9/11 inspirerar och berör

Many people’s lives have been radically changed since the World Trade Center fell. On the day of the attacks most people probably wanted to leave Manhattan, but the feeling of wanting to escape Manhattan has changed very much since then. New Yorkers are holding their ground.  (Spotlight 8, Natur&Kultur)

9/11 2001 är ett datum som för alltid är fastetsat i våra minnen. Det är dock lätt att glömma bort att dagens högstadieelever inte själva har upplevt dagen och att många faktiskt inte vet så mycket om händelsen.  Idag vet Spångholmsskolans åttondeklasser betydligt mer. Med hjälp av nyhetssändningar, ögonvittnesberättelser och spelfilmer som World Trade Center och Flight 93 har dagen blivit verklig för dem  och målet har framför allt varit att försöka fånga känslan av att vara där och skapa förståelse för hur lätt våra liv kan förändras.

Eleverna har i grupper läst och tränat på att återberätta ögonvittnesberättelser. Berättelser som de sedan har delgett varandra i tvärgrupper, eller sk pusselgrupper. Utifrån uppdraget att fler tonåringar som inte mött eller läst Sarahs, Julies och Samuels berättelser ska få ta del av dem har eleverna sedan enskilt spelat in sin version av dessa ögonblicksbilder från 9/11.  Ett uppdrag som inneburit att de måste lyssna noga på varandra och ställa frågor för att klargöra sådant som de undrar över. Uppgiften att återberätta blir viktig på riktigt.

Nyhetssändningarna, filmerna och texten I love NY (Spotlight 8, Natur&Kultur) tillsammans med ögonvittnesberättelserna bildar sedan grunden för elevernas egna berättelser om vad de upplevde på plats i New York den 11 september 2001. Berättelser som ska publiceras i den internationella organisationen A United World’s magazine. Strukturen i skrivuppgiften är hämtad från niornas nationella prov och tiden som de får till sitt förfogande är 60 minuter. Efter 60 minuter har alla ett första utkast som jag med hjälp av kommentarsfunktionen i google dokument ger respons på innan  de under ytterligare en timmes tid bearbetar, skriver färdigt texten och ger kamratrespons. Det gemensamma förarbetet med texter, filmer och även glosträning med hjälp av det digitala verktyget glosor.eu  ger tillsammans med strukturen och den begränsade tiden eleverna den ram de behöver för att under total tystnad ta sig an uppgiften och sätta ord på “sin” upplevelse.

Efter tre veckors arbete med fokus på 9/11 finns såväl kunskap som en djupare förståelse för hur händelsen påverkat såväl den enskilda människan som USA och världen. Intresset för ämnet har fått eleverna att helhjärtat fokusera på klassrumsaktiviteterna, men också att på egen hand utanför klassrummet försöka lära sig mer och få en ökad förståelse för de människoöden vi mött. 9/11 är inte längre enbart något avlägset, något som hänt någon annan någon annanstans utan något som berör på riktigt.

Att diskutera

  • Vilka företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används fångar dina elevers uppmärksamhet och skapar ett genuint engagemang i ditt klassrum?
  • Vilka andra arbetsområden/teman skapar ett genuint engagemang?
  • Hur arbetar du för att få eleverna att uppleva känslan av att vara där, att vara en del av sammanhanget?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *