Att använda och utvärdera digitala verktyg

Jag har bytt skola, men behållit mitt uppdrag och ska även på Roslättskolan där jag nu är anställd, arbeta med digitalisering. Jag har funderat ganska mycket på digitala verktyg och hur man väljer dem under tiden jag arbetat med digitalisering både på min ”gamla” och nya skola. Med digitala verktyg menar jag datorn/surfplattan och all programvara som finns tillgänglig både i och utanför datorn/surfplattan, men även tillbehör som kameror, programmeringsverktyg, interaktiva tavlor, projektorer osv… I min förra blogg skrev jag en del om Skolverkets intentioner med digitalisering och har utifrån det, texter jag läst och mina egna tankar gjort en ”mall” att utgå från när jag själv väljer och utvärderar digitala verktyg för mina elever. Som ett första steg tänker jag att det är viktigt att fundera över var i processen att lära verktyget ska användas. För min egen del har jag en liten lista som jag använder när jag tänker kring hur elever lär. Den är för min egen del och man kan helt säkert hitta andra, bättre och mer utvecklade modeller kring hur lärande går till, så ni får ta det för vad det är.

Elevers lärande

  1. Utvärdera vad de kan.
  2. Tydliggör vad som ska läras.
  3. Låt eleverna upptäcka och skapa en förståelse för vad som ska läras in.
  4. Befästa det som ska läras in. Träna!
  5. Använda det de lärt, kommunicera det med andra.

Jag tänker att detta är det första jag går till när jag väljer digitala verktyg för att för mig själv vara säker på att syftet med verktyget blir rätt. Jag vet med mig själv att jag förr använt t.ex. matteappar som skulle fungera bra för att befästa något eleverna ska lära, men lagt in dem för tidigt så att elever som i själva verket varit i fasen att upptäcka något i matematiken fått arbeta med ett verktyg som passat bättre för att befästa (läs mängdträna). I det fallet hade kanske något analogt verktyg varit bättre!

I steg 2 utvärderar jag verktyget gentemot analoga alternativ och funderar kring om det underlättar för mig som pedagog. Är verktyget bättre för elevernas lärande? Hjälper det mig att kommunicera med mina elever? Är det självrättande? Kan jag se elevernas resultat? Kan jag se klassens resultat? Underlättar det min dokumentation? Gör det enkelt utryckt min tillvaro lättare och sparar det tid, för om verktyget i själva verket gör att jag får mer arbete, vilket vissa undersökningar pekar mot att många av oss upplever, då ska jag kanske fundera på om det är värt att använda!

En självklar utgångspunkt måste ju vara att de verktyg jag använder ska förbättra mina elevers resultat och lärande, men man måste också väga in tidsaspekten. Vi måste ha tid att planera, reflektera och utvärdera!

Steg 3 handlar om arbetsro och elevers förmåga/möjlighet till koncentration och fokus. Underlättar mitt verktyg (och mitt sätt att använda det) arbetsron i klassen? Det finns ju till exempel fria program på nätet som är fyllda med reklam. Bra program, i vissa fall, men vad gör alla dessa reklamer med elevernas koncentration? Tittar vi på pedagogiska lärmiljöer kan digitala verktyg vara till stor hjälp för elever i behov av stöd, men vi måste fundera på hur vi använder dem, och om de är bättre än analoga alternativ.

I steg 4 funderar jag om det digitala verktyget skapar större motivation hos eleverna. Tycker de att det är roligt/roligare att arbeta med verktyget. Då är ju en hel del vunnet, för elevernas motivation har ju en tydlig koppling till hur de lär.

Steg 5 handlar om vår omvärld. Hjälper verktyget till att nå ut i vår omvärld. Ger det eleverna en möjlighet att få en utökad världsbild? Finns möjlighet till kommunikation? Hur är det med möjligheten till samarbete? Öppnar verktyget upp för samtal och vilka möjligheter finns för att alla kan delta?

Tills sist som steg 6 undersöker jag också hur lätt det är att ge feedback på elevernas lärande och arbete. Ser jag vad de gör och kan hjälpa dem vidare? Kan vi i klassen se och lära tillsammans?

Naturligtvis finns inga verktyg som uppfyller alla de steg jag gjort upp. Viktigast tror jag är att man utgår från att verktyget ska förbättra elevernas resultat och lärande, samt att man jämför med andra (analoga?) alternativ. Jag tror också det är viktigt att vi inte hoppar på saker bara för att de är digitala, visst ska vi digitalisera vår undervisning, men lärandet är trots allt viktigast.

Jag tänker att verktyget måste förbättra elevernas lärande och annars bör jag inte använda det!

Att diskutera:

  • Hur gör ni när ni väljer digitala verktyg?
  • Ska vi låta eleverna använda egna digitala verktyg i undervisningen (läs mobiltelefoner)?
  • Var i undervisningen kommer sociala medier in och hur arbetar vi för att dessa inte ska ta fokus från undervisningen?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *