Allt behöver inte ta så lång tid.

Förra terminen, ht -21, fick vi av kommunen tilldelat ett arbetsområde, vi lärare och elever skulle arbeta med trafik och trafiksäkerhet på ett åldersanpassat sätt med alla våra elever. Samtidigt hade vi på Spångholmsskolan även ett trygghetsarbete igång. Vi hade och har trygghet som ett SKA-mål på vår skola då vi uppmärksammat, bland annat efter enkäter, att vi behövt höja elevers känsla av trygghet. Denna insikt resulterade i många aktiviteter på skolan såsom uppstarten av ett trygghetsteam, trygghetsenkäter, trygghetsvandringar samt ett inkluderande av samtliga klasser och elevråd i skolans trygghetsarbete. Dessutom skulle vi lärare aktivt arbeta efter konceptet “alla elever är allas elever” och arbeta mer årskursövergripande. Jag kände direkt att jag ville koppla ihop mellan- och högstadiet på något sätt men hur skulle jag hinna göra detta samtidig som att planera för och genomföra ett trafikområde? Dessutom hade jag utöver detta också ett terminsmål för mina elever, att höja motivation och engagemang i klassrummet genom klassikern “verkliga mottagare”. 

I SO har eleverna 200 undervisningsminuter i veckan och visst ser det ut som mycket tid för lärande, men i ärlighetens namn representerar dessa 200 minuter den tilldelade tiden, inte den faktiska tiden som används för undervisningen eller mängden undervisningstid där en majoritet av eleverna är aktivt engagerade i lärande. Att samtidigt ha det, enligt mig, enorma centrala innehållet i SO att hinna med, gör att jag ofta planerar för hela terminen redan i juni. Det kan då bli väldigt stressande när det kommer mer innehåll som ska behandlas eftersom det tar tid från undervisningen och därmed lärandet. Min kollega i åk 7 och jag fick verkligen tänka till kring denna utmaning. 

I geografi ska vi med högstadieeleverna täcka denna del av det centrala innehållet: Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället” vilket vi även tyckte bäst passade med temat trafik.  Våra elever i åk 7 fick således i uppgift att undersöka trafiksäkerheten i skolans närområde. Vi utgick från NTFs material “Trafiken i skolan” för att skapa lite bakgrundsförståelse för begreppen trafik och trafiksäkerhet. Informationen finns här https://trafikeniskolan.ntf.se/

Eleverna fick därefter i grupp ge sig ut i vår växande by för att identifiera otrygga platser i vårt närområde, med fokus på trafiksäkerhet. Eleverna skulle även föreslå förbättringar eller lösningar på dessa otrygga områden de identifierat. Arbetet skulle avslutningsvis presenteras för skolans fyror vilket ställde krav på elevernas presentationer av deras fältstudier. Eleverna i sjuan spelade in informationsfilmer, gjorde enklare presentationer och planscher. Tyvärr gjorde vi detta arbete under coronapandemins restriktioner så fyrornas mentorer fick presentera sjuornas fältstudier för fyrorna istället för att eleverna själva skulle få göra det. Varje fyra fick i uppgift att välja det bästa förslaget vilket innebär att vi nu har tre förslag som vi lärare ska undersöka och välja från. Det vinnande förslaget kommer vi att skicka som ett verkligt medborgarförslag till kommunen. 

https://www.svedala.se/paverka/politik-och-demokrati/delta-och-paverka/ide-svedala/

Vad vill jag nu ha sagt med detta? Jo som rubriken lyder, allt behöver inte ta så lång tid. En mening som för övrigt kommer från min kära kollega Annica Eldh som inspirerade till detta arbete. Annicas högstadieelever skriver till exempel texter utifrån lågstadieelevernas teckningar.  Så fantastiskt i sin enkelhet! Det kräver inte så mycket planeringstid och det gjorde inte vår trafikuppgift heller. Med uppgiften fick våra elever en verklig mottagare, tänk så häftigt att få lämna in ett medborgarförslag som 13-åring. Vi kopplade även ihop våra fyror med våra sjuor och arbetade med trafiksäkerhet. Tre flugor i en smäll! 

Att diskutera:

  1. Hur kan arbetet med det centrala innehållet anpassas så att eleverna får en verklig mottagare?
  2. Hur kan vi skapa en delningskultur i vår kommun så att vi alla får ta del av varandras tips om mindre tidskrävande men engagerande uppgifter för våra elever?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *