Allt är ”som vanligt”

När detta läsår inleddes och jag satt vid mitt skrivbord för att planera terminens undervisning så insåg jag ganska omgående att jag ville utveckla mitt arbete med Google classroom.Skärmavbild 2015-10-01 kl. 12.42.20

Framförallt för att kunna tydliggöra och variera mitt kursinnehåll för eleverna på ett enklare sätt. Jag har använt mig av classroom tidigare, men då endast som komplement till vissa delar av undervisningen. Nu ville jag integrera det och låta det bli en naturlig del av undervisningen. Varför just classroom? Det finns ju många andra lärplattformar som är betydligt mer komplexa med mängder av användbara funktioner. Jo, för mig var det närhetsprincipen som var avgörande. Om det är det minsta jobbigt för eleverna att nå fram till materialet så kommer materialet många gånger att ligga orört.

Eftersom elevernas datorer redan är kopplade mot Google, så behöver de aldrig lägga extra tid på att logga in i något annat forum. Classroom finns alltid lättillgängligt, bara tre musklick bort. Även om classroom är begränsat i sina funktioner, så har jag insett att det finns en stor fördel med den här enkelheten. Nämligen att flödet i en kurs är extremt lättöverskådligt. För mina elever är detta mycket viktigare än att det finns en massa flashiga extrafunktioner. Generellt är mina elever ganska lättstörda. De fungerar bäst när jag följer samma mönster. Det blir alltid oro när något bryter av mot det normala. Ibland gör jag det ändå, men då försvinner mycket tid åt att försöka hålla dem lugna. Trots veckor av förberedelser, så vet jag att ungefär halva gruppen kommer att vara borta om vi ska på någon typ av utflykt eller utfärd. De är misstänksamma mot allt som inte är ”som vanligt”. I classroom finns än så länge inte så värst många alternativ till hur man kan publicera. Med andra ord, allt är ”som vanligt”. För att skapa enkla ramar och rutiner för skolarbetet, följer min undervisning i huvudsak en väldigt enkel cykel.

  • Läsning ur boken
  • Genomgång/sammanfattning + extra information
  • Läsning/uppgifter i classroom.

Dessutom har jag en hel skoldag per vecka som är vikt åt något jag kallar för elevstöd. Det är en hel dag som vi kan ägna åt extra läsning i ämnena eller åt att ta igen missade lektioner. Jag kan fylla den dagen med det jag anser att eleverna behöver mest akut för sin kunskapsinhämtning. Här fyller classroom en viktig funktion. Allt material ligger samlat och enkelt tillgängligt för var och en. Här finns tid för eleverna att följa länkar, titta på filmklipp eller göra olika uppgifter som jag delat i classroom. Ibland arbetar alla med samma uppgifter och ibland jobbar olika elever med olika ämnen och uppgifter. Det varierar från gång till gång. Många av mina elever kan inte räkna med stöd i hemmet vad gäller läxläsning och skolarbete, så på det viset fyller dessa pass även funktionen av organiserad läxläsning där jag hela tiden finns på plats och kan ge dem snabb feedback för att lotsa dem i rätt riktning.

Mycket av materialet som jag delar i classroom är sammanfattningar av mina genomgångar och det som står i boken. Jag brukar även länka till relevanta sidor och filmklipp. Allt för att eleverna ska få möjlighet att ta in informationen på flera sätt. Dock föredrar majoriteten av eleverna just att läsa sammanfattningarna, för även om filmklippen är enkla, så går det ofta lite för fort och de hinner inte riktigt med. Då är det enklare att läsa, även om de behöver fråga om eller slå upp många av orden och begreppen.

Detta enkla system underlättar även när någon elev varit borta en längre tid eller när det dyker upp nya elever i klassen. Allt som hittills är genomgånget finns enkelt samlat på ett ställe och eleven kan ta del av det var den vill och när den vill.

Att diskutera

  • Vad bör en lärplattform ha för innehåll och möjligheter för att vara funktionell?
  • Att dela allt digitalt, gör att eleverna inte tränas i att själva anteckna och sammanfatta det som är viktigt. Gör vi dem en björntjänst om vi delar alltför frikostigt?
  • Hur långt bör vi som lärare gå för att skapa trygghet och mönster? Skolan ska ju rusta eleverna för vuxenlivet. Vore det inte bättre att träna dem i att förhålla sig till en föränderlig tillvaro?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Nils Fredriksson Utbildning | bjorn.persson@svedala.se

Förstelärare i Svedala kommun på Nils Fredriksson Utbildning, kommunens gymnasieskola. Undervisar i SO och matematik på i huvudsak introduktionsprogrammen.

En reaktion på ”Allt är ”som vanligt””

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *