Utifrån dessa diskuterade vi sedan situationer i klassens vardag då det kunde vara antingen en Ja- eller Nej-känsla.

Tredje passet handlade om våldsamma lekar. Eleverna fick i en värderingsövning ta ställning till om man ville vara med på lekar som kunde göra ont. Vi pratade återigen om vem som väljer och vem som bestämmer över ens kropp.

Fjärde passet diskuterade vi vem man kan prata med om någon gör något som man inte gillar, alltså sånt som kan väcka en Nej-känsla. Vi utgick ifrån det som diskuterats tidigare i klassen, men tog även upp sånt som kan hända utanför skolan och att även ord kan göra ont.

Vår planering har haft framförallt tre delar/mål som vi vill att eleverna ska bli medvetna om och ta med sig.

 • Jag bestämmer själv över min kropp!
 • Det som är ok för mig behöver inte vara ok för någon annan!
 • Vem kan jag prata med när något inte känns bra!

Mina elever har tagit detta på stort allvar och jag kan märka i samtalen vi har och i vardagen att de blivit mer medvetna. De frågar varandra (och mig) oftare om det de vill eller gör är ok och om de får t.ex. krama någon. Nu ska vi avsluta för denna termin med att läsa två kapitel ur ”Vilda säger nej!” för att på så sätt kunna repetera det pratat om och sedan ska mina elever få göra små affischer med uppmaningar till vad vi ska tänka på i vardagen. Tanken är att dessa affischer även ska få vara upptakt till vårens arbete.

Att diskutera:

 • Hur arbetar ni med dessa frågor?
 • Hur tidigt ska man börja prata om detta?
 • Bör man göra lika på skolan och i kommunen?
 • Behöver vi ett gemensamt material?
Share Button

3 reaktioner på ”Att arbeta förebyggande mot sexuella trakasserier!”

 1. Hej, arbetar i en förskoleklass och på nästa veckas planering står Me too# jag läste ditt inlägg och tycker det är suveränt.
  Min tanke är att använda det i min barngrupp. Använder du dig av Rädda barnens ” stopp min kropp” ?

  1. Tack! Jag har använt “Stopp! Min Kropp!” som guide för var jag ska lägga nivån i samtalen med eleverna. Tycker deras förhållningssätt är vettigt. Jättekul om du vill använda något i min planering, det har verkligen fallit väl ut i min grupp!
   Mvh Rikard

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *