Arbeta med massmedia med hjälp av Reporterskolan

Detta läsår undervisar jag två klasser i årskurs 5 i svenska och So. När man har fördelen att undervisa i båda dessa ämnen är det också lättare att arbeta ämnesövergripande. Tillsammans med mina kollegor som undervisar i samma ämnen planerade vi att börja terminen med arbetsområdet ”Medier”. Under de första lektionerna kom vi in på vilka medier som finns, vilken roll massmedia har, vad en nyhet är och att det finns nyheter både i traditionella medier och sociala medier. Sociala medier behövde ingen närmre presentation, inom det området är det eleverna som lär mig som lärare. Däremot märkte jag snabbt att dagens elever läser och lyssnar mycket lite på nyheter och insåg att vi måste arbeta grundligt med detta.

En svårighet med nyheter är språket, eleverna är inte vana varken vid att höra eller läsa det språk som används i nyheter. Jag började min planering med att fundera på var jag kan hitta lättlästa nyheter. Skolan har tillgång till 8 sidor och den fungerar ju bra men jag hade också sett något som heter ”Minibladet” i Sydsvenskan. Jag bestämde mig för att undersöka den närmre. Minibladet skapades av Maria McShane, som också är lärare, och vänder sig till barn som är 3-12 år. Det är gratis och reklamfritt och nyhetstexterna finns i tre språkliga nivåer. Det finns även talsyntes för att öka tillgängligheten ytterligare.

Så här säger Maria McShane själv om Minibladet: Med Minibladet ska barn i tidig ålder fångas av spännande läsning, ledas in i nyhetsläsning med mål att få en vana att läsa de ”vuxnas” nyheter och samtidigt stödjas i sin läs- och språkutveckling.

Eleverna som är vana vid ”Lilla Aktuellt skola” fick börja med att läsa artiklar på 8 sidor och Minibladet och arbeta med vad de handlar om. Tillsammans tittade vi också på t ex Sydsvenskan och Aftonbladet men det är tydligt att en stor del av eleverna inte förstår vad artiklarna där handlar om. Det kan bero både på språket och att de inte känner till ämnet som nyheten handlar om. Efter att ha jämfört hur olika slags tidningar är upplagda var det dags för oss att lära oss hur journalister arbetar och hur artiklar är strukturerade. Då finns det på Minibladet något som heter ”Reporterskolan”. Här finns interaktiva övningar till eleverna som steg för steg förklarar hur det fungerar att skriva artiklar. Det finns också en lärarhandledning till. Övningarna finns alltid i två svårighetsgrader.

Först arbetade vi med artikelns delar och sedan kom vi in på vad en ”nyhetsnäsa” är. När vi arbetade med ”nyhetsnäsan” fick eleverna bl a hitta på egna nyhetsrubriker och när vi hade skrivit upp samtliga på tavlan använde vi vår ”nyhetsnäsa” för att gemensamt komma fram till vilka av dessa nyheter som antagligen skulle bli de största och varför. Det blev en väldigt rolig lektion där samtliga elever var mycket delaktiga. Sedan gick vi vidare till att arbeta med vad det innebär att en artikel är vinklad och tog då exempel från vad som händer i klassrummet och hur vi skulle kunna vinkla det som nyheter. Vi fortsatte med olika frågeord som kan vara bra att använda när man ska intervjua någon och hur man använder följdfrågor. Då fick eleverna välja en person att vara och sedan tränade de på att intervjua varandra. Vi arbetade också med att ställa öppna frågor vilket inte är så lätt. De flesta eleverna kunde låta bli frågor som bara gav ja- och nej-svar men det blev ändå lätt frågor som gav endast ett ord till svar.

Nyhetsnäsa

Nu var det dags för eleverna att gruppvis spela in ett nyhetsreportage. De skulle ha med tre olika reportage, ett lokalt, ett inrikes och ett utrikes. De började med att fylla i ett dokument kring vem eller vad reportagen skulle handla om, vem de behövde intervjua och vilka frågor de skulle behöva ställa, vilken vinkel nyheten skulle ha och vilken miljö de skulle vara i. Sedan gick de in i detalj på varje reportage och skrev ner sina frågor men också vilka följdfrågor som kunde bli aktuella. Även nu använde vi Minibladets Reporterskola som har en hel avdelning med övningar kring att göra ett filmreportage. Här finns många bra tips på hur man förbereder intervjun, väljer rätt miljö och praktiska tips kring att klippa en film. Denna uppgift har verkligen engagerat samtliga elever och alla tycker det ska bli spännande att se varandras nyhetsreportage. Som avslutning på området ska eleverna få skriva sin egen nyhetsartikel och kanske kommer någon att skicka in den till Minibladet och få den publicerad, det hade varit en spännande avslutning på ett arbetsområde som har intresserat och aktiverat eleverna.

 

Frågor att fundera kring:

  1. Hur arbetar dina elever med språket i nyheter?
  2. Hur gör du för att eleverna själva ska vara aktiva i arbetet med nyheter?
  3. På vilket sätt kan du differentiera innehållet i området så alla elever inkluderas?

 

Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *