Elevinflytande – en risk eller möjlighet?

I Baraskolans förra blogginlägg gjordes en beskrivning av hur inledningen av läsårets SKA-mål, som detta läsår handlar om elevers delaktighet och inflytande, inletts. Det första steget var att skapa ett nuläge genom att göra en inventering bland lärarna för att få syn på hur vi såg på delaktighet och inflytande och vad vi gjorde för att skapa delaktighet och inflytande bland eleverna. Under höstterminen och vårterminen har vi sedan arbetat med dessa begrepp genom skolverkets modul “Delaktighet och inflytande i undervisningen”. Vi valde att plocka ut de delar som vi kände var relevant för vår arbetsplats och fördjupade oss i dessa.  Fortsätt läsa Elevinflytande – en risk eller möjlighet?

Share Button

Ämnearbetslagen i fokus

På Klågerupskolan tänker vi oss att nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete utgår från att det finns en hög grad av delaktighet och engagemang hos varje medarbetare. Vi är numera organiserade utifrån lärarnas ämnestillhörighet i ett f-9 perspektiv. Syftet med ämnesarbetslagen är att utvecklingsarbetet utgår ifrån lärarnas profession i olika ämnen med uppdraget att utveckla en god lärmiljö. Målsättningen är att gemensamt flytta fokus från eleven till vad undervisningens kvalité kan göra för lärandet.  Fortsätt läsa Ämnearbetslagen i fokus

Share Button

Elevdemokrati – ett utvecklingsarbete

På Aggarpsskolan har vi arbetat med att skapa studiero för eleverna (och arbetsro för lärarna). Det är ett pågående utvecklingsarbete som vi hela tiden måste arbeta med tillsammans på skolan. Som ni alla vet handlar det mycket om tydliga strukturer, gemensamt förhållningssätt, konsekvenser och relationer. Men det finns även andra faktorer som är viktiga. Tidigare har vi arbetat med boken Lektionsdesign av Helena Wallberg, vilket gav oss en hel del verktyg för att skapa studiero. Vi har sedan under hösten arbetat med elevers aktivitet och motivation; du kan läsa mer om detta i blogginlägget Elevers aktivitet och motivation – ett utvecklingsarbete. Denna termin har vi började fundera på hur vi kunde gå vidare för att utveckla detta ytterligare – vilken vinkel behöver vi ta på vårt fortsatta utvecklingsarbete?

Fortsätt läsa Elevdemokrati – ett utvecklingsarbete

Share Button

En lugn och trygg start på dagen

Marbäcksskolans utvecklingsarbete har de senaste åren haft den sociala lärmiljön i fokus. I det arbetet har vi bland annat arbetat fram ett sätt där våra elever kan erbjudas en lugn och trygg start på skoldagen. Vi kallar detta för Mjukinsläpp.

Fortsätt läsa En lugn och trygg start på dagen

Share Button

Lika barracudor leka inte bäst

Efter ett halvt yrkesliv på större skolor i Malmö har jag nu hamnat på en mindre skola (Klågerupskolan) i en mindre kommun (Svedala). Men det är inte de uppenbara skillnaderna i skala jag tänker reflektera kring här. Inte de fördelar och nackdelar en mindre verksamhet för med sig, även om den korrelationen kanske medför en viss kausalitet. Jag tänker inte uppehålla mig vid antalet människor, utan vilka människor.

Som ny på både arbetsplats och i kommun dränks man först av alla små och stora praktiska hinder som måste hanteras. Såklart. Nya IT-system, rutiner och läromedel. Annan kultur , strul med inloggningar och ingen kartongåtervinning. Sa jag strul med datorer? Men efter att denna initiala svallvåg har betvingats (som en surfare som leende vänder sig mot stranden och vinkar och inte ser nästa vågtopp torna upp sig bakom ryggen) ges tid och möjligheter för andra typer av observationer. Och det första som slår mig är homogenitet. Fortsätt läsa Lika barracudor leka inte bäst

Share Button

Undervisning och lärande