”Alltså, jag är inte rasist men…”

Utvecklingsarbete: Att motverka rasism i skolan Del 2

På Baraskolan är vi nu i full gång med vårt utvecklingsarbete kring normer och värden. I mitt förra blogginlägg beskriver jag syftet med vårt arbete. I denna del kommer jag berätta om hur vi tagit oss an utvecklingsarbetet såhär långt.

Baraskolan är en F-3 skola. Majoriteten av våra elever är också inskrivna på Baraskolans fritidshem. Vår strävan är att arbeta efter ett lärande hela dagen, från det att barnet lämnas på morgonen tills att hen hämtas på eftermiddag/kväll. I och med detta är det viktigt för oss att all personal, fritidspersonal, lärare, resurspersonal och förskoleklasslärare arbetar med detta utvecklingsarbete tillsammans och samtidigt. Då vi i vår personalgrupp är runt 40 personer valde vi att dela in oss i basgrupper för att kunna möjliggöra för djupare reflektioner och diskussioner. Basgrupperna kommer arbeta med tre olika ämnen inom ramen för normer och värden. De tre olika ämnena är rasism, genus och kroppsnormer men före vi går in i de olika ämnena har vi från augusti och fram till nu arbetat med grunden till samtliga ämnen nämligen värdegrunden.

Så vad betyder egentligen begreppet värdegrund? Vilken är min personliga värdegrund? Hur ser min professionella värdegrund ut? På vilka sätt stämmer min personliga och professionella värdegrund ihop eller motsäger sig? Vad står i våra styrdokument och hur omsätter vi det i praktik i vår verksamhet varje dag? Vilken värdegrund upplever vi att våra elever har med sig hemifrån? Hur yttrar det sig? Hur bemöter vi det? Vad betyder värdegrunden för lärandet? Hur påverkar värdegrunden, både vår personliga, professionella och våra elevers värdegrund lärandet? Detta är ett axplock av alla de frågor som vi reflekterat och diskuterat kring i våra basgrupper. Men om vi stannar upp här lite och läser det första frågan igen: vad betyder begreppet värdegrund? Så märker vi genast att vi stöter på oklarheter…..

Begreppet värdegrund i sig har många olika förklaringar och blir nästan mer förvirrande än klart ju mer man läser om begreppet. Men eftersom vi arbetar på en skola och har våra styrdokument väljer vi att utgå från definitionen som står där, kapitel 1 Lgr 11.

Sammanfattningsvis står det att värdegrunden omfattar människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor. Vi inser ganska snabbt att varje definition behöver ytterligare definitioner för att vi ska kunna förstå oss själva och varandra. Jag tror att det är här någonstans i dessa reflektioner och diskussioner som vi blir lite överväldigade över betydelsen av vårt möte och arbete med eleverna varje dag. Det är också den insikten som motiverar oss att verkligen försöka se på oss själva och vår undervisning för att se vad vi faktiskt redan gör som är bra och vad vi behöver arbeta vidare med.

I basgrupperna växer det nu fram en önskan om att ha workshops kopplade till hur vi praktiskt arbetar med kapitel 1 i Lgr 11, Skolans värdegrund och uppdrag. Alla ska bidra till innehållet och kunna koppla innehållet man presenterar på ett tydligt sätt till kapitel 1. Vid 3 tillfällen har vi samlats och genomfört workshops. Detta har hjälpt oss att omsätta ord och reflektion till konkret handling i vår verksamhet. Det har bidragit till att vi fått syn på hur vi arbetar idag och tänker kring värdegrunden på vår skola. Det har också inneburit att vi nu ser vad vi har att utveckla och arbeta vidare kring.

Efter lovet kommer vi med den gemensamma kunskap vi nu skaffat oss att gå vidare in i våra olika basgrupper och fördjupa oss inom något av de tre ämnena rasism, genus och kroppsnormer. Jag kommer leda gruppen som arbetar med rasism i skolan och i mitt nästa blogginlägg skriver jag om hur det arbetet tagit form.

 

Att diskutera:

  • Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och solidaritet mellan människor.
  • Vad betyder detta för dig personligen? Vad betyder det i din profession?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *