Att använda sagomattan för att utveckla elevers skrivande

Mina elever har kommit igång att skriva både på Ipad och för hand men jag upplever inte att de har någon tydlig röd tråd i sitt skrivande. Vi har arbetat med hur en berättelse är uppbyggd vid flera tillfällen och gett varandra stjärnor och tips för att komma vidare, men det verkade inte som alla var riktigt med på tåget.

Rymdberättelse
Rymdberättelse

Jag funderade mycket över hur jag skulle få med alla. Då hittade jag Sagomattan på SVT. Ett program som riktar sig till våra yngre elever och som på ett enkelt sätt går igenom hur en saga är uppbyggd. Jag lät eleverna titta på ett avsnitt och alla var helt med på noterna. Vi kan skriva en saga! Får vi det? Ja, vi gör en tillsammans! Sagt och gjort vi skrev en saga tillsammans, men alla var inte helt nöjda. Alla elever ville inte skriva en saga utan ville hellre skriva om ett mysterium eller något som är mer spännande. Går det? Kan vi använda oss av sagomattans struktur för att skriva andra typer av berättelser?

Vi tittade på ett avsnitt till av sagomattan och diskussionerna kom genast igång. På det sättet är alla berättelser uppbyggda hävdade några elever. Tänk på Harry Potter där är huvudperson, problem, hjälpare, lösning och avslut i alla filmerna. Film? Inte kan det vara så i filmer, sa någon. Alla elever fick i uppdrag att gå hem och se eller fundera kring en film de sett tidigare och observera om det var samma struktur i filmen? Dagen efter kom eleverna tillbaks och de hade massor att berätta om. Det stämde i alla filmer de sett. Tänker alla så när de skriver eller gör film? Eleverna förde många bra diskussioner i grupp där de förklarade och beskrev hur historierna i filmerna eller böckerna varit uppbyggda. De hade verkligen analyserat uppbyggnaden av texter och filmer noggrant. Alla var sugna på att bli författare för nu förstod eleverna att en författare tänker utifrån olika punkter när de skriver sina böcker. Jag hade förberett med en ny sorts tankekarta där punkterna var de samma som sagomattans struktur.

sagomattan1
Elevers tankekarta

Några elever förstod inte vad ordet problem på tankekartan stod för, jag har inget problem, kunde jag plötsligt höra. Då var det tid att stanna upp och diskutera varför det stod problem på tankekartan. Det var inte helt lätt för eleverna att se att det fanns ett problem så jag gick tillbaks till SVT Sagomattan och vi studerade extra vad barnen i programmet berättade under punkten problem. Alla elever var inte helt överens om att det var ett problem de tog upp i programmet men förstod att om det skulle bli en handling i berättelsen behövde det hända något. Jag tyckte mig se att det var ordförståelsen av ordet problem som ställde till det. Här behövde jag fortsätta att arbeta med ord och begrepp för att lyfta eleverna lite högre. Vi arbetade med att analysera problemet i några korta texter därefter förstod eleverna begreppet och arbetet fortskred.

Eleverna arbetade två och två och fick gemensamt fylla i sin tankekarta. Därefter berättade paren sin historia utifrån sin tankekarta för något annat par. Det delades ut stjärnor och önskningar för att förbättra texten. Det skrevs till och förändrades på tankekartan. Därefter fick de äntligen börja skriva sina historier. De hade verkligen längtat och alla elever skrev fantastiska berättelser med en klar handling. När berättelsen var färdig läste de stolt upp den för sina kompisar och återigen föll många stjärnor över elever. Alla gav varandra positiv feedback och bra återkoppling både vad gällde handlingen i berättelserna och det tekniska skrivandet som om det var lätt att läsa eller om bilden passade till berättelsen.  Eleverna vill fortsätta! Får vi skriva fler? En egen? Jippi! Hördes flera gånger under arbetats gång.

Ny berättelse, alla fick ut en ny tankekarta som de snabbt fyllde i och berättade för en kompis eller en vuxen för att få resons kring vad som kunde förbättras, sen satte skrivandet fart. Det blev fantastiska berättelser som alla var stolta över och som hade tydlig inledning, händelseförlopp och avslutning.

Häst berättelse
Hästberättelse

När jag reflekterar och utvärderar arbetet med att skriva berättelser ser jag hur arbetet utifrån cirkelmodellen, där alla elever får träna tillsammans för att utvecklas på bästa sätt, är framgångsrikt för mina elever. Att hela tiden få eleverna att utvecklas utifrån sina förutsättningar är ett mål som alla pedagoger måste ha framför sina ögon men som inte alltid är så lätt, vi får inte låta några elever stanna upp i sin utveckling utan alla måste med. Det är en utmaning för oss att planera vår undervisning så att den utvecklar både de elever som har nått långt i sin kunskapsutveckling men även de som behöver stöd för att komma vidare. Just cirkelmodellen och tankekartan som utarbetades via sagomattan blev en framgång för mina elever. Sagomattans upplägg där barn är aktiva och förklarar hur en berättelse växer fram var positivt för mina elever. När jag innan jul satt och bedömde hur långt de kommit i sin skrivutveckling såg jag att det skett stora framsteg för alla elever. De elever som tidigare skrivit några meningar med pust och stånk skrev längre texter med bättre innehåll, de elever som hade svårt med strukturen på berättelser fick hela tiden hjälp av Sagomattans upplägg. De som tidigare hade svårt att komma igång hade förstått verktyget, att med hjälp av att prata med andra och utväxla idéer är det lättare att få till en text som de blir stolta över.

Att diskutera

  • Vilka stödstrukturer använder du i din undervisning för att få alla elever att lyckas?
  • Hur arbetar du för att alla elever ska utveckla sitt skrivande?
Share Button

6 reaktioner på ”Att använda sagomattan för att utveckla elevers skrivande”

  1. Tänk att precis detta har jag nyttjat i mitt arbete med eleverna. SVT har under de senaste åren bidragit med bra pedagogiska program som är toppen att använda i undervisning. Sagomattan är bara ett bra exempel därutöver finns bokstavs och mattelandet, skräp mfl.

  2. Tack Margareta! Vi ska precis börja arbeta med Sagomattan i vårt arbetslag och dina reflektioner kommer jag att ha mycket nytta av !
    Med vänlig hälsning Annika

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *