Höga förväntningar – om betyg, bedömning och måluppfyllelse

Inlägg kategoriserade med innehåll “Alla ska lyckas”

Bloggar om:

  • Likvärdig bedömning och betyg – nationella prov, diagnos, screening  et c
  • Att förbättra resultat
  • Särskilt stöd och extra anpassningar
  • Höga förväntningar och att se till att arbetet under lektionerna är tankemässigt utmanande

Inget klydd! En enkel regel.

För att skapa en god miljö och omgivning att leva i behövs regler, ramar och riktilinjer.  Detta gäller inte minst ...

Motivation? Anti-plugg? Stress?

-Jag vill inte och jag tänker inte göra det! -Jag orkar inte! -Vet du inte att på det här programmet ...

Elevers motivation

I vår pedagogiska utvecklingsgrupp har vi under de senaste åren arbetat med att fortbilda oss om hjärnans kognitiva funktioner. Vi ...

Så kan vi bygga bärande relationer

I min förra bloggtext skrev jag om hur viktiga relationer blivit i svensk grundskola och vilka faror och fallgropar jag ...

Bärande relationer – men vart bär de hän?

Relationell pedagogik. Relationen först! Varför pratas det så mycket om relationer i svensk skola? Goda relationer mellan lärare och elev ...

Förväntningar på kors och tvärs

Inför en uppgift finns det förväntningar på eleven från olika håll.  Eleven själv vill givetvis klara att utföra uppgiften inom ...

Crash course i demokrati

Ibland tar mina SO-lektioner oväntade vändningar. Elevernas associationsbanor kan för mig vara svåra att förstå, men de gör att frågor ...

Välkomna till mitt utvecklingssamtal

På Baraskolan har vi nyss avslutat en intensiv period med utvecklingssamtal. Alla utvecklingssamtal på skolan utgår från en gemensam mall ...

Nyårstvivel och förnyade löften

Att vara lärare är betydelsefullt och viktigt. Läraren har ett finger med i spelet när det gäller att forma vår ...

Repetition är kunskapens moder

I mitt förra inlägg skrev jag om vikten av snabb respons i klassrummet. I detta inlägg ska jag gå vidare ...

Vikten av en fungerande lärplattform för elever

Gymnasiet ska förbereda oss för högskola/universitet och de använder till viss mån Canvas. Det ger oss en bättre grund att förstå ...

Sammanhang, inkludering och motivation

När denna termin skulle starta i augusti blev vi som jobbar på introduktionsprogrammen överraskade. Listan över elever var mycket längre ...

Det som är bra för några är inte alltid bra för alla

”Det som är bra för några är ju ofta bra för alla” brukar det heta när vi diskuterar extra anpassningar ...

Cirkelmodell, stödmallar och checklistor del 2

Som jag skrev i min förra blogg så arbetade vi med ett sagotema i början av terminen. Vi arbetade då ...

Julkalendern – ett samarbete som skapar engagemang

Skriven text är troligen den mest vanliga textformen i skolan i det egna skapandet. Många av de texter eleverna skriver ...

Silence, please!

Under min tid på lärarutbildningen fick vi studenter ofta höra att ett tyst klassrum inte var något eftersträvansvärt. Ett klassrum ...

Trygghet och studiero-inte så lätt som det låter

Terminen började med nytt arbetslag, nya elever och nya föräldrar. Samtidigt är skolan bara inne på sitt andra år. Många ...

I en skog av hinder eller i möjligheternas rike?

Rubriken illustrerar frågan som jag högst spontant slängde ut till mina högstadieelever vid lektionsstart för några veckor sedan. Jag syftade ...

Bland popcornhjärnor och snabba impulser

När jag hörde ordet popcornhjärna första gången tyckte jag först att det lät ganska gulligt. Nu hotar jag min egen ...

Utvecklingssamtal – en spännande del av jobbet

Med ålderns rätt har jag vid det här laget varit med om ganska många typer av utvecklingssamtal. Olika både på ...

En undervisning anpassad för alla

För några veckor sedan såg jag en bild som väckte många tankar hos mig. På bilden ser man hur en ...

Mitt hållbara liv!?

När eleverna återvände från julledigheten var det också starten för vårt nya ämnesövergripande tema “Mitt hållbara liv!?" i åk  5 ...

Att arbeta i process

Ibland längtar jag efter lektioner där jag ger en uppgift vid lektionsstart, eleverna jobbar (på sin egen nivå) och vid ...

Reflektion över pojkars och flickors påverkan på elevgruppen

Språkintroduktionsdelen av introduktionsprogrammen har ända sedan start varit dominerad av pojkar. De flesta åren har det faktiskt bara varit pojkar ...

Kamratrespons – Austin´s butterfly

Vi är många som använder oss av kamratrespons i våra klasser på olika sätt. Ibland kanske mer strukturerat med förutbestämda ...

Lagom är inte bäst!

Vid höstterminstarten i år genomförde Svedala kommun en omorganisation av skolverksamheten eftersom den nya Aggarpsskolan (åk 4-9) togs i bruk ...

Nya tag med stöd av kollegahandledning

Det är måndag efter lunch, klockan är 13.00 och min lektion i svenska ska börja. Jag släpper in klassen i ...

Vad finns egentligen i en kartbok?

Som språklärare känns denna rubrik ganska främmande, även om det i denna bloggs avseende är ytterst relevant. Vad finns egentligen ...

Elevens val

Elevens val = huvudbry? Skolverket skriver på sin hemsida om att anordna elevens val att eleverna ska ha möjlighet att ...

Demokrati och samhällskunskap valåret 2018

Nytt skolår, nya elever. Delvis. Vissa elever har jag kvar i elevgruppen från förra läsåret, men en hel del är ...

Konsten att bygga förtroende

I filmen Tusen gånger starkare får tittarna bland annat följa hur klumpiga vi vuxna i skolan kan vara om vi ...

Första mötet bildar norm

Vi har gått och tittat på varandra ett tag, eleverna i min blivande elevgrupp och jag. Vi har sett varandra ...

Historia, samhällskunskap och svenska möts i arbetsområdet

Språk är makt Språk är makt. Genom språket kan man bl a motarbeta, uppmärksamma, medvetandegöra och förändra. Detta uppmärksammades i ...

En skola skapar sig profil – från vision till verklighet

Vi stod där med en nybyggd skola, nyanlagd skolgård, ny utrustning och nya läromedel.  Framför oss hade vi uppgiften att ...

Språket utvecklar matematiken

På våren i årskurs 3 är både lärare och elever väl medvetna om att de nationella proven börjar närma sig ...

Logiskt tänkande – hur svårt kan det vara?

Alla har vi ibland eleven som står inför en uppgift och som utan att först ha gjort ett försök själv ...

Att synliggöra vad som förväntas

Höga förväntningar är en av flera faktorer som spelar roll för elevers skolprestationer. För att kunna ha höga förväntningar på ...

Träna uthållighet

Jag har under en tid försökt utveckla mina elevers inställning till lärandet. Jag vill att mina elever ska förstå att ...

Att arbeta med ideologier på introduktions-programmen.

En av finesserna med att arbeta med grundskoleundervisning på en gymnasieskola är att man kan välja att arbeta med samma ...

”Ska alla bli programmerare nu eller?”

Den här frågan ställde vi oss i kollegiet, när programmering skulle införas i kursplanerna. Jag tyckte att det skulle bli ...

Öppna dörren till litteraturens värld!

Jag har alltid gillat att läsa. Mina läsvanor har gått lite upp och ner i perioder (ner under studietiden, upp ...

När allt faller på plats – NO ur ett holistiskt synsätt

För ett tag sedan hade jag medarbetarsamtal med min chef. Hon frågade då mig vad som ger mig energi i ...

Ett sätt att utmana elever vid utvecklingssamtal

Jag har under mina år haft många utvecklingssamtal med elever. Några har blivit bra och utvecklat eleverna medan andra, som ...

#Modiga elever #metoo

- förebyggande arbete och metodmaterial kring sexualbrott Jag lägger ifrån mig pappret och fylls med en känsla av sorg och ...

En lektionsserie i historia – att lära tillsammans

Det sociokulturella perspektivet på lärande menar att lärande utgår från sociala sammanhang där människor interagerar med varandra. Utifrån denna grundtes ...

Att växla upp och höja förväntningarna

Vad är ett samhälle? Vad innebär begreppet demokrati? Vad betyder representativ demokrati? Hur styr man ett land? En by? En ...

Det funkar! Funderingar kring framgångsfaktorer

Jag har jobbat i Svedala kommun i snart tre år.  Slumpen(?) har gjort att jag nu har min tredje femteklass ...

Konsten att studera detaljer

Att få sina elever att studera, rita eller beskriva olika saker de upplever så detaljerat som möjligt kan ibland vara ...

Alla ska lyckas… men hur?

Svedala kommun har som slogan för skolan som lyder “alla ska lyckas”. När man arbetar i en kommun med detta ...

Under ytan

I läroplanen står att vår undervisning ska syfta till att främja en hållbar utveckling. Under mina år som lärare har ...

Demokrati på riktigt och svåra ämnen

- När demokratins värden krockar Vi närmar oss slutet på partidebatterna för årskurs 9 i kommunhuset. Debattfrågorna har läraren/jag valt ...

Detta läsår ska mina elever lära sig att bli mer ”resilenta”.

Det finns ingen riktigt bra översättning för det engelska adjektivet ”resilient”. Alla möjliga varianter dyker upp ”elastisk, spänstig, motståndskraftig, ihärdig, ...

Förhållningssätt för lärande istället för regler

Ett nytt läsår har precis börjat. Efter inspiration och idé från James Nottinghams bok "Utmanande undervisning i klassrummet" har vi  diskuterat ...

FN-projekt, ett språk- och kunskapsutvecklande arbete

Under de sista veckorna på terminen har jag arbetat med ett FN-projekt med mina klasser i geografi och svenska. Arbetet ...

Trygghet, stabilitet och meningsfullhet i en kaotisk tillvaro

Jag har alltid sett mig själv som en lite busig lärare. En lärare som gjorde det oväntade, som hade en ...

Reflektioner Fördel kvinna – den tysta utbildningsrevolutionen

En dag efter jobbet, då vi diskuterat elevernas resultat bland annat utifrån pojkar/flickor, trillade jag passande nog på den här ...

Konsten att kunna återberätta

Att återberätta något, muntligt eller skriftligt, känns som en vanlig uppgift i skolans värld och något eleverna arbetar mycket med ...

Ärtpåsar skapar studiero!

Att studiero är viktigt för inlärning och måluppfyllelse vet vi. Hur man skapar studiero är däremot inte alltid så lätt ...

Muntlig kommunikation som stöttning för att utveckla elevernas skrivna texter

Hur kan jag stötta mina elever så att de kan producera egna välutvecklade texter med  ett ämnesspecifikt språk . Genom ...

Lektionsobservationer – vägen mot kollegialt lärande del 2

Som jag skrev i mitt förra inlägg, Vägen mot kollegialt lärande, har vi på NFU, sedan 2014, arbetat mot målet ...

Fullt fokus under varje sekund!

Utgångspunkten för den här texten är en lärares eviga frågeställning: Hur ska jag få ännu fler elever att lära sig ...

Med koll på lärandemål

Varje pedagog vet att undervisa är en sak. Att eleven efteråt kommer ihåg eller kan det stoff som undervisningen gav, ...

Autentiska lärsituationer skapar lustfylld språkutveckling

Att släppa taget om läroboken i engelska, del 2 Language is the primary tool human beings use for thinking, communicating ...

Läxor – mina tankar med fokus på HUR och inte OM

I det här blogginlägget tänker jag inte fokusera på att välja sida för eller emot läxor. Jag tycker jag nämligen ...

Faktatexter och vetenskapliga bilder

Vi har i samband med arbetet om olika årstider tittat på vad djur men framförallt fåglar gör på vintern med ...

Rollspel konfliktlösning kriget i Syrien

- viktigt på riktigt - engagerar-utvecklar entreprenöriella förmågor-djupare förståelse För att kriget ska ta slut måste alla länder samarbeta. Länderna ...

“Men tänk om det blir fel Bengt”!

Kanske har du hört uttrycket ett antal gånger från elever som p.g.a. osäkerhet initialt hellre avstår från att genomföra en detalj/moment ...

Är det inte fusk?

Att lära är att utmana sig själv mot andras tankar och kunskaper. Ja, det låter klokt, men är det alltid ...

Tekniksamtal

Jag gillar att kunna sätta in saker i ett sammanhang. Jag ser helheter mer än detaljer. Ibland kan jag bli ...

Utmana elever

Alla elever i skolan är inte alltid motiverade att lära eller så tycker de att något är för lätt eller ...

Att träna eleverna i förmågan att föra välutvecklade resonemang

En av de absoluta vanligaste bedömningarna som lärare förväntas göra, är av kvalitén på de resonemang som eleverna för.  Att ...

Mental träning – en viktig del av lärprocessen

Det finns ord som är förbjudna i mitt klassrum. Nu kan man lätt tro att detta ska handla om värdegrundsarbetet ...

Säkerhetstänk med eleverna

”Hur vågar du ställa elever vid slöjdsalens maskiner? Är du inte rädd att de skadar sig”?  Den frågan får jag ...

Läsa faktatexter

När ska vi jobba med faktatexter igen? Jag hinner inte komma fram till skolan och säga god morgon innan jag ...

DEMOKRATI i skolan och för framtiden – viktigt på riktigt

Vi lever i en tid där demokratiska värden utmanas och där det blir viktigt att på många nivåer arbeta med ...

Nästa steg i matematik – utmana alla elever

Denna termin har jag valt att fokusera på matematik och som jag skrev om i mitt tidigare inlägg, började jag ...

Våga ha det obekvämt!

Visst är det mysigt när allt flyter på i lite lagom takt, man kan ta det lite lugnt och njuta ...

Frågeord som arbetsredskap

”När Var Hur” hette den serie av årsböcker som under DN:s förlag utgavs från 1945 – 2008. Titeln är kort ...

Talpärlor som hjälp att fördela utrymmet i gruppen

På vår skola brukar det komma en pedagog några gånger per termin och i skrivande stund är jag inte säker ...

Skall vi läsa det eller kunna det?

De senaste åren har begreppet höga förväntningar varit på tapeten och nämns flitigt som en viktig framgångsfaktor i skolan. Höga ...

Språkutvecklande matematik

Under sommaren så satte jag mig ner och började läsa igenom modulen som heter ”språk i matematik” som ingår i ...

Skapande av gemensamma regler för lärande

AUGUSTI. Då är man åter på plats efter ett antal månaders föräldraledighet där fokus har legat på allt annat än ...

Tankar inför skolstarten och att ta emot en ny elevgrupp

Det är säkert flera lärare som sitter och laddar inför uppstarten med sina elever. Jag ska ta emot nya elever ...

Planera för svårigheter så får du fler att lyckas!

Tänk dig en solig försommardag vid en sjö. På stranden trängs tonåringarna för att utföra ditt uppdrag, att ta sig över ...

Blodstänk i klassrummet

Som lärare måste man emellanåt vara modig. Att utmana eleverna med uppgifter som är ansvarfulla och förpliktigar kan vara ett ...

Reflektion över läsåret som gått

Nu är terminen i stort sett slut och det är full aktivitet med betygssättning och kringarrangemang inför avslutningen. Det är ...

Upprepade mönster i årskurs 1

"I matematiklyftets algebramodul kan man läsa om att barn ofta har många erfarenheter av att skapa mönster på olika sätt ...

Fem framgångsfaktorer för lyckad undervisning

Nu närmar sig terminsavslut, skolavslutning och ett efterlängtat sommarlov. Förhoppningsvis får alla lärare tid över för reflektion och utvärdering av ...

NO är svårt och nördigt – INTE!

Att vara NO-lärare innebär många gånger att man har ett kluvet förhållande till sitt ämne. Förutom det egna intresset (och ...

Från F till A – hurra, så bra!

"Från F till A - hurra, så bra! När betygen kommer ska varenda unge vara gla’! " Det är ju ...

“Vad ska jag göra nu Bengt”?

Kommentaren i rubriken kan vara helt berättigad men här  tänker jag belysa när den används som ett verktyg för att ...

Att skapa inre bilder

Att få eleverna att använda inre bilder både när de läser och skriver är ett sätt att utveckla deras läs- ...

Nya bedömningsstödet i taluppfattning för åk 1

Säkerligen har ni, precis som jag, tillsammans med kollegor många gånger diskuterat vad som är den lägsta godtagbara nivån för ...

Om att bemöta “betygshets” när vi vill skapa lust att lära

Betygshets! Stressade barn! Psykisk ohälsa! Betygssystemet  är ondskefullt och maler sönder våra barn! Jag hör det och jag läser det ...

Att utveckla förståelse för likhetstecknets innebörd

Jag arbetar i en årskurs 1 och arbetet under första läsåret handlar undervisningen till stor del om att lägga en ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 2 av 2)

- om betydelsen av att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 2 av 2) Läs också Född ...

Född 2001, Vad är 9/11? (del 1 av 2)

- om att utgå från elevers kunskap och ge dem inflytande över planering (del 1 av 2) Veckan efter terrordåden ...

Vad kan Sapfo lära oss om kärlek?

Om struktur, återkoppling och utvärdering i min undervisning I slutet av förra terminen provade jag en för mig ny strategi ...

Att skapa en undervisning som utmanar och inkluderar alla

Hur får man en undervisning som utmanar alla elever? Hur ser en undervisning ut där eleverna får träna och utveckla de ...

Läraren, betygen, makten och vanmakten!

Välkomna till 2016! Jag fortsätter mitt fantastiskt meningsfulla och spännande arbete som språklärare på Naverlönnskolan i Svedala. Nu har vi ...

Att använda sagomattan för att utveckla elevers skrivande

Mina elever har kommit igång att skriva både på Ipad och för hand men jag upplever inte att de har ...

Prioritera – planera – strukturera

På Spångholmsskolan är  utvecklingssamtalen redan genomförda. Att ha utvecklingssamtal i inledningen på terminen upplevs av de flesta elever, föräldrar och ...

Uthållighet

Hur ska vi lärare göra för att stödja elever och göra dem uthålligare? Jag stoppade in frågan i slutet av ...

Måste man sänka sig i sjuan?

För mig har det senaste året inneburit många förändringar. Jag har bytt skola och provat att undervisa på andra stadie ...

BFL med digitala verktyg

I mitt förra inlägg skrev jag om att hitta ”nya” pedagogiska vägar nu när vi har tillgång till datorer varje ...

Orden är nyckeln

I mitt förra inlägg diskuterade jag hur jag hade börjat integrera Google Classroom i undervisningen på ett mer övergripande sätt ...

Vårt professionella lärande fixar vi själv

"Elevernas behov ska styra lärarnas fortbildning" heter en artikel i Lärarnas Nyheter den 1 juni 2015. Det är Helen Timperley som ...

Hur skriver man en användbar och elevnära pedagogisk planering?

Vilket syfte har en pedagogisk planering? Ska vi ha en gemensam mall på skolan?  Vad ska den innehålla? Är min ...

Brevet till mig själv

Psykologen och forskaren Angela Lee Duckworth undersöker vad som får vissa att lyckas bättre än andra i livet. Hon menar ...

Kunskapande fortsätter efter provet

Två gånger per vecka denna termin har jag utöver lektionerna haft schemalagda supportpass. Elever har varit välkomna att komma och ...

Motivation och inställning till lärande

Motivation I mitt förra inlägg - "Förväntningar och beröm - när fantastiskt bra kan vara riktigt dåligt" skrev jag om ...

Lyssningsläsning – hur går det?

Den här terminen har våra elever på Klågerupskolan fått ta del av de tjänster som Inläsningstjänst har att erbjuda i ...

Skriftlig produktion i pipeline

Hur kan vi i ämnet engelska jobba med att utveckla förmågan i skriftlig produktion och samtidigt få in grammatikundervisning i ...

När tala är silver och tiga är guld

Skriv istället ! En av mina gymnasieelever på NFU har lärt mig mycket om hur vi som pedagoger kan bemöta ...

PISA 2015 och ALLA SKA LYCKAS

Vi arbetar med det på kommunens alla skolor just nu, att implementera strategin Alla ska lyckas.  I Svedala betyder Alla ...

Hur långt kan man förenkla kunskapskraven innan de förlorar sin betydelse?

Att målen för undervisningen ska vara synliga för och väl kända av eleverna är något som lärare landet över lägger ...

Specialundervisning för alla elever

Satsar en elev på betyget A i engelska eller kämpar eleven med att klara kunskapskraven för betyget E i matematik? ...

Coniuncti forte – tillsammans starka

Höstterminen 2014 fick jag många nya uppdrag. Ett av dem var att planera och leda lärarforum, som  under vårterminen skulle ...

F…igen!?

Risk för F? Utred orsaken och lös problemet tillsammans! Så lyder rubriken i en artikel som Arbetslag 2 på Naverlönnskolan diskuterade ...

Alternativa verktyg i skolan

Hur får jag elever i behov av alternativa verktyg, som t ex rättstavningsprogram eller talsyntes för uppläsning av text, att använda ...

Att börja med likhetstecknet

Att likhetstecknet och dess egentliga innebörd kan ställa till problem för våra elever är inget nytt. I nationella prov i ...

En helt ny utmaning

Att vara lärare innebär att man ofta måste vara beredd på förändringar i elevgrupper, arbetssätt och metoder. Nu fick jag ...

Utvecklingssamtal

Nu är höstens utvecklingssamtal klara. Det har varit de bästa utvecklingssamtal jag haft under mina år som lärare. Av ren ...

Utveckla förmågan att föra resonemang

Vad skiljer ett enkelt resonemang mot ett välutvecklat? Vad betyder det när eleven ska föra bättre resonemang? Hur ska jag ...

Låt det ta tid

Tid är en bristvara i skolan vilket påverkar undervisningen. Det centrala innehållet är digert och kunskapskraven omfattande. Som lärare vill ...

Problemlösning – att arbeta som en matematiker!

Under vårterminen har vi arbetat intensivt med problemlösning med eleverna i åk 3. Vi har följt modulen Problemlösning i Skolverkets ...

Dimman har lättat – Vad kan man lära av nationella prov?

Det känns som den tjocka dimma vid namn nationella prov som man befunnit sig i ett tag långsamt börjar att ...

Förmågor i matematik

Ja, de nationella proven i matematik för åk 3 är klara för våra elever. Alla ... vi lärare och eleverna ...

Fuskar vi inte nu? Nationella Prov och lärande

Jag minns när jag var nyfärdig lärare (för väldigt länge sedan) och precis fått min första fasta tjänst. Jag arbetade ...

Självbedömning

I Lgr 11 kan man läsa att ett av skolans mål är att varje elev utvecklar förmågan att själv bedöma ...

Så var det dags igen!

Vårterminen är igång och med den också förberedelserna inför de nationella proven.  Dessa ska alla i klass 6 och 9 ...

Skolverkets konferens om utvecklingssamtalet och den skriftliga IUP:n

Precis hemkommen från en heldag rörande utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen. Många tankar rör sig i huvudet. Gör vi ...
Share Button

Undervisning och lärande