AI – ett verktyg för lärare i framtiden

Så här i slutet av terminen brukar jag titta tillbaka vad som har hänt och hur jag kan förändra min undervisning till nästa termin. Det finns alltid en massa saker som dykt upp under terminens gång som både ställt till det men som jag även kan använda mig av i min undervisning. Så är det absolut med Chat-GPT när det plötsligt dök upp och jag tänkte att nu får vi lärare problem, eleverna kommer att använda detta verktyg för att fuska när de söker fakta och skriver texter. Men efter ha testat Chat-GPT och andra AI-verktyg inser jag att vi lärare kan använda oss av AI för att utveckla vår undervisning och dra nytta av dess kapacitet. Jag ska försöka lista tio sätt som vi kan använda oss av AI i vår undervisning.

Här följer tio exempel på hur vi kan använda AI i vår undervisning:

 1. Exempel på elevtexter på olika nivåer. AI kan skapa elevtexter på olika kunskapsnivåer, vi använde detta när vi arbetade med kemi i åk 6. Vi arbetade med materialkunskap och eleverna skulle redogöra för vad som var positivt och negativt med produktionen av bomull, aluminium och plast. När eleverna skrivit sina texter visade vi tre exempel (som AI skrivit) hur texter för betyg A, C och E skulle kunna se ut. Eleverna fick sedan bearbeta sina texter utifrån dessa exempel.
 2. Ge feedback till eleverna. I arbetat i kemi använde vi AI för att ge feedback på texterna som eleverna skrev. Vi kopierade helt enkelt in elevens text i Chat-GPT och bad om ett omdöme på texten, två saker som var bra med texten och en sak de kunde förbättra. Vi kunde även utifrån betygskriteriet i kemi få en riktlinje på vilken nivå texten låg på.
 3. Skapa provfrågor. I slutet av arbetsområdet i kemi valde vi att ha ett prov, det skulle bestå av kunskapsfrågor som vi samlat ihop. Men vi ville även att det skulle svara på tre frågor där de kunde föra resonemang i frågor som rör miljö. AI hjälpte oss att ta fram tre frågor där eleverna kunde visa förmågan att föra ett resonemang om bomulls-, aluminium- och plastproduktion utifrån ett miljöperspektiv. Vi fick även Chat-GPT att skriv fram godtagbara formuleringar på de tre betygsnivåerna.
 4. Skapa listor med fördelar och nackdelar. I slutet av terminen skulle eleverna ha en miljödebatt om ekosystemtjänster. De skulle debattera om vilka ekosystemtjänster som var de viktigaste. Det är inte helt lätt och ibland fastnar vi i en ganska enkelspårig tanke som är svår att komma ur. Bland annat vet ju alla att det inte är bra att skövla all skog. Men finns det fördelar med att hugga ner all skog? Vi frågade helt enkelt AI och fick tre mycket bra argument till varför vissa människor gärna vill avverka så mycket skog som möjligt.
 5. Tipspromenad. I arbetat med ekosystem ville jag skapa träningstillfällen på olika sätt, att plugga begreppslistor är kanske inte alltid det roligaste (Chat-GPT är grymt bra på att ta fram begreppslistor). Jag ville att eleverna fick möjlighet att träna genom en tipsrunda. Jag matade helt enkelt in att jag behövde hjälp med att skapa en tipsrunda med frågor om ekosystemet. Jag fick ut bra frågor med tre svarsalternativ till varje fråga.
 6. Skapa grupper. Inför debatten om miljö ville jag skapa grupper, vilka elever skulle debattera mot varandra. Jag ville inte slumpa grupperna utan skrev till AI att jag önskade tre grupper och vilka elever som inte skulle vara med varandra och vilka elever som funkar bra tillsammans. I första klassen fick jag ett förslag som fungerade perfekt. I den andra klassen upptäckte jag på morgonen att flera elever var sjuka, jag fick snabbt hjälp av AI att ge ett nytt förslag på gruppindelning. (Funderar om AI skulle kunna sätta ihop nya klasser inför åk 7 utifrån elevers val och våra kriterier.)
 7. Att träna källkritik och leta felaktigheter. Chat-GPT (som den ser ut nu) har ingen direkt källkritik. AI letar upp fakta och redovisar det utan att kritiskt granska innehållet. Vi har under terminen använt oss av texter som AI skrivit som helt klart innehåller felaktigheter, eleverna har fått texterna och leta fel som de sedan har korrigerat. Detta fungera väldigt bra inom matematik, då Chat-GPT är usel på att räkna matematik.
 8. Skapa planering och uppgifter. Som lärare fastnar vi ibland i gamla hjulspår, vi använder oss av gamla planeringar och uppgifter, det kan vara svårt att hitta nya vägar. Då kan vi ta hjälp av AI, skriv in vilket innehåll och uppgifter du tänker använda dig av och be AI om en struktur. Jag har vi något tillfälle även skrivit in en ”gammal” planering och bett Chat-GPT att ge förslag på hur jag kan utveckla planeringen. Det dyker alltid upp nya aspekter jag kan använda mig av.
 9. Skapa uppgifter till eleverna. Inför nationella prov i matematik ville jag att eleverna skulle arbeta med problemlösning, här räcker det inte med en eller två uppgifter att träna på. Eleverna behövde en mängdträning. Jag skrev helt enkelt in en uppgift från ett gammalt nationellt prov och bad Chat-GPT att skriva ytterligare 20 liknande uppgifter. Här finns oändligt många uppgifter för eleverna att träna på och jag behöver inte leta upp uppgifterna till eleverna.
 10. Skapa individuella meddelanden till elever. Att skapa olika meddelanden eller omdömen till eleverna tar tid. Här har AI en stor kapacitet, du kan enkelt be om hjälp att skriva 28 individuella meddelande till eleverna. Inför skolavslutningen går det att be Chat-GPT att skriva 28 personliga sommarhälsningar till eleverna inför skolavslutningen, eller kanske ett välkomstmeddelande inför hösten.

En brasklapp så här i slutet, använd inte AI utan att läsa igenom de frågor, kommentarer och texter som produceras. Jag har ibland fått text som i första genomläsningen ser bra ut, men där jag har upptäckt totalt galna felaktigheter. Så AI underlättar i många lägen, men det är fortfarande jag som använder mig av texterna och måste kontrollera dess riktighet, Det är även jag som är ansvarig för undervisningen, AI har inte den kapaciteten (just nu).

Tips på fortsatt läsning:

Johan Falk har skrivit en bok “AI och skolan – Praktiska tips och framtidsspaningar om chattbottar i skolan”. Johan Falk har reviderat första utgåvan och har nu publicerat vers. 2.0. Boken är helt fria att ladda ner: AI och skolan av Johan Falk

Att diskutera:

 • På vilket sätt använder ni AI för planering, till undervisning och i klassrummet?
 • Vilka fördelar finns med att eleverna använder AI?
Share Button
Om författaren
Förstelärare Ma/NO Aggarpsskolan | andreas.ekblad@svedala.se

Lärarexamen med inriktning mot årskurserna 1 – 7 inom framför allt matematik och NO-ämnena. Jag har fördjupat min matematikdidaktik med fokus på elever i behov av stöd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *