Återberätta och skriva tillsammans

Vi har nu genomfört de nationella proven i årskurs 3. När jag läste elevernas berättande texter såg jag att flera elever skrev långa meningar som hade behövt lite fler punkter eller kanske ett kommatecken. Här behövde vi stanna upp och vi tog högläsningsboken till hjälp. Vi läser om forntiden och jag högläser Älgpojken av Cecilia Sundh. Mellan de nationella proven har vi fått en röd tråd i högläsningen och arbetet med texten.  

Återblick och ord

När vi börjar läsa gör vi alltid en återblick till vad som hände förra gången och efter det går vi igenom ord och uttryck som kan vara nya, intressanta eller kluriga. Ibland letar vi synonymer eller motsatsord för att bättre förstå vad orden betyder. Vi knyter även an till andra språk som barnen kan och det tar ofta en bra stund av lektionen eftersom många vill bidra med sina erfarenheter och kunskaper. 

Återberätta muntligt med hjälp av stödord

Dagen efter en spännande lässtund fick eleverna i uppgift att återberätta texten för varandra. De fick tolv ord med bildstöd som hjälp för sitt berättande. Några av orden kom från lektionsdelen med ord och uttryck från dagen innan. De skulle samarbeta parvis för att uppnå en hög elevaktivitet och få ett stort talutrymme. 

Skriva sammanfattning utifrån berättandet

När de hade återberättat den lästa texten fick de skriva en sammanfattning tillsammans. De skulle formulera meningarna tillsammans och de skulle skriva likadant. Jag ville även här uppnå en hög elevaktivitet och dessutom låta eleverna skriva för hand. Jag ville se samarbete och engagemang. 

Lästräning parvis och högt för klassen

När de hade skrivit sin text var nästa steg att träna på att läsa den högt för att låta klassen lyssna. De fick bestämma hur de ville läsa, några valde att dela upp texten i delar och någon turades om att läsa en mening var, vilket krävde mycket träning för att få flyt i läsningen. Några upptäckte att de inte alltid såg vad de skrivit och kunde då snygga till bokstäverna med hjälp av kompisens text. När de läste högt hörde de även om de glömt punkter, ord eller om något helt enkelt behövde ändras och förbättras. 

I slutet av lektionen var det dags att läsa upp texterna för varandra. Vi hann inte med alla och det var tur för när det var dags att läsa nästa kapitel i Älgpojken fick lektionsdelen “Återblick” innehålla ytterligare uppläsningar. Elever som vanligtvis tycker det är lite obekvämt att prata inför klassen kände sig trygga och visade stolt att de gärna ville läsa. 

Avslutande ord

I vårt utvecklingsarbete pratar vi mycket om att vi måste skapa kognitivt krävande uppgifter som utmanar eleverna. Det får inte bli för enkelt och inte för svårt. Mängden skrivande var riktigt utmanande för en del elever men de fick samtidigt skriva en text som de själv imponerades av och de gav inte upp. Elever som ibland har svårt att komma ihåg vad de ska  skriva fick hjälp av kompisen och de arbetade med meningarna för att få dem riktigt bra. De bearbetade sina texter under tiden de skrev och det blev riktigt bra sammanfattningar.

Elevernas texter blev långa och för några elever var det den längsta text de skrivit under våra tre år tillsammans. De tränade på att samarbeta och de arbetade engagerat. De ville inte ens ha rast även om solen sken och våren var kommen! Ibland blir en lektion så otippat bra så man måste skriva en blogg om den. Testa gärna!

Att diskutera:

  • Hur arbetar du för att få eleverna att skriva långa texter?
  • Vad tror du att elevernas engagemang berodde på?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Marbäcksskolan | frida.celander@skola.svedala.se

Legitimerad lärare i svenska, matematik, NO och SO för förskoleklass och grundskolans tidiga år. En del av min tjänst är jag arbetslagsledare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *