Åsa Nykvist

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2018-2019

Jag heter Åsa Nykvist och jag är legitimerad förskole- och grundskollärare åk 1-6. Jag har behörighet i so, sv, eng, ma samt no åk 1-3 och för närvarande undervisar jag i so, sv och i åk 5 på Naverlönnskolan.

I min undervisning strävar jag efter att mina elever och jag utvecklar våra kommunikativa förmågor i alla ämnen och i ett tillåtande klassrumsklimat. Jag arbetar språkutvecklande och tar stöd i forskning och metoder som ger oss reflekterande verktyg som Gibbons cirkelmodell och dess fyra faser, Nottinghams utmanande lärande samt Dwecks teorier om statiskt respektive dynamiskt tankesätt.

Med hjälp av forskning arbetar jag för ett kollegialt lärande genom att bygga relationer med elever och kollegor, men också genom att ha höga förväntningar på såväl mig själv som mina elever och kollegor. Detta försöker jag åstadkomma genom tydligt ledarskap och stort engagemang. Mitt engagemang synliggörs i det nära samarbetet jag har med mitt arbetslag där vi tillsammans regelbundet planerar, utvärderar samt analyserar vår undervisning för ett livslångt lärande.

Min stora utmaning under detta läsår är att utveckla min undervisning där eleverna utmanas att lära. Eller som Matthew Lipman uttryckte det:

”Vi behöver mer utmaning och mindre instruktioner eftersom det är genom utmaningar man växer till kropp, själ och sinne ”.

Viktigt på riktigt!

Som en del i vårt tema ”Mitt hållbara liv?!” har vi under elevens val denna termin arbetat med en musikal ...

Vi zoomar in på ekologisk hållbarhet

I vårt ämnesövergripande tema ”Mitt hållbara liv!?” i åk 5 på Naverlönnskolan utgår vi från hållbarhet i tre olika perspektiv: ...

Tillsammans är vi dubbelt så bra!

Vid avstämningen i oktober månad då alla omdömena skulle sättas fick vi i arbetslaget en tydlig bild av var våra ...

En riktig rysare…bildligt talat

- Ja, vi ska skriva en berättelse! eller - Åh, nej jag kommer ju aldrig på nåt att skriva! Ja, ...

Min röst kan göra skillnad!

2018/2019 är för mig ett nytt läsår, en ny skola, nya kollegor, nya chefer och nya elever och en massa ...

Teknikens under i skolan

Personligt mål Ett av mina personliga mål, som so- och språklärare, har varit att utveckla mina egna samt mina elevers ...

Vilken katastrof!

Jag är enig med skollagen om att alla elever har rätt till att utmanas och utvecklas och när mina elever ...

Dessa fantastiska förmågor!

Hur tränar vi dessa med våra elever? När jag tänker tillbaka på min egen skoltid så handlade mycket om att ...

Varför pratar de inte?

”Tala är silver, tiga är guld” eller…? Att tala inför en grupp kan många gånger vara en plågsam upplevelse. Man ...

Vad hittar vi bakom masken?

Vem skruvade av cykelventilen på Mimmis mammas cykel? Och vem har stulit fröken Annikas röda cykel? Ja, det är frågor ...

En vikingaresa genom förhållningssätt, färdigheter och kunskaper

Utmanande undervisning + En ny klass = En vikingaresa? Varför en vikingaresa? I mitt allra första blogginlägg som en nybliven ...
Share Button

Undervisning och lärande