Att skapa motivation – ett klassrumsexempel

Vi har under hösten fokuserat på motivation hos våra elever, vad motivation är och hur vi skapar den hos eleverna. Vi har genom litteratur och föreläsningar tittat på hur hjärnan fungerar och vad som når framgång. Men hur ser det ut i klassrummet? Jag tänkte här ge ett exempel på hur jag gjorde för att öka motivationen hos mina elever.

Att gå in till en klass som har en inställning att denna kurs är inget för dem eftersom den är för teoretisk och att det inte finns något som de behöver är en utmaning i sig. Elevernas motivation tryter och i takt med att den minskar känner jag hur min energi minskar. Vi är på ett sluttande plan, detta är både eleverna och jag överens om. Något behöver göras. Vi avsätter en lektion till att diskutera hur vi vill ha det på lektionerna och vad som kan vara ”motivationstjuvar”. Det är inte lätt att säga för eleverna, så jag låter dem fylla i en enkät med frågor om studiero, motivation och klassrumsklimat. Den gjordes anonymt så att eleverna känner att de kan svara ärligt och att det inte finns ett ”skolsvar”. Vi påbörjade alltså en kartläggning för att kunna svara på Var är vi, Vart ska vi och Hur gör vi?

När jag sammanställer enkäten finner jag att eleverna vill att lektionerna ska präglas av fokus, få distraktioner, tydlighet, genomgång som följs upp av en övning samt att stoffet ska vara nära deras verklighet. Låter helt rimligt att man kan önska sig detta på en lektion. Det intressanta blir när jag tittar på vad de anser vara en distraktion; mobil och dator. Gymnasieungdomar idag lever sina liv genom sina smartphones, eller det gäller inte bara ungdomar. I boken ”Ostört i skolan” av Joakim Sveland nämns en undersökning gjord av Facebook 2017 om hur vi tittar på teve, 53 % av tiden tittar vi på själva teveprogrammet, de övriga 47% tittar vi på våra mobiler. Mobilen är en distraktion i våra liv och vi tror att vi kan multitaska och koncentrera oss på flera saker men ju mer vi multitaskar desto sämre blir vi på att fokusera. Datorn är elevernas verktyg för att kunna arbete i skolan men där finns även stora distraktioner, det stavas flikar i webläsaren. Det är enkelt att öppna en ny flik för nästa källa eller behålla en flik för att kunna se vidare på serien eller leta efter kläder eller… Kan vi få bukt med dessa distraktioner och få bättre motivation?

Eleverna och jag kom fram till vissa saker; jag skaffade en mobillåda för att samla in mobilerna när lektionen börjar och datorerna låter vi vara hopfällda tills vi behöver dem. Två enkla steg som kan verka självklara men som ändå kändes nya för eleverna. Det knorrades en del första lektionen att de skulle lämna sina mobiler men när det står klart för dem att majoriteten i klassen ville det så minskade det. Även den ny skrivelsen i skollagen från 1 augusti om att samla in mobiler minskade på klagomålen. Ganska omgående fick vi en ny stämning i klassrummet, lugnare och tystare samt mer fokuserad.

Men hur gör jag på lektionerna för att få upp motivationen? Här följer en beskrivning av hur jag introducerade ett nytt område i kursen.

Jag utgick från boken ”Lektionsdesign” av Helena Wallberg och framför allt det som kallas fas 2, att skapa motivation. Ett sätt som nämns i boken är att ställa frågor till eleverna som knyter an till dem själva. Precis så började jag lektionen med en inledande uppmaning och frågor. Tänk er tillbaka till augusti när ni stod här ute på trädäcket och skulle börja gymnasiet, hur kändes det? Den enkla inledningen fick eleverna att haja till och tänka efter; jag fick flera förslag på hur det kändes. Nästa fråga blev, tittade ni er omkring och funderade vilka som skulle gå ert program och vilka andra program någon speciell person skulle gå? Det hade de gjort, följdfrågan blir varför tänkte de så? Därmed hade jag introducerat området normer och identitet för klassen som inte tycker om teori.

Att diskutera:

  • Hur ökar du motivationen i klassrummet?
  • Vilka distraktioner finns det för eleverna?
Share Button
Om författaren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *