Aktiva elever

Yes, äntligen hörs från några elever i kapprummet på morgonen. De tittar in på tavlan och läser skoldagens planering. Första timmen är NO och lektionens mål står på tavlan. Jag är inne i klassrummet, men det är inte riktigt tid att släppa in eleverna till lektionen, jag lyssnar därför uppmärksamt till vad eleverna pratar om. Det är experiment idag, det är så roligt säger en annan elev. Jag och eleverna har höga förväntningar på lektionen och nu är det upp till mig att få alla att känna att de får nya kunskaper och vidareutvecklar deras redan befintliga förmågor. Jag ska i denna blogg beskriva en NO-lektion jag genomfört kring forntida teknik.

Under en period har vi arbetat med forntiden, sten-, brons- och järnåldern. Jag har under temat arbetat med elevernas förmåga att kunna jämföra, se likheter och skillnader och vi har ofta diskuterat vad för likheter och skillnader det finns mellan de olika historiska tidsperioderna nu. Vi har belyst både levnadssätt, miljö och natur. Vi har diskuterat kring vårt sätt att använda jordens resurser nu respektive då. Eleverna har fått träna sina tankar och sitt språk genom att förklara och beskriva vad de har för tankar kring likheter och skillnader. Jag har tidigare beskrivit hur jag infört att eleverna ska berätta om sina tankar genom att använda ordet eftersom. https://1larare.svedala.se/spraket-utvecklar-matematiken/ Många elever använder nu fraserna – jag tror att….. eftersom….. när vi arbetar i No och matematik.   

På tavlan står det Forntida teknik.

Fanns det teknik på forntiden? Eleverna arbetar enlig EPA och en del kommer fram till att det fanns teknik, medan andra anser att det inte fanns elektricitet och då kan det inte finnas teknik. Eleverna får förklara sina uppfattningar för varandra och argumentera för sin uppfattning. När vi har återsamling har alla grupper kommit fram till att det nog fanns teknik på den tiden, men inget med sladd. Nästa fråga är: Vad för teknik tror det du fanns och varför?  Nya diskussioner och argument för vad de tror och varför. Efter detta har alla elever samma grund för vad teknik på forntiden betyder.

Jag visar en bild av Ale stenar vid Kåseberga. Många elever har varit där och berättar gärna att det inte finns några så stora stenar i närheten av skeppssättningen och att den ligger högt uppe på en backe, det är jobbigt att gå dit.

Hur tror ni stenarna kom dit? Nya diskussioner och förklaringar. Eleverna funderar ganska mycket kring hur mycket stenarna väger, de måste vara tunga. Hur får de upp dem ur jorden och transporterar dem? Jag ber några elever försöka lyfta mig. De provar gärna men de lyckas inte så bra. Då måste vi lösa problemet, om jag är stenen och ni måste flytta och lyfta mig till en annan plats, vad ska vi göra? När eleverna diskuterat en stund inför jag begreppet hävstång. Vi tittar på bilder för att ta reda på hur vi kan få hjälp av en hävstång.  Några elever vet vad det är men de flesta har svårt att förstå hur den kan hjälpa. Då måste vi prova, säger jag. Jag har förberett med en grov planka och en annan träbit som vridningspunkt till hävstången. Jag ställer mig på plankan och ber en elev försiktigt prova om hen kan lyfta mig nu, Du är lätt som en fjäder utbrister hen. Alla får möjligheten att lyfta mig och reflektera kring hur lätt det kan ske med hjälp av en hävstång. De provar, diskuterar och förklarar.

Så nu vet vi hur vi får upp dig ur marken men hur får vi dig till platsen där du ska stå? undrar en elev. Jag har plötsligt förvandlats från människa till ett stenblock som de ska flytta från ena sidan av klassrummet till andra. Många elever har sett filmer där de använde stockar som de rullade fram tunga saker på, de kommer med det förslaget. Jag tar då fram rundstav som får agera som stockar, vi lägger ett av klassrummets bord upp och ner ovanpå tre rundstavar.

Jag placeras på bordet och genast börjar samarbetet för att förflytta mig genom klassrummet. Alla i gruppen hjälper till, några håller koll på stockarna så de inte blir för många under bordet och ingen är kvar utanför andra puttar och några styr och andra håller balansen på den ganska snabba farkost som eleverna har tillverkat för att förflytta mig. När de flyttat mig måste de prova att köra varandra. De kommer fram till att fyra eller fem kompisar får plats och sedan rullar de iväg igen. Vi provar hur det går utan stockar under bordet. Det är helt omöjligt att flytta kommer eleverna fram till. Med stockar behöver vi bara dra lite och allt flyttar sig lätt över golvet. Det är hög aktivitetsnivå i klassrummet och nyfikenhet, idéer, samarbete, förklaringar samt argumentation mellan barnen är det som driver deras kunskapsutveckling framåt.

Alla hjälps åt för att flytta på sina kompisar.

Lektionen avslutas med en tillbakablick. Fanns det teknik på forntiden? Eleverna får en ny kamrat att diskutera med. De får även ett uppdrag att utvärdera lektionen, vad de tyckte var mest lärorikt samt hur de kan förklara vad vi gjort med hjälp av hävstångsprincipen.  Deras utvärdering skriver de kortfattat på post-it lappar och sätter upp på tavlan.

När jag utvärderar lektionen upplever jag att alla elever är aktiva, även de som var lite frågande i början är med på slutet. Alla har genom en exit-ticket visat vad de lärt sig under lektionen kring forntida teknik. De ser att vi än idag använder oss av tekniken som började användas tidigare i historien, om än i något utvecklad form. Jag upplever att ordet eftersom har utvecklat mina elever vidare, du utmanas att fundera på varför de tror eller tycker som de gör. Tillsammans i gruppen ifrågasätter vi numera på ett trevligt sätt och eleverna vet att de behöver förklara sina tankar. Ordet eftersom har under mina lektioner blivit nyckeln till att utveckla elevernas tankeförmåga, förmåga att förklara, se skillnad och likhet samt argumentera för sin sak.

Att eleverna får möjlighet att tillsammans lösa problem som uppstår gör att de blir engagerade och aktiva. De söker sin egen kunskap med stöd av varandra och mig. De provar om deras hypoteser stämmer, de diskuterar och förklarar för varandra. Jag upplever att det stärker elevernas självkänsla och utvecklar deras förmågor.

Det här är mitt sista blogginlägg eftersom jag efter sommaren kommer att arbeta som speciallärare på Marbäcksskolan.

Att diskutera

  • Vad använder du för metoder för att få eleverna aktiva?
  • Hur får du eleverna delaktiga i undervisningen?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *