Ämnessamtal – ett sätt att utveckla utvecklingssamtal.

Sammanfattning

Utvecklingssamtal har i sin traditionella form ibland bäddat för frustration hos såväl föräldrar som lärare. Om man velat prata om matten och mentorn som håller i mötet är lärare i svenska har det kunnat bli bekymmersamt för alla inblandade. Utvecklingssamtal är precis som det låter, till för elevernas utveckling och information kring denna. I många fall har de alltså innehållit “vita” fläckar.  En enskild lärare kan förstås inte ha koll på alla ämnen. All önskad info har därför inte alltid funnits på plats och då är det ju i slutänden eleven som hamnar i kläm.

Utvecklingssamtal har i sin traditionella form ibland bäddat för frustration hos såväl föräldrar som lärare. Om man velat prata om matten och mentorn som håller i mötet är lärare i svenska har det kunnat bli bekymmersamt för alla inblandade. Utvecklingssamtal är precis som det låter, till för elevernas utveckling och information kring denna. I många fall har de alltså innehållit “vita” fläckar.  En enskild lärare kan förstås inte ha koll på alla ämnen. All önskad info har därför inte alltid funnits på plats och då är det ju i slutänden eleven som hamnar i kläm. Det var bland annat detta vi ville åt när vi började arbetet med att gå från “utvecklingssamtal” till “ämnessamtal” på Spångholmsskolan.

Vi tänkte om.


Ämnessamtal – ett mer professionellt och effektivt möte

Under förra hösten började vi i Spångholmsskolans utvecklingsgrupp alltså spåna kring tanken att byta ut de traditionella utvecklingssamtalen mot “ämnessamtal”.

Inspirerade av Risebergaskolan i Malmö som vi använde som förebild och bollplank inledde vi vårt projekt med att styra om till ämnessamtal. Ämnessamtal innebär att vi frångår de traditionella, lite längre utvecklingssamtalen som hålls av mentor. Man kan istället boka in sig för kortare ämnessamtal med flera olika lärare i deras specifika ämnen utifrån behov och önskemål. 

Vi började spåna kring idén kring ämnessamtalen i slutet av förra höstterminen och sjösatte dem redan i början av året. Ett snabbt steg kan tyckas, men som gav goda resultat.

Efter de första ämnessamtalen genomförde vi en enkät bland vårdnadshavare och lärare. En stor majoritet i båda lägren var positiva och påtalade flera av fördelarna som följer nedan.

En majoritet av föräldrar, lärare och elever tycker att det här sättet att hålla samtal är mer givande och vill fortsätta med samtalen i denna form.

Inget ont som inte har något gott med sig. Pandemin hjälpte till att utveckla våra digitala plattformar för kommunikation. Detta har varit till stor hjälp vid logistiken kring samtalen som vi i de flesta fall håller digitalt. 

Fördelarna med ämnessamtal

 • Vårdnadshavare och elever kan boka in sig och prata med de lärare att de känner att de behöver prata med i respektive ämne. 
 • Man kan träffa flera olika lärare utifrån önskan och behov.
 • Som elev / vårdnadshavare får man sin information från rätt lärare. 
 • Som lärare behöver du inte svara för någon annans ämne – du känner dig påläst och samtalet blir mer professionellt.
 • Digitaliseringen gör att man som vårdnadshavare inte behöver stressa från jobbet för att hinna till samtalen och som lärare hinner man med många samtal på kortare tid.
 • En majoritet av föräldrar, lärare och elever tycker att det här sättet att hålla samtal är mer givande och vill fortsätta med samtalen i denna form.
 • En majoritet av lärarna tycker inte att känslan av arbetsbelastning har ökat och vill fortsätta med samtalen i denna form.

Hur fungerar ämnessamtalen i praktiken?

Ämnessamtalen för år 6-9 lägger vi som samtal på 10 minuter som börjar varje kvart. Vi har alltså i praktiken fem minuter på oss mellan varje samtal att förbereda nästa samtal. Eftersom man fokuserar på ett enda ämne under samtalen räcker oftast de tio minuterna till på ett bra sätt. Man kan som vårdnadshavare och elev såklart också vilja prata helt allmänt och då bokar man helt enkelt in sig hos mentor.

Som det ser ut nu kör vi en blandning mellan traditionella samtal och ämnessamtal. Eftersom man i år 4 och 5 ska få IUP på plats och  fortsätter vi med mer traditionella utvecklingssamtal där under HT.  För våra fyror som är nya på skolan tycker vi dessutom att det är bättre med  den varianten där mötet i början av hösten dessutom blir ett “lära känna”-samtal. Vårens samtal kan man däremot boka med flera lärare även för år 4 och 5.


Även ett projekt för samhörighet på skolan

Vi har bestämt samtalsdagar nu i början av terminen. Eleverna slutar efter lunch dessa dagar och ämnessamtalen drar igång digitalt. Vi sitter kvar på skolan och genomför våra samtal (oavsett variant av samtal) och vi träffas för en halvtimmes gemensam fika under eftermiddagen. Tanken är att vi ska öka känslan av samhörighet och att samtalen är något vi gör tillsammans. 

Vi håller fortfarande på att prova oss fram men har just nu begränsat till att vårdnadshavare får boka in fyra samtal.  Fortfarande är vi nybörjare i det här och givetvis dyker det upp små praktiska knutar att lösa. Det kommer det nog alltid att finnas. 

Hittills är vi nöjda i stort och nu kör vi snart igen!


Frågeställningar: 
 • Tycker du att dina utvecklingssamtal är givande för alla parter?
 • Vad är det centrala i samtalet mellan vårdnadshavare och elever?
 • Finns det något som kunde göras annorlunda? 
 • Vad krävs för att kunna förändra till det bättre?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *