Malin Andersen

Malin Andersen
Malin Andersen

Uppdrag som förstelärare i Svedala kommun 2016-2017

Jag heter Malin Andersen och jobbar på Naverlönnskolan sedan oktober 2016. Just nu är jag mentor för en åtta och undervisar åttor och nior i svenska. Jag är också behörig lärare i svenska som andraspråk och idrott och hälsa. Innan jag började på Naverlönn jobbade jag på Ystad gymnasium och Stenkulaskolan i Malmö.

Forskning visar att goda relationer skapar god inlärning och detta är en stor del i att få alla att lyckas, anser jag. I undervisningen lägger jag stor vikt vid att eleven ska höras och synas och att alla ska vara inkluderade. Jag anser också att det är av stor vikt att eleven vet varför vi arbetar med ett visst område och vilka förmågor som prövas, därför är tydlighet och struktur en del av min planering och undervisning. Alla ska få möjlighet att utvecklas och få möjlighet att nå sin fulla potential.

Ämnesövergripande arbete är kul och skapar ett sammanhang och ett helhetsperspektiv för eleven. Många elever upplever det lättare att förstå till exempel SO – ämne om man parallellt jobbar med samma tema i svenska. Pedagogerna står då inte heller ensamma i sin bedömning utan det finns många ögon som kan se förmågor utvecklas.

Jag ser fram emot att få vara en del av Svedalas förstelärarteam och jag hoppas kunna inspirera och väcka tankar genom mina blogginlägg.

Translanguaging – Viktig del i ett flerspråkigt klassrum.

Nytt år, ny termin och nya möjligheter men jag håller fast vid språkutveckling i ett inlägg till i alla fall ...

Språkutveckling, inte endast för SvA.

Under i princip hela min yrkesverksamma tid har jag jobbat med svenska som andraspråk i alla olika nivåer, från helt ...

Stökigt! Vad betyder det?

Nu har det gått fyra veckor sedan jag började på Naverlönnskolan. Fyra veckor av nya intryck och rutiner. Att börja ...
Share Button

Undervisning och lärande