“1B:s tokiga alfabetsbok” – långa textsamtal kring korta meningar

tvatexter
Nallen Nils nyser nu nära nioprickiga nyckelpigan Nicke. Igelkotten Isabelle idrottar inne i igloon, inbjuder insekten Iris.
Textsamtal

För mig var det textsamtalet som kom att göra störst förändring i min undervisning och i mina klasser, när jag började med det för många år sedan. Det var där, i samtalet om text, som det hände någonting. Ingen lämnades ensam med sin text, utan vi bearbetade den tillsammans på olika sätt. Det är utvecklande för ordförrådet, läsförståelsen, kunskapen kring ämnesspecifika ord, ämnesområdet, skrivandet… Jag kan fortsätta, men framför allt förändrade textsamtalet min motivation, mitt engagemang och en medvetenhet  i mitt arbete kring text – innehåll och form, i alla ämnen.

Läslyftet

Vi på F-6 och fritids arbetar just nu med läslyftets modul ”Samtal om text”. Vi har hittills bara haft en träff, men jag gick därifrån med ett leende på läpparna och fylld av ny energi. Stärkt av att vi är på rätt väg på skolan och gör det här tillsammans. Att 7-9 inte är med tycker jag dock är synd. Systematiska textsamtal leder till framgång, särskilt när det gäller att förstå faktatexter skriver bla Ingvar Lundberg och Monica Reichenberg i ”Läsförståelse genom strukturerade textsamtal” och de skriver också att lärare i skolans senare stadier ofta utgår från att nu när eleverna kan läsa behöver de inte någon ytterligare undervisning i det.

1Bs tokiga alfabetsbok

Den här terminen arbetar vi med en bokstav i veckan. Bokstavsarbetet ingår i temaarbetet och varje vecka knyter vi bokstaven till exempelvis ett träd, en växt, ett djur, vänskap, solen och månen osv.  sexfaltarePå det här sättet integreras bokstavsarbetet i NO- och SO-undervisningen. Vi arbetar med och skriver faktatexter och berättade texter tillsammans, i grupp och i par och barnen har redan fått bekanta sig med sexfältaren.

En dag i veckan arbetar vi med bokstaven genom att skapa en egen alfabetsbok. Vi inleder lektionen med att i par eller grupp skriva så många ord man kan komma på på bokstaven under ca 15 minuter. trebarn

bokstavsrackaVi skriver på iPads i appen “Skolstil 2” och använder oss av talsyntes och ordprediktionen. Det gör att alla kan skriva en hel del ord, för de får lite hjälp av prediktionen. Vi pratar om att det finns olika sorters ord, orden är indelade i ordklasser och vi behöver ha ord från olika ordklasser för att det ska bli en bra mening.

Därefter samlas vi i ringen på golvet och alla par får säga vars ett ord. Här pratar vi också om att nu har vi tex fyra substantiv, namn och figurer, så nu behöver vi något vi verb, något vi gör och ord som beskriver. Orden skriver jag upp på smartboarden i den ordningen de kommer från barnen och sedan börjar arbetet med att flytta om orden, för att bygga en mening. Vi behöver kanske böja, komparera, lägga till ändelser, ett genitiv s, stor bokstav, skiljetecken mm. Alla ord måste börja på veckans bokstav och ibland måste jag om min kollega hjälpa till med någon liten konjunktion eller dylikt. Det är en stor vinst att vi kan vara två pedagoger under det här textsamtalet, där vi både ska skapa texten och samtala under tiden. Vi använder oss av typsnittet Comic Sans, för där liknar bokstäverna den handstil vi lär ut. Skolstil är bättre, men finns inte i alla program.

Så här blev några av våra tokiga meningar:

nyckelpigatext

text-igel

Vi samtalar om innehållet i meningen. Vad är en igloo? Hur kan det se ut när man idrottar inne i en igloo? Var idrottar ni? Vad kan Iris vara för insekt? Varför är det stor bokstav till Igelkotten, men inte till insekten? och så vidare.  Vi kan tex räkna ord i meningen eller bokstäver i ett ord, för att befästa vad en mening, ett ord eller en bokstav är. Genom vårt ”skrivhus” med vind, hus och källare uppmärksammar vi på hur versalerna och gemenerna skrivs.

lovisaso
Osten Otto och ormen Olof odlar ogräsord.

När meningen är klar och vi är nöjda, skriver barnen av meningen på ett ”lågstadiepapper”. Det är hälften olinjerat, hälften linjerat. Därefter ritar de en bild, som illustrerar meningen.

 

Namnet på vår alfabetsbok “IB:s tokiga alfabetsbok” har vi demokratiskt röstat fram på klassrådet.

Kunskapskrav

I det här korta, men intensiva textsamtalet  jobbar vi bland annat mot kunskapskraven:

Åk1

  • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta, elevnära texter.
  • I samtal om texter…kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Åk3

  • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator (iPad).
  • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken.
  • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Att diskutera
  1. Hur tänker du kring textsamtal?
  2. I vilka ämnen använder du dig av textsamtalet som metod?
  3. Vad ser du för positiva och/eller negativa effekter av textsamtal?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *