Värdegrundsarbete med Paddington

Trygghet och välmående tror jag är den absolut viktigaste grunden för en hög måluppfyllelse. Har vi ledsna otrygga barn så spelar det andra vi gör i skolan inte så stor roll. Det blir ändå inte bra. Tolerans för olikheter och alla människors lika värde måste vi i skolan ta på allvar. Eftersom detta står mig nära och karaktäriserar min lärarroll i stor utsträckning så väljer jag att skriva om detta i mitt första blogginlägg.

Det som en gång i tiden lockade mig till Marbäcksskolan var att det är en hälsofrämjande skola. För oss på Marbäcksskolan betyder hälsofrämjande skola dels en fysisk del med dagliga rörelsepass och dels det psykiska välmåendet. Som ett led i det hälsofrämjande arbetet arbetar vi varje år med ett gemensamt tema på skolan. Då har vi olika aktiviteter i grupper där eleverna är blandade från förskoleklass till åk 5. Huvudsyftet med temat är att skapa en vi-känsla på skolan för att öka trygghetskänslan. I år valde vi temat Lika-unika som ett led i vårt arbete för alla människors lika värde. Varje läsår avslutas med den traditionella marbäckskampen, också den en del av vårt hälsofrämjande arbete.

Med en värld där över 50 miljoner människoolikheterr är på flykt och med en ökad flyktingström till Sverige ställer detta höga krav på alla i samhället. Vi märker av en allt större och öppnare främlingsfientlighet både i samhället och i skolan. Världen kommer närmare oss hela tiden och följden av flyktingströmmen har nått Svedala och våra klassrum.

Tidigare hade vi en schemalagd lektion med etiska samtal varje vecka. I årskurs 4, som jag arbetar i för tillfället, har vi valt att arbeta periodvis med värdegrundsarbetet istället. Vi inledde skolåret med två veckor där all undervisning i stort sätt handlade vår värdegrund. Utöver detta har vi vid behov arbetat med olika värderingsövningar och diskussioner. Vi har bland annat arbetat med filmserien “Hotell kom som du är”. Serien handlar om tolerans för olikheter. Serien kan man som lärare kostnadsfritt streama på Teskedsordens hemsida. Filmerna ger bra diskussioner och det finns även en lärarhandledning till.

paddington

Bland våra fyror har vi nyligen uppmärksammat en hel del främlingsfientlighet vilket har fått oss att fundera över hur vi ska hantera den. Detta gjorde att vi nu valde att arbeta lite intensivare med just flyktingfrågan. När filmen Paddington gick på biograferna såg jag den tillsammans med mina barn. Jag kände då direkt att denna kan vi använda oss av i skolan. Jag märkte också att filmen väckte många tankar och frågor hos mina egna barn. Eftersom filmen finns hos SLI som vår skolan har abonnemang hos var det möjligt för oss att visa den för våra elever. Till filmen finns där även en lärarhandledning med uppgifter och diskussionsunderlag. I filmen har temat om flyktingar förstärkts i relation till den litterära förlagan.

Inför all filmvisning i skolan tycker jag att det är viktigt att berätta om syftet med att se filmen. Detta för att eleverna ska ha “rätt glasögon” på sig. De måste veta vad de ska titta efter oavsett om det är en film på NO-undervisningen eller etikundervisningen. Jag förklarar hur vi kommer att arbeta vidare efter filmen och vad de ska fundera över när de ser filmen. Inför Paddington bad jag eleverna att fundera över vad filmen har med främlingsfientlighet och rasism att göra. Vi valde att visa filmen sista lektionen före påsklovet. När vi träffades efter påsk arbetade vi vidare med filmen. I en diskussion kring om vi kan göra något för människor som är på flykt kom många svar om att skänka pengar eller saker. I övrigt kom de inte direkt på något som de kunde göra. Då räcker en pojke som flytt från krig upp och säger, -Vi kan vara snälla. Tänk om alla hade tänkt så! Då skulle världen sett annorlunda ut. För det är egentligen bara det som behövs. Att vara snälla mot varandra och visa ödmjukhet för de som har och har haft det svårt.

 

Att diskutera:

  • Hur arbetar ni förebyggande mot främlingsfientlighet?
  • Hur agerar ni när ni upplever rasism på era skolor?
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *