Scroll To Top

Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer

Elever mår bra av att veta vad som förväntas av dem, det minskar deras oro och de blir tryggare med uppgifter de ska utföra. För mig som lärare  behöver jag verktyg som underlättar återkopplingsprocessen till mina elever. Jag behöver ibland låta mina elever  göra skriftliga tester där kopplingen till de kunskapskrav jag ska bedöma är tydligt, så att jag kan bedöma mina elever ännu mer rättvist.  När mina elever gör enskilda skriftliga prov använder jag en bedömningsmatris för att eleverna ska se vad som krävs samt underlätta återkopplingen för mig själv.

Fortsätt läsa Bedömningsmatris stärker elevernas prestationer

Share Button

Öppna dörren till litteraturens värld!

Jag har alltid gillat att läsa. Mina läsvanor har gått lite upp och ner i perioder (ner under studietiden, upp under föräldraledighet, tex) men intresset och viljan att läsa skönlitteratur, lyssna på ljudböcker, diskutera böcker med andra, se författarintervjuer på tv och läsa bokrecensioner har alltid funnits. Detta intresse låg också delvis till grund för mitt beslut att utbilda mig till lärare. Jag drömde om att få smitta barn och ungdomar med mitt litteraturintresse och göra läsande personer av dem.

Fortsätt läsa Öppna dörren till litteraturens värld!

Share Button

Lågaffektivt bemötande – När och varför

Att vissa elever i skolan kräver ett extra bra bemötande för att inte hamna i bråk och/eller problemskapande beteende är inget nytt. Men varför kan “vissa” elever lättare och på ett mer adekvat sätt hantera alla de sociala, inlärningsmässiga och beteendemässiga krav som ställs på dem i skolan? – Jo, enligt forskningen för att de kan. De har de färdigheter som krävs för att göra det.

Kids who can behave, will behave. (Greene)

Barn som kan uppföra sig gör det. Det är en grundläggande människosyn som forskare menar bör ta bort elaka motiv, negativ vilja och mycket annat ödeläggande ur våra relationer med elever som har ett problemskapande beteende. Det är också ett grundläggande fundament i mitt arbete som lärare och en stående utgångspunkt i detta likväl som i övriga av mina tidigare inlägg (läs här) där jag framhåller utvalda delar av  Bo Heljskov Elvéns och Ross W. Greenes tankar och studier kring barn som bråkar och/eller har ett utmanande beteende i skolan. Betänkt “utvalda delar” för vidare förståelse, helhetsgrepp och kunskap hänvisar jag dock till deras hela studier och litteratur vilka jag refererar till i slutet av detta inlägg.

Fortsätt läsa Lågaffektivt bemötande – När och varför

Share Button

God fortsättning

Det är snart fyra år sedan det första inlägget gjordes på Svedala kommuns “Förstelärare bloggar”. Med årets tillskott så har det gjorts över 620 inlägg vilka ger en unik inblick i vad som händer i våra skolors klassrum.

De av årets inlägg som lästs flest gånger under 2017 är Gustav Björks “Öka och stärka elevernas uthållighet” samt Joakim Nilssons “Ett litet BFL-experiment”.

Två av våra förstelärare på Spångholmsskolan, Mattias Dahlberg och Linda Sonesson var tillsammans med kollegan Fredrik Berggren med avsnittet “Hjärnan och motivationen” i UR:s “Lärlabbet”.

Sandra Pilemalm, förstelärare på Naverlönnskolan föreläste  om “Demokrati i skolan och för framtiden” på Sett Syd i Malmö.

Antalet prenumeranter har utökats till 1277 (+305) som varje vecka får en sammanställning på veckans inlägg. Totalt representerar våra prenumeranter 205 av Sveriges kommuner från Trelleborg i söder till Kiruna i norr. Är din kommun representerad? Det kan du se på vår prenumerationskarta.

Ta del av årets inlägg sorterade och kategoriserade så att du hittar ett underlag för just de lärprocesser som pågår på din skola och för att möta just de behov som era elever har.

2017 i siffror:

  • 32 förstelärare
  • 184 inlägg
  • 743 000 besökare som läst 3 888 000 sidor
  • 1277 registrerade prenumeranter från 205 kommuner (+ två i Finland)
Share Button

High Flyers Del 2 Kuverten

Alla känner vi nog ibland en frustration i slutet av ett arbetsområde över att vi inte riktigt nådde fram. Det blev inte riktigt som vi tänkt oss och när slutbedömningen ska göras sitter man där och inser att det inte riktigt går att bedöma efter förmågorna som man tänkt sig. Nöjda elever, men frustrerad pedagog. Jag tycker att det är roligt att undervisa i teknik och upplever alltid under tiden att eleverna gillar det och att de är engagerade i uppgifterna och gärna hade fortsatt ett tag till. Ändå har jag en frustration över att jag inte kommit dit jag skulle/ville. De praktiska tar överhanden. Fortsätt läsa High Flyers Del 2 Kuverten

Share Button

Undervisning och lärande