Agneta Westin

agneta_w
Agneta Westin

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2013-2014

Det är jag som är Agneta Westin, en av Svedalas förstelärare. Jag är lågstadielärare och jobbar på Kyrkskolan i årskurs 1. I och med att jag har den ”gamla” lågstadielärareutbildningen är jag utbildad i, och har behörighet i samtliga ämnen, förutom slöjd, som eleverna har i år 1-3. För några år sedan läste jag också in Svenska som andraspråk och kom då underfund med att det arbetssätt som man där använder är mycket bra att använda sig av i alla undervisningssituationer med mycket förförståelse, ingående förklaringar av nya och okända ord osv. Min viktigaste uppgift är att alla elever får en god grund att stå på gällande deras läs- och skrivutveckling samt matematikutveckling. Det som också intresserar mig är att alla elever ska utmanas och känna att de lyckas. I det arbetet är BFL ett bra verktyg!

Share Button

Undervisning och lärande