Aktivera eleverna som resurser för varandra

Under årskurs tre har vi haft en skrivuppgift som går ut på att skriva berättelser om olika hus. I en pärm finns bilder på olika sorters hus: stora, små, fina, skumma, fallfärdiga osv. Till varje hus finns en ”berättelsestart” som inspiration och som barnen kan använda om de behöver hjälp att komma igång.

Bild: Pixabay.com

6-fältare

Innan de börjar skriva ska de fylla i en 6-fältare. Där väljer de inledning (vem, var, när, vad, stämning) personbeskrivning/-ar, hinder, upplösning, slut, coda. När barnen fyllt i alla fälten visar de mig och får respons på sin plan för skrivandet. Vi har tillgång till datorer men då vi är många barn om dem och de inte alltid är tillgängliga när vi skriver berättelser, har vi valt att skriva för hand i skrivhäfte i A-4 format. Det finns ritruta på alla sidor i häftet. För att det inte ska bli motigt och jobbigt att ändra i texten har vi lagt upp arbetet så att barnen skriver om en rubrik från 6-fältaren åt gången.

Samlingsmattan

Barnen sitter vid borden och skriver, men när de skrivit färdigt sin text ska de sätta sig på samlingsmattan, som finns i klassrummet. När de sitter där vet alla att hen har skrivit färdigt en rubrik från 6-fältaren och nu väntar på att möta någon att få respons av och att få ge respons till. Någon gång kan det ta en liten stund innan någon annan är färdig med sin text, och då kan man passa på att ta en liten paus i arbetet. Det brukar dock flyta på bra då barnen är ivriga att dela med sig av sina texter och att få respons och ibland sitter det flera par på mattan och arbetar med att ge varandra respons samtidigt. Det är viktigt att instruktioner och rutiner är tydliga och att alla känner sig trygga och bekväma med arbetsformen. I årskurs ett och två har vi vid olika tillfällen pratat om, och tränat på, konstruktiva sätt att ge respons med hjälp av ”Two stars and a wish”.

Vid responsen ska barnen börja med att läsa sin text högt för varandra. Då får barnen möjlighet att höra hur deras text låter och de märker kanske själv redan då, att något behöver förbättras. Därefter läser de tyst varandras texter och ger varandra respons när de läst färdigt.

För att underlätta barnens bedömning av varandras texter, har jag tydliggjort mål för dagens textarbete. Det kan vara att se efter om det finns punkt i texten, vid ett annat tillfälle ser vi om versaler och gemener är på rätt plats, om det finns en röd tråd eller så tittar vi på stavning av elevnära ord, osv.

Efter responsen

När detta är färdigt går barnen tillbaka till sina platser vid borden och förbättrar sin text. De ritar en bild som passar till texten och visar sedan mig text och bild. Därefter går de vidare till nästa rubrik i 6-fältaren och gör om proceduren. Jag har förflyttat mig mellan borden och kunnat dröja kvar där behoven varit störst

Det har producerats många fantastiska berättelser utan att jag varit speciellt inblandad i processen. Barnen har varit viktiga resurser, där deras kompetenser använts och fördjupats när de kommenterat varandras arbete. När barnen aktiverats som lärresurser för varandra har de blivit bärare och ägare av sitt eget lärande och genom att ta del av varandras arbete i processen har olika idéer spridits och använts av flera i klassrummet.

Att diskutera:

  • Hur synliggör och använder ni barnens kompetens?
  • På vilka andra sätt kan man skapa ett flerstämmigt klassrum.
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *