Uppföljning av matteläxan

Viagra gjorde det!

Penicillinet gjorde det!

Tabletter mot åksjuka gjorde det!

Och så även min uppföljning av matteläxan!

Vissa kallar det slumpen, andra bieffekter, men alla har uppkommit av att någon har tagit tillvara och sett förändringar utanför syftet. Nu vill jag inte påstå att min uppföljning är något nytt eller ”one of a kind” men det har gjort stor förändring för hur jag följer upp matteläxan. Det jag vill säga är att man måste vara lyhörd för små saker utanför sin första tanke och på så sätt skapa nya och kanske bättre lösningar.

Läxor eller inte, det är en evig debatt men det tänkte jag inte lösa idag. Däremot ska jag delge ett sätt som jag tycker fungerar mycket bra och som möjliggör att jag hinner se många förmågor och kunskapskrav som jag inte hade möjlighet att se innan.

Redan 1919 stod det skrivet i undervisningsplanen för rikets folkskolor:

”Hemuppgifter givas i sådant som, förut blivit i skolan väl genomgånget”

I dagens läroplan står det inte skrivet något om läxor, det är upp till skolan, rektor och lärarna att besluta. Däremot finns det riktlinje, t ex ”Läxor i praktiken” ett stödmaterial från Skolverket. Mycket som står i den tror jag de flesta ser som ganska självklart, t ex att läxorna ska vara väl introducerade och att eleverna ska förstå syftet med den.

bok_laxor_praktiken

Mina elever får i början på veckan några uppgifter som är anknutna till det vi jobbar med just nu. Vi tittar igenom läxan tillsammans och pratar om hur man kan redovisa läxan. De får möjlighet att fråga om det är något de inte förstår och i mitten på veckan har vi läxhjälp om det är någon som har kört fast och behöver hjälp att komma vidare.  På fredagen redovisas läxan.

Av erfarenhet har jag blivit mer medveten om att eleverna behöver en mall och hjälp för att organisera och strukturera sina tankar, bilder och text för att de själva ska kunna förstå vad de gjort i sitt räknehäfte. Det har dock inte hjälp att jag tjatat både muntligt och skriftligt, det fortsätter ändå att se likadant ut. Denna gång ville jag få eleverna själva att upptäcka hur svårt det är att följa en tanke om man inte är strukturerad och har lite luft mellan sina siffror och bokstäver. De fick sitta två och två och jämföra sina uppgifter. Det var två elever som kom och frågade mig vad det stod i deras böcker och när de själva kom på att om inte jag själv kan läsa och förstå vad jag skrivit, hur ska då någon annan kunna tyda det? En kul upptäckt och efter några veckor upplevde jag att alla kunde redovisa sina uppgifter tydligt. De fick själva utvärdera utifrån two stars and a wish.

piltavla

Målet uppnått!

Tydlighet och redovisning finns, MEN det var inte det som var den största vinsten med konceptet!

Den största var att de talade matematik och jag fick möjlighet att ta del av det! Jag hörde resonemang och förklaringar. De jämförde och redogjorde för sina lösningar. De fick se olika lösningar och ev. köpa upp sig. De värderade valda och lämpliga metoder och reflekterade över sina egna och andras lösningar. Vissa gånger gick eleverna tillbaka till sina two stars and a wish för att reflektera om de har använt sig av sina återkopplingar och skriver då ner vilka de har använt och på vilket sätt det har blivit en förändring.

gubbe

En annan bra sak är att alla inte blir klara samtidigt vilket ger mig möjlighet att samtala och återkoppla med varje elev. Vi tittar i elevens bok och de berättar hur läxan har gått, om det är något som de inte riktigt har förstått eller något de vill repetera. Samt samtalar om hur eleven går vidare från där eleven är just nu. Här har jag möjlighet att individualisera och se till varje elevs förutsättningar och behov för att jobba vidare så långt som möjligt.

Jag upplever att det är väl utnyttjad tid och att jag hinner se så mycket mer under en lektion än jag hade gjort om jag bara samlat in och tagit upp vissa uppgifter på tavlan. Alla elever är delaktiga och är mycket mer engagerade.

Eleverna säger att de tycker att det är ett bra sätt att gå igenom läxan för att man får förklara hur man tänkt. De gör inte läxan bara för att den ska göras utan även för att kunna förstå så att man kan förklara för en kompis.

Förändringen av uppföljning av läxan har påverkat mig och eleverna, precis som medicinerna har påverkat mänskligheten.

 

Att diskutera:

  1. Hur följer du upp dina läxor?
  2. Vilka typer av läxor ger du?
Share Button

4 reaktioner på ”Uppföljning av matteläxan”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *