Anna Tuvesson gästbloggar på Förstelärare bloggar

Anna Tuvesson

Den 20 januari firar vi Förstelärare bloggars födelsedag. För att uppmärksamma bloggens jubileum har vi bjudit in utvalda gästbloggare både från Svedala kommun men också utifrån som skriver om Förstelärare bloggar.

Anna Tuvesson är rektor på Marbäckskolan i Svedala kommun sedan 2015.

En prestigelös delakultur utan Jante

Gästblogg av Anna Tuvesson

Jag heter Anna Tuvesson och jag är rektor på Marbäcksskolan i Svedala. Jag har fått äran att skriva några rader för att uppmärksamma att vårt bloggande jubilerar. Jag började i Svedala kommun hösten 2015 och innan dess arbetade jag som lärare i en annan kommun. Där och då fick jag upp ögonen för Kvutis och läste några av mina första bloggar.

Som rektor i Svedala kommun är jag självklart stolt över vår organisation och våra skolor i hela kommunen och det arbete som bedrivs av all personal. När jag tittar på alla dessa bloggar som skrivits under dessa år blir jag även stolt över den delakultur som tidigt förmedlats. Vikten av att sprida och vara öppen kring lärande och utveckling har blivit en självklarhet.

Samtliga bloggar lyfter framgångar i de små som stora sammanhangen men samtliga bloggar lyfter även problemställningar och utmaningar. Jag tycker det är ytterst modigt att våga ”blotta” sig med denna prestigelöshet. Inte bara inom den egna enheten eller egna kommunen utan faktiskt för alla som vill ta del av innehållet. Som rektor till förstelärare har jag på nära håll sett hur man våndas för sitt inlägg, både för innehåll men framförallt hur det ska tas emot och vilka kommentarer som ska komma. Är bloggen tillräckligt bra? Är det intressant för andra? Vad ska jag skriva? etc Skickliga pedagoger med fler års erfarenheter hamnar i en ”janterädsla” för ett kort ögonblick. Denna rädsla byts ganska snabbt ut mot bland annat glädje, när feedback och respons kommer in från läsare och kollegor. För varje blogg har det vuxit fram en trygghet hos förstelärare där delakultur både inom skolan och utanför kommungränserna blir en självklarhet. Komfortszonen har utmanats och “janterädslan” har försvunnit. Bloggarna handlar endast om en sak, pedagoger som prestigelöst delar med sig av egna erfarenheter och tankar inom områden som berör alla inom skolans värld.

En skatt för reflektion och tillbakablick

Samtliga bloggar ger ett bra underlag för en tillbakablick. För den enskilde pedagogen ger bloggen ett fantastiskt reflektionsunderlag med en dokumenterad historik från den egna undervisningen, flera år tillbaka. För rektor och hela skolan kan bloggen bli ett reflektionsmaterial, bland annat då bloggarna är kopplade till skolans utvecklingsområden och utbildningsinsatser; ett bra underlag för analys och kommande förbättring och utveckling.

För andra skolor och enskilda pedagoger i andra verksamheter är det en skatt att plocka in för att ge input och kunskap inom olika områden. Möjligheten att ta kontakt för mer utbyte och information öppnas upp. Det är perfekt när framgångar delas och inspirerar andra, lika viktigt som utmaningar och fallgropar.

TACK till alla som bloggar och som släpper in oss i det egna klassrummet och/eller skolan. Vågligt och prestigelöst – en skatt för alla!

Anna Tuvesson

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *