Att använda det aktuella i undervisningen

Många av mina elever har följt melodifestivalen med stort intresse. Några av dem var i Malmö när deltävlingen sändes därifrån och jag hör lite nynnande som påminner starkt om Bada nakna på Sergelstorg eller If I were sorry från eleverna lite då och då. Hur kan jag som pedagog fånga upp detta intresse och använda det för att utveckla dem i sin kunskapsutveckling? Jag och min nya kollega, Christine Stenström, satte oss ner och funderade. Vi fastnade för minimellofigurer. Vi bjöd in våra elever till att göra en egen minimellofigur och därefter använda den i vår svenskundervisning. Jag ska här beskriva hur vi tillsammans med eleverna har arbetat med dessa figurer för att inkludera alla elever i svenskundervisningen.

minimellofigurer
Minimellofigurer

Minimellofigurer var för eleverna ett välkänt fenomen. Alla hade varit i kontakt med dessa figurer från Svt. Det är figurer gjorda av toalettpappersrullar, flörtkulor, tyg, paljetter och så vidare. Till Svt kan de skicka in sin Minimello för att få tävla som artister. Där spelar de in sånger med kända artisters röster och sedan tävlar de som i den vanliga melodifestivalen med fyra deltävlingar, andra chansen och final. Vi tänkte inte anta den utmaningen, att våra figurer skulle sjunga utan lät våra elever själva bestämma vad de skulle göra. Vårt klassrum fylldes sakta men säkert av fotbollsspelare, artister, hundskötare, skolbarn, riddare med mera. När de skapade figurerna hjälptes alla åt och kom med olika lösningar till sina kompisar när de fastnade. Hur får man fast armarna, hur gjorde du för att få en ros så där, hur gör man en mikrofon, vilket häftigt svärd, hur gjorde du och hur kan jag göra en scen? Eleverna ställde frågor till oss och sina kompisar, de förklarade, visade och hjälptes åt. Eleverna fick möjlighet att utveckla förmågorna i svenska. Eleverna tränade att formulera sig i tal och anpassa sitt språk så att alla förstod vad de menade. Vi upptäckte att eleverna hade svårt att ställa frågor då de saknade vissa ord. De frågade var finns en sån? Kompisen förstod inte. De fick ställa nya frågor och bli mer precisa i sitt frågande så att de fick svar på det de undrade över. En utmaning för vissa elever som inte gärna vill att deras röst ska höras i klassrummet.

När de var färdiga med sina figurer kom första skrivuppdraget till eleverna, att göra en person-beskrivning till sin figur. Hur ska en sådan se ut? Vad ska den innehålla? Eleverna förstod att de skulle beskriva hur figuren såg ut men sen började det bli lite svårare, vad menas med sysselsättning och intresse. Svåra ord som kräver sin förklaring innan vi kan sätta fart med skrivuppgiften. I arbetet att utveckla elevernas skrivförmåga använder vi oss av vägledande samtal. Där blir det tydligt för eleverna vad det är de ska lära sig. Vi gör även en personbeskrivning tillsammans för att de ska få en bild av vad vi förväntar oss av deras arbete. Därefter får eleverna arbeta mer självständigt med sina personbeskrivningar.

Det är lärorikt för oss pedagoger att tänka till vad som kan vara svåra uttryck för våra elever. Ofta blir vi förvånade att det är många vanliga ord som kan orsaka svårigheter för våra elever. Vi måste därför vara ytterst tydliga och hjälpa eleverna med ordkunskap och förståelse när vi arbetar med alla ämnen i skolan. Att samtala om ord och dess betydelse är något som vi ofta måste göra mycket grundligare än vad vi ibland tänker på.

Nästa skrivuppgift var att skriva en berättelse där figuren var huvudperson med hjälp av strukturen från Sagomattan som vi använt oss av tidigare. De flesta eleverna visste precis vad vi förväntade oss och skrev tankekartor innan de satte igång att skriva berättelserna. De vet hur mönstret kring berättelse- och sagoskrivning ser ut och det skapar trygghet hos eleverna så att vi pedagoger kan hjälpa de som fortfarande behöver extra stöd. Här kände jag att det fanns en stor styrka med att vi innan jul arbetat så hårt med goda rutiner kring att skriva berättelser.  Ett av målen i Nya språket lyfter är att använda olika slags stöd när eleverna skriver en text. Här kan jag alltså göra en bedömning både kring hur de planerar sin text med hjälp av skrivstödet och hur deras texter är uppbyggda med inledning, handling och avslut.

Vid detta arbetsområde har vi börjat använda oss av Chromebook och skriva texterna i Google Classroom. Ett nytt arbetssätt både för oss och för eleverna, där vi lär oss tillsammans. Vi upplever att eleverna är positiva och de bearbetar sina texter på ett bättre sätt. Vi kan stötta de som kommit långt i sin skrivutveckling på helt andra sätt genom att utmana dem t.ex. att skriva mer utförligt och därmed förbättra sin text. De blir stavningsdetektiver som inte vill ha några röda streck i sin text och de kan lätt rätta till när de glömt stor bokstav och punkt i berättelsen. Vi har infört en checklista där eleverna har vissa punkter de ska titta igenom innan de kan anse sig som klara med sin text.  Vi pedagoger visar hur man ska arbeta med denna checklista genom att vi tillsammans med eleverna går igenom punkterna. Vi tittar tillsammans om det är stor bokstav och punkt överallt och om berättelsen hänger ihop eller måste bearbetas lite mer på något ställe. Målet är att våra elever så småningom på egen hand ska kunna granska sin egen eller sin kamrats text utifrån givna ramar.

Nu närmar vi oss slutet på minimellofigurernas intåg i årskurs 2. Till föräldramötet bygger vi en utställning med figurerna och deras berättelser och därefter ska vi ställa ut mellofigurerna så att alla elever på skolan kan se vad vi har arbetat med i vår grupp. När vi pedagoger utvärderar arbetet upplever vi att eleverna har känt att de fått vara med och påverka undervisningen, de har känt arbetsglädje och är stolta för det de har åstadkommit. Alla har lyckats.

Att diskutera

  • Hur inspireras du av aktuella händelser i din undervisning?
  • På vilket sätt kan elevernas intresse komma med i din planering av olika arbetsområde?
  • Hur arbetar du för att eleverna ska bli bättre på att ta och ge respons?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *