Ärtpåsar skapar studiero!

Att studiero är viktigt för inlärning och måluppfyllelse vet vi. Hur man skapar studiero är däremot inte alltid så lätt. Vad vi menar med studiero skiljer sig också från pedagog till pedagog, från elev till elev och från aktivitet till aktivitet. På mina lektioner ser studieron helt annorlunda ut om vi tex arbetar med problemlösning i grupp jämfört med om vi färdighetstränar individuellt. Jag tror att det är viktigt att varje lärare hittar sina knep och verktyg för att skapa rutiner som ger arbetsro. Rutiner och knep som passar för deras undervisningssätt. Mitt senaste knep heter ärtpåsar!


Något som lätt skapar oro i klassrummet är när eleverna vid enskilt arbete väntar på att få hjälp. När man som lärare ser att många elever behöver hjälp samtidigt är det lätt att bli stressad och känslan av att inte räcka till är stor. Det är även lätt att elever som väntar på sin tur använder den väntetiden till att snacka eller att på andra sätt störa sina klasskamrater. De tappar lätt sitt fokus om de inte vet vad de ska göra även om det bara är för en kort stund. Genom åren har jag haft många olika strategier för att hantera detta. Vi har bland annat provat klassisk handuppräckning, skriva namnen på tavlan och att jag sitter och de kommer till mig. Alla sätt med ett varierat men ej helt tillfredsställande resultat. Målet med samtliga strategier har varit att eleverna ska kunna arbeta med något lärorikt under tiden de väntar utan att störa. När eleverna ska räcka upp handen är det av förklarliga skäl svårt att samtidigt arbeta. Då är det lätt att istället prata med de som sitter bredvid. När eleverna ska resa sig från sin plats för att skriva namnet på tavlan eller att komma till mig finns det många lockelser på deras väg genom klassrummet. Resultatet har varit att studieron i klassrummet blir sämre.

I år har jag provat något nytt som jag av flera anledningar är överförtjust i. Ärtpåsar. Eleverna fick under läsårets första veckor sy ärtpåsar på slöjden. Ärtpåsarna har en grön och en röd sida. Varje elev har en ärtpåse framför sig när de arbetar med individuella uppgifter. Grön sida upp betyder att eleven klarar sig själv. Röd sida betyder att eleven behöver hjälp. Röd sida betyder därmed inte sitt och vänta tills hjälpen kommer. När man har röd sida upp försöker man se om man kan komma på vad som ska göras genom att tex prova sig fram, läsa igenom instruktionerna en gång till eller att arbeta vidare med en annan uppgift så länge. Den stora fördelen som jag har upptäck när vi använt oss av ärtpåsar jämfört med att eleverna räcker upp handen eller skriver sitt namn på tavlan är att arbetsron i klassrummet i mycket  större utsträckning bibehålls. Jag ser ofta att eleverna under tiden de väntar vänder tillbaka sin ärtpåse till grönt. De har under tiden de väntat själv kommit på hur de ska göra. Givetvis får eleverna fortfarande även hjälpa varandra. Både jag om mina elever trivs med ärtpåsarna. En enkel och billig metod som är lätt att genomföra. Resultatet har blivit att fokuset bibehålls, eleverna får mer gjort och vi har det mycket lugnare i klassrummet.

 

Att diskutera

  • Vad är arbetsro för dig?
  • Vad har du för några knep för att skapa arbetsro?
  • Hade metoden med ärtpåsar kunnat fungera i din undervisning?
Share Button

3 reaktioner på ”Ärtpåsar skapar studiero!”

    1. Hej!

      Jag har testat detta i åk 4-6. Jag tror absolut att det fungerar alldeles utmärkt även med yngre elever! Prova!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *