Ämnesövergripande temaarbete – lätt som en plätt!

I det här fallet får jag byta ut ”plätt” mot ”paella”. Mums!

Tyvärr kan jag inte ta åt mig äran som initiativtagare för detta eminenta samarbete, men skriva om det kan jag ju. Lärarna i spanska och hem-och konsumentkunskap på Svedalas nya Aggarpsskolan kläckte idén att kombinera uppdraget i åk 8 att laga vegetarisk paella med finessen att introducera tillagningsprocessen på spanska. Eleverna i franska och tyska frågade naturligtvis om detta även lät sig göras på deras valda språk och – vips – var projektet igång på flera fronter.

Målet var att genom att laga vegetarisk paella kunna bedöma eleverna i såväl hem- och konsumentkunskap som moderna språk. (Sen fanns det för mig ett mål till, se längre ner: Mitt syfte)

För språkundervisningen innebar detta (jag håller mig till tyska nu):

 • Att översätta receptet till tyska
  • Mål: att lära sig måttbegrepp som t.ex. ”1 EL Olivenöl” (EL står för matsked = Esslöffel) och glosor;
 • Att skriva manus runt tillagningen; vem säger vad och när?
  • Mål 1: att ta reda på hur olika ingredienser uttalas. Det kan vara knepigt att uttala t. ex. två vitlöksklyftor = zwei Knoblauchzehen
  • Mål 2: att nästan oundvikligt jobba med en hel del uppmaningsformer (Imperativ) på tyska: Ta…! / Använd…! / Rör om….! m.fl.
 • Att träna på manuset tills uttal och betoning var på plats, att säga rätt sak på rätt ställe;
 • Att spela in denna tillagning för senare visning enligt ”Gör ett matlagningsprogram på tyska”!

Lektionsuppbyggnad:

 • För att få inspiration – Youtube: vegetarisk paella på tyska;
 • Vi formade grupper (vem jobbar med vem);
 • Vi översatte receptet (från hkk, inte klippet) till tyska;
 • Vi skapade dokument och delade med gruppmedlemmar och mig:
 • Grupparbetet påbörjades; jag följde manuskriptsprocessen från min dator;
 • Inspelning skedde under vecka 7;

Se ett exempel av den färdiga produkten! ”Ich bin sehr zufrieden.” (Jag är mycket nöjd.)😊

Elever och vårdnadshavare har givit sin tillåtelse.

Resultatet i sin helhet:

 • Ett mycket lyckat projekt!
  • Eleverna tyckte det var roligt att jobba så här.
  • Lärarna fick goda möjligheter att göra en allsidig betygssättning och syfte, centralt innehåll och kunskapskraven gemensamt utgjorde möjligheten för bedömning.
 • Risker?
  • Nja, när eleverna övade på sina manus och gjorde sina inspelningar samt justeringar hade jag ingen koll alls, men vad gör väl det när man (förhoppningsvis) har byggt upp såväl ansvarskänsla som förtroendekapital.

Mitt syfte:

Varför vill jag skriva om detta just nu? Visst, det var en lyckad och rolig grej men varför? Snart ska vi ha en KU-dag som ska handla om betyg och betygssättning, således ett ämne av största vikt, som alltid måste hållas levande. Denna gång ska fokus bl.a. ligga på – jag citerar ur Lgr 11:

”Så använder du läroplanen:
Det är viktigt att kunskapskraven inte görs till mål för undervisningen.”

Att fokusera på mat var ett förnämligt sätt att enkelt kombinera såväl syfte, centralt innehåll och kunskapskrav till att slutligen forma en allsidig bedömning som ledde till ett betyg. Jag kan många gånger se en risk för oss lärare att fastna i kunskapskraven och jakten på att kunna kryssa i ytterligare ett kunskapskrav i matrisen. Jag vill med detta inlägg lägga tyngd i Läroplanens ord ovan. Jag tror att många elever, speciellt de med vissa svårigheter, skulle kunna nå vissa mål lättare om min, lärarens, fokus i större utsträckning drogs mot de tre delarna i förening. Se nedan hur de smälter ihop! Det kan vara en slump, men det tror jag egentligen inte, att samtliga elever med just det här uppdraget nådde högre betyg än E.

Vegetarisk paella inom ramen för moderna språk:

Ur Ämnets syfte:
”Undervisningen… ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket… samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer…”

Ur Centralt innehåll:
Kommunikationens innehåll
Ämnesområden som är välbekanta…
Vardagliga situationer…
Åsikter, känslor och erfarenheter
Vardagsliv, levnadssätt…där språket används.

Ur Kunskapskrav för A åk 9:
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. … I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. …

Om jag bara hade bedömt enligt kunskapskraven hade min bedömning med all sannolikhet lutat mer åt det enbart språkliga hållet. Kombinationen av alla tre samt den eminenta möjligheten att använda såväl hkk-lärarens expertis samt själva hkk-salen gjorde detta inte bara möjligt utan meningsfullt, livsnära och inte minst kul, vilket höjde kvalitén. Wir hatten Spaβ!

Frågor att diskutera:

 • Hur arbetar du ämnesövergripande utan att processen blir komplicerad och tidskrävande?
 • Lägger du upp lektioner/arbetsområden så att syfte, centralt innehåll och kunskapskrav väger lika mycket? Motivera!
Share Button
Om författaren
Förstelärare Naverlönnskolan | cornelia.falkentoft@skola.svedala.se

Lärare i tyska och engelska på Naverlönnskolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *