Alla lärare är svensklärare

I min ansökan till förstelärare vill jag minnas att jag bl a skrev något i stil med att “Alla lärare är svensklärare”. Jag ansökte i maj 2013 och då pratades det inte speciellt mycket om påståendet i kommunen. Inspirationen till formuleringen fick jag många år tidigare, när jag läste in en lärarbehörighet till svenska som andraspråk. Strax därefter, i januari 2011, började Svedala kommun ett stort implementeringsarbete kring LGR 11. Än idag minns jag när Skolverkets föreläsare gång efter gång markerade de magiska fyra orden “Alla lärare är svensklärare”. Det är synd att säga att mSkärmklippottagandet var odelat positivt! Men faktum är att “Alla lärare är svensklärare” började det bli en följetong med LGR 11. Det var ju också en direkt uppmaning. Idag har uttrycket nästan blivit svensk skolas slogan. Svedala och hela landet har ett helt annat fokus på språket än tidigare och det bådar gott.

Att språkutvecklingen sker i alla ämnen är grundtanken. Språket i ämnet, brukar man tala om. Ett bra exempel från verksamheten är vattentemat som några sexor hos oss arbetat med. Om man hårdrar, har NO och SO jobbat med fakta och svenskämnet har inspirerat och fått eleverna att ännu bättre förstå helheten. Detta med hjälp av en skönlitterär bok som heter “Kriget om Källan”. Svenskämnet gick också igenom vad en faktatext är. Efter detta fick eleverna prova på att skriva en egen faktatext, med utgångspunkt i läroböcker i SO och NO, där de riktigt svåra faktatexterna finns. Tillsammans kunde sedan lärarna i arbetslaget titta på elevarbetena vi samarbetat kring.

När vi lärare arbetar med språket på detta sätt, är det viktigt att vi har koll på varandra. Den högra handen måste veta vad den vänstra gör, så att säga. T ex gjorde jag på måndagen en grundlig genomgång av vad en faktatext är. På tisdagen läste NO/SO-lärarna faktatexter med eleverna. Dessa lärare var då väl medvetna om vad jag gjort under den s k svensklektionen. På onsdagen gick stafettpinnen till mig igen och eleverna kunde påbörja sina egna faktatexter. Givetvis fortsatte faktaskrivandet sedan på NO/SO-lektionerna och jag tror inte att eleverna tänkt på vad de hade för ämne. Det är ju också det som är hela vitsen! Språket i ämnet, ska det vara!
Grädden på moset med vattentemat var att eleverna blev mindre stressade. För det är väl ingen mening med att eleverna ska göra dubbelt arbete och känna att de inte hinner med? Det är faktiskt mycket roligare att hjälpas åt i arbetslaget och slå flera flugor i en smäll. Jag vet att eleverna hela tiden kände att vi lärare hade pratat oss samman. Det tror jag är viktigt! Alla våra elevpresentationer hade också samma logga och det kändes som om vi jobbade i ett och samma klassrum.

Sen var det naturligtvis också det där med “En läsande klass”, som vi introducerade i samband med läsningen av romanen. Allt i enlighet med Svedalas språkutvecklingsplan som betonar ett språkutvecklande arbete i alla åldrar och i alla ämnen.

Min summering är att arbeta språkutvecklande i många ämnen både är kul och bra! Checklistan denna gång var förresten också lätt att bocka för och rekommenderas att användas!

Checklista för språkutvecklande arbetsområde.

Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *