Är det inte fusk?

Att lära är att utmana sig själv mot andras tankar och kunskaper. Ja, det låter klokt, men är det alltid så lätt? Jag upplevde att mina elever ansåg att det var fusk att hjälpa varandra. Hur ska jag komma ifrån det? Jag bestämde mig för att börja arbeta med olika samarbetsövningar för att påvisa att de inte kan klara av allt själv; de måste hjälpas åt. I gruppen finns elever som har svårt för att lyssna och ständigt pratar samt andra som inte vågar göra sin röst hörd. Nu vill jag att eleverna ska förstå att alla behövs och att de kan hjälpa varandra att lära. Återigen lutar jag mig mot Nottinghams bok, Uppmuntra lärande. Där lyfter författaren fram att det är viktigt att få eleverna intresserade av att lära och att vara tillsammans med andra nyfikna, som kanske inte heller förstår begreppen riktigt, då kan eleverna hjälpas åt att utforska, lära och förstå. När eleverna kommer till det Heureka-ögonblicket upplever de att deras hårda arbete gett resultat. Det är när vi klarar utmaningar som begreppen kan ge oss verklig betydelse och det uppstår när vi gör och förstår saker tillsammans, inte när det går snabbt och är lätt.

Rita tillsammans

Vi började med att eleverna parvis skulle diskutera fram något de tyckte om att göra och rita en bild av det, därefter skulle de presentera det för sina kompisar och beskriva bilden tillsammans. Jag placerade de elever som behövde träna på att lyssna på andra tillsammans och de tysta eleverna kom med någon likasinnad. De som ständigt pratar och har svårt att lyssna kom snabbt i konflikt med sin parkompis. De delade upp pappret och ritade två saker på det. Nej, det var inte uppgiften, blev mitt svar. Nytt papper och tillbaks igen, men först stopp. Ni andra; Vad tycker ni att paret ska tänka på för att få det att fungera bättre? Kompisarna kom med förslag och förklarade hur de hade gjort. Nytt försök, det blev bättre men inte helt problemfritt. I de grupper där de tysta eleverna arbetade satt de och tittade rakt fram.

De behövde stöd från mig för att våga låta sin röst höras i rummet trots att det bara var inom paret de skulle diskutera. Med stöd kom de igång och arbetade bra tillsammans. Nästa svårighet var att våga prata inför de andra. Jag delade upp gruppen så det bara blev fem par som de presenterade sin bild för och då gick det lättare.  Avslutningsvis fick eleverna ge feedback till varandra genom två stjärnor och en önskan.

Bygga torn

Bygga torn med hjälp av plastmuggar och gummiband med snöre fastbundet. Jag delar upp eleverna i grupper med fyra i varje. Uppgiften blir att bygga ett torn med tio plastmuggar som de inte får röra med händerna utan bara använda det hjälpmedlet som ligger på bordet, dvs. ett gummiband med fyra snören fastknutna. Eleverna får inte dra i varandras snöre utan bara ha kontroll på sitt eget snöre samt prata med och förklara för varandra. Tornet ska vara fyra muggar i botten, nästa lager tre, två och till slut en högst upp. Vissa grupper lyckas direkt medan andra grupper får stora svårigheter att klara uppgiften.

När tornet står klart pratar gruppen om hur deras arbetsinsats har varit och vad de kan förbättra till en annan gång. De grupper som tycker att de inte klarat det så bra får chans att prova  igen och i alla utom ett fall blir det mycket bättre samarbete. Den grupp som fortfarande inte lyckats riktigt funderar igen och vill ha ett nytt försök. Det går jag med på men först vill jag att de ska få hjälp av några kompisar från andra grupper. De får höra vad två andra grupper tycker är viktigt att tänka på. Alla utom en i gruppen tar till sig av denna lärdom och försöker igen.  Då inser de snabbt att även om tre hjälps åt så kvarstår problemet om den fjärde fortfarande gör på sitt eget sätt. Diskussion igen och till sist lyckas de samarbeta alla fyra och bygga upp ett torn av plastmuggar tillsammans.

Padlet

Vi arbetar vid vissa tillfällen med Padlet, eleverna skriver om något vi diskuterat, upplevt eller lärt oss. Eleverna arbetar parvis och första gången vi använder arbetssättet var det både bra och lite kaotiskt. Eleverna var fascinerade av att de kunde se vad alla andra skrev men samtidigt, visst måste detta vara fusk. De kunde ju skriva av andra par och då måste det vara fusk. Fröken de skriver av oss, hördes i klassrummet. Nej det var vi som skrev det först, inte ni, kom det från en annan del av rummet. Jag fick stoppa och be eleverna fundera tillsammans en stund. Är det fusk? De olika åsikterna fick mötas för att diskutera en stund och sedan fick de argumentera för sin ståndpunkt. Jag delade upp klassrummet i två delar, där man ställde sig efter vad man hade för åsikt efter att ha hört de olika argumenten. Det blev fler som valde inte fusk när de hört argumenten än tidigare, men fortfarande ansåg några att det var fusk. Jag stod som neutral och försökte få eleverna att förklara sina tankar kring problemet så bra som möjligt. Min reflektion var att det var de som hade haft svårt med de andra samarbetsövningarna som ansåg att det var fusk. De allra flesta tyckte dock från första början att det var ett bra sätt att hjälpa varandra att lära och komma ihåg.

Nu när vi har arbetat med Padlet en tid upplever jag att även de som ansåg det var fusk in i det sista ser att de har hjälp av andra och att de lär sig mycket bättre.  De upplever att de hjälper varandra både kunskapsmässigt men även med stavning, eftersom de kan få hjälp av sina kompisar genom att se vad de skrivit och hur de stavat. De som har svårt att komma igång har möjlighet att se vad andra skriver och får därigenom idéer som de kan vidareutveckla. Tillsammans lär vi oss nya saker. Kunskapen byggs upp genom det sociala samspelet och blir ofta mer meningsfull än kunskap som jag som lärare ”serverar på fat”. De elever som hjälper andra att lära sig saker kommer också ihåg kunskapen bättre och längre än om de bara fått den till sig genom en lärares berättande eller från litteratur. Min förhoppning är att fler elever har möjlighet att nå det heureka-ögonblicket genom att arbeta tillsammans och därigenom utmanas vidare.

Att diskutera

  • På vilka sätt arbetar du för att utveckla elevernas förmåga att stötta och hjälpa varandra i lärande situationer?
  • Upplever du att eleverna tar till sig utmaningar på olika sätt beroende på om de arbetar enskilt eller i grupp?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *