Utvärdera elevernas kunskaper med hjälp av Google Formulär

I mitt förra blogginlägg skrev jag om hur jag arbetat med statistik och verktyget Google Formulär. Jag tänker fortsätta att dela med mig av ytterligare ett användningsområde för verktyget. Alltså blir det lite Google Formulär igen.

Den här gången använde jag Google Formulär för att utvärdera elevernas kunskaper inom området taluppfattning i matematik. Så här gjorde jag:

Efter att ha utvärderat ett test vi gjort i klassen (FOAT) märkte jag att vi behövde träna mer på räknehändelser. Både utifrån bilder men också utifrån givna tal. Alltså sätta ord och tankar till matematiska uttryck och beskriva en bild eller händelse med ett matematiskt uttryck. Jag lät eleverna träna på detta bland annat genom att använda sig av tanketavlan. När det blev dags att utvärdera elevernas kunskaper passade jag på att använda Google Formulär. Jag ville se om det kunde finnas fördelar med att använda verktyget även i detta avseendet.

Jag skapade ett formulär med frågor till eleverna som de fick arbeta med. Jag använde mig av flervalsfrågor men också av frågor som skulle besvaras med “fri skrivning”. Det finns olika frågetyper som man lätt kan välja mellan när man skapar sitt formulär. Det här skiljer sig inte från hur jag brukar testa elevernas kunskaper i matematik mer än att det gjordes via datorn. Det som jag såg som fördelar var att det gick snabbt för mig att göra testet. Det var smidigare för mig än att göra en stencil i ett ordbehandlingsprogram och det gick väldigt fort att rätta då jag fick alla svar samlade i en tabell. Jag kunde direkt se om det var någon elev som svarat fel och vilken elev det i så fall gällde. Viktigt dock att en av frågorna, först eller sist i formuläret, är frågan Vad heter du? Ja, jag lärde mig det den hårda vägen…

Andra fördelar som jag upplevde var att eleverna gillade arbetssättet och att allt blev dokumenterat och sparat på ett smidigt sätt. Det är också lätt att dela med sig av till kollegorna. Ytterligare en fördel som jag ser är att det blir smidigt att åskådligöra för hela klassen på smartboarden så att man kan ha gemensamma diskussioner. Både genomgång före och diskussion efter underlättar när alla kan se samtidigt.

Som uppföljning skrev jag ut ett exemplar av testet och svarade själv på frågorna utifrån de kritiska aspekterna. Sen lät jag eleverna rätta provet på samma sätt som jag arbetat med Kims prov. Jag tycker att det tillför ännu en dimension av lärandet att få reflektera över hur någon annan tänkt i förhållande till hur man själv tänkt. Jag tycker mig kunna se att det bidrar till fördjupat lärande hos eleverna när de får förklara och redogöra för de kritiska aspekter och vanliga missuppfattningar som finns inom ett matematiskt område.

Jag kommer absolut att använda mig av Google Formulär fler gånger. Jag tyckte det underlättade mina förberedelser inför lektionen och bidrog till att det blev hög kvalitet på undervisningen. Eleverna gillade arbetsättet vilket ledde till arbetsro och engagemang under lektionen. Jag kunde också på ett enkelt sätt åskådliggöra och använda elevernas egna arbete som underlag för diskussioner och kommande lektioner.

Att diskutera

  • Hur brukar ni utvärdera era elevers kunskaper?
  • Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att använda digitala verktyg för att utvärdera elevernas kunskaper?
  • Har ni andra exempel på hur ni använt Google Formulär? I så fall får ni gärna dela med er till mig!
Share Button

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *